Pasirinktinė naudingųjų medžiagų gavyba

Naudingųjų iškasenų ir mineralinių žaliavų telkiniai naudojami įvairiausiems tikslams, kaip žaliava statybinėms medžiagoms arba ir kaip energijos nešėjas. Tačiau kaip vykdoma šių medžiagų gavyba? Kokie metodai rentabiliausiai užtikrina pasirinktinę visų rūšių uolienų kasybą?

Gręžimas ir srogdinimas - tai nešiuolaikiški metodai kalnakasyboje, vykdant žemės tvarkymo darbus ir uolienų gavyboje. WIRTGEN GROUP kompanijos atsakymas - jos siūlomi karjero medžiagų gavybos įrenginiai, užtikrinantys arba tiesioginį pakrovimą, arba sąvalkų formavimą.

Karjero medžiagų gavybos įrenginiai: Tiesioginis pakrovimas

Vienas svarbiausių WIRTGEN gamybos karjero medžiagų gavybos įrenginių ypatumų - išpjauta medžiaga tiesiogiai pakraunama į sunkvežimį. Priklausomai nuo modelio, WIRTGEN karjero medžiagų gavybos įrenginiai sukonstruoti medžiagai pakrauti iš priekio arba iš galo.

Pakrovimas iš priekio

2200 SM įrenginys krauna medžiagą iš priekio - juostinis iškrovimo transporteris įtaisytas mašinos priekyje. Juostinį transporterį galima pasukti į vieną ar kitą pusę, iškrovimo aukštis reguliuojamas. Priklausomai nuo sunkvežimio dydžio, šios mašinos krauna į sunkvežimius iš galo arba iš šono. Karjero medžiagų gavybos įrenginio operatorius puikiai mato sunkvežimį.

Pakrovimas iš galo

Kitų modelių (pavyzdžiui, 2500 SM ar 4200 SM) įrenginiai krauna medžiagą iš galo - juostinis iškrovimo transporteris įtaisytas mašinos gale. Juostinį transporterį galima 90 laipsnių pasukti į vieną ar kitą pusę, iškrovimo aukštis reguliuojamas. Karjero medžiagų gavybos įrenginio operatorius mato visą sunkvežimį, nes savo krėslą jis gali pastumti į kairę arba į dešinę.

„Minkštas“ smulkios medžiagos pakrovimas į sunkvežimį

WIRTGEN gamybos karjero medžiagų gavybos įrenginiai puikiai susmulkina išpjautą medžiagą ir visais atvejais užtikrina, kad sunkvežimio talpa būtų užkrauta tolygiai, nuosekliai ir pilnai. Pakrovimo sistemos parametrai sudaro galimybę pritaikyti naudojamų sunkvežimių dydžiui. Kai kuriais atvejais galima, pavyzdžiui, naudoti sunkvežimius su aliuminio talpa, užtikrinančius padidintą naudingą apkrovą.

Nauda Jums:

 • Nebereikia pakrauti dar kartą.
 • Kai pervežti tenka didesniais nei, maždaug, 500 m atstumais, didžiausias rentabilumas užtikrinamas, kaip taisyklė, kraunant tiesiais į sunkvežimius.

Karjero medžiagų gavybos įrenginiai: Sąvalkų formavimas

Kai dirbant karjere formuojamos sąvalkos, išpjauta medžiaga nenaudojant juostinio iškrovimo transporterio dedama tiesiogiai už mašinos. Dėl to pjovimo procesas nesusietas su pakrovimu (į sunkvežimį). Tačiau tada medžiagą tenka vėliau pakrauti naudojant pakrovimo iš priekio įrenginį.

Daugeliu atveju sąvalkų formavimas leidžia pjauti našiau nei taikant tiesioginio pakrovimo variantą, ir tai kompensuoja tas papildomas išlaidas, kurios susidaro vėliau pakeliant medžiagą (pavyzdžiui, ratiniais krautuvais).

Be to, taikant šį metodą nebėra juostinio transporterio nusidėvėjimo problemos, nėra ir transportavimo sistemos eksploatacinių išlaidų.

Nauda Jums:

 • Nebereikia laukti, kol privažiuos sunkvežimis.
 • Nebėra juostinio transporterio nusidėvėjimo problemos/įrenginys gali ilgiau dirbti.
 • Didesnis gavybos našumas nei naudojant juostinį iškrovimo transporterį.
 • Stambesni medžiagos gabalai
 • Geresnė atranka nuleidžiant stačiai ar įkypai.
 • Didesnis darbo rentabilumas, jei naudojant ratinius krautuvus pervežama iki, maždaug, 150 m arba naudojant skreperius pervežama iki, maždaug, 500 m.

Karjero medžiagų gavyba: Išvertimas šonan

Medžiagos išvertimas šonan reiškia, kad formuojamas kauburys, kai etapais išpjauta medžiaga naudojant juostinį transporterį pilama į kauburį. Priklausomai nuo juostinio transporterio pasukimo kampo, medžiagą galima pilti iš 3-5 gretutinių pjovimo trasų. Kai taip suformuojamas tinkamo aukščio kauburys, medžiagą galima patogiai pakrauti naudojant pakrovimo iš priekio įrenginį.

Nauda Jums:

 • Medžiagų sumaišymas klojant.
 • Kauburio formavimas karjere.
 • Nereikia laukti privažiuojančio sunkvežimio.
 • Dirbama nepriklausomai.

Šia naujoviškas metodas lyginant su tradiciniais metodais ženkliai mažina išlaidas įrangai bei personalui ir taupo laiką. Be to, galima formuoti lygius, stabilius paviršius ir šlaitus bei atrankiai supilti skaldos sluoksnius. Ir ne tik tai. Šis vibracijų, dulkių ir triukšmų nesukeliantis metodas sudaro galimybę efektyviai naudingųjų mineralų gavybai prie gyvenamųjų kvartalų ir kelių.

Išlaidų mažinimas, produkto kokybės ir efektyvumo didinimas

Iškasta ir jau sulaužyta medžiaga būna tokia smulki, kad ją galima mažomis sąnaudomis toliau naudoti papildomai tik nedaug apdorojant. Boksito, fosfato, kimberlito ar druskos gavyba tampa daug rentabilesnė, net ir kietą kalkakmenį ar granitą iki 260 MPa galima kasti karjero medžiagų gavybos įrenginiais netaikant sprogdinimo.

EN LT