Uzturēšana un atjaunošana

Lielas ceļu noslodzes nepaiet bez sekām.Pienāk laiks, kad katrs ceļš ir kapitāli jāatjauno.Taču viens bojājums izsauc aiz sevis nākošo.Kādas uzturēšanas metodes nepieciešams slimajām ielām. Ar ko tās atšķiras? Kura ir realizējama kā piemērotākā?

Segas atjaunošana

Viena no standarta metodēm ceļu uzturēšanai kārtībā ir segas atjaunošana.Prasība ir izņemt faktiski bojātās kārtas, turklāt paveicot to pie pilnas satiksmes.Šim uzstādījumam ir atbilde tikai viena-aukstā frēzēšana.

Ceļu kārtu noņemšanu veic ar aukstajām frēzēm.Pārsvarā komandā strādā dažādas lielās mašīnas: lielā frēze noņem kārtu,"mazā" nodarbojas ar ceļu nostiprinājumu piefrēzēšanu, kā aku vākiem un apmalēm. Lai tas būtu asfalts vai betons :vienā darba pārgājienā materiēls tiek ielādēts smagajā auto, ar kuru tas tiek aiztransportēts.

Precīzā frēzēšana

Kā alternatīva izmaksām un intensīvai frēzēšanai noder gludā frēzēšana.Visupirms tā tiek pielietota kad ceļa virsmu akūti sabojājuši viļņi un rievas.

Metode ir standarta aukstās frēzēšanas modifikācija, tikai attālums starp griežņiem uz frēzruļļa ir mazāks. .Ja tā sauktais attālums starp griešanas līnijām ir 8mm vai vai mazāks, tad runa ir par gludo frēzēšanu.Mērķis ir jaunas, definētas virsmas struktūras izveidošana. Gludā frēzēšana nevar novērst bojājumus, kas izveidojušie kārtas dziļumā, bet spēj radīt līdzenu un saķeres spējīgu jaunu virsmu.Tas notiek tikai vienā darba gājienā-tālākie soļi, kā jaunas segkārtas izbūve, izpaliek.

Plānu kārtu DSH ieklāšana

Kad bojāta ir tikai ceļa virskārta, nav nepieciešams pārbūvēt visu virskārtu. Sevišķi ekonomiska un videi draudzīga šeit ir metode"plānas kārtas ar karsto iebūvi", saīsināti no vācu DSH.

Ieklājot plānas kārtas talkā nāk asfalta ieklājējs ar integrētu emulsijas izsmidzināšanas iekārtu.Tas izsmidzina modificētu bituma emulsijas polimēra saistvielu un noklāj tādējādi pamatu.Tajā pašā darba pārgājienā tas ieklāj plānu asfalta kērtu 1,2 līdz 2,0 cm biezumā.Lai nesabojātu blakus atrodošos aukstā asfalta kārtru, optimāla šeit ir dinamiskā sablīvēšana ar oscilāciju.Kā alternatīva var būt statiskā blīvēšana, taču ne ar vibrāciju.

Plānu kārtu ieklāšana DSK

Ātra un cenas ziņā izdevīga alternatīva kompleksai segas nomaiņai ir plānu kārtu aukstā iklāšana(DSK).Ārzemēs labāk pazīstama kā Microsurfacing.

Vispirms aukstā frēze at gludināšanas frēzrulli sagatavo ceļa virsmu DSK-seguma uznešanai.Uzfrēzētās ceļa virsmas izveidotais profīls nodrošina optimālu pamatu DSK-seguma optimālai saistīšanai.Gludi nofrēzētā profīla "dālderis" saķeras ar DSK-segumu,veidojot nevainojamu savienojumu. Plānas kārtas aukstajā tehnoloģijā ir ne tikai finansiāli izdevīgs, bet arī ātrs risinājums.Plānās kārtas var ieklāt pēc pārvietojamā būvobjekta formas un ceļš pēc īsa laika sprīža ir atkal gatavs satiksmei.

InLine ieklāšana

InLine ieklāšana ir metode,kas vācu vācu regulās ir nostiprināta kā patstāvīgs ceļu būves veids.Bindera un segkārtas ieklāšana norit pēc "InLine",tākā vienā darba gājienā "karsts uz karsta". Nodarbinātās mašīnas aizņem tikai 3m no brauktuves platuma un satiksme var noritēt pa atlikušo joslu.

Ļoti augsts bindera kārtas sablīvējums samazina bindera kārtas un segkārtas materiāla sajaukšanos un garantē viennozīmīgu kārtu nošķiršanu kā arī optimālu virskārtas sasaisti.Starp binderu un segkārtu tiek sasniegts iespaidīga saķere.Teicamais kārtu savienojums ne tikai ietaupa izdevumus bituma emulsijai, bet arī paaugstina ceļa kalpošanas laiku.

Karstā reciklēšana

Porozās un deformētās segkārtas var tikt atjaunotas ar karstās reciklēšanas metodi, kas tiek realizēta pēc pārvietojamas būvobjekta vietas principa.Priekšnoteikums ir intaktera seguma iebūve.Karstās reciklēšanas procesā visas revelantās virsmas un brauktuves profīla pazīmes kā arī materiāla struktūra būtiski uzlaboti.

Pie tā karsētājmašīna ar infrasarkano gāzes degļu palīdzību uzsilda segkārtu līdz 150 C, tā ka karstais reciklieris var uzirdināt mīksto asfaltu, noņemt, pa jaunu sagatavot un atkal ieklāt.Zudusī saķere ir atkal atjaunota, ūdens notece sekmēta un iebrauktās rievas novērstas. Ietaupījuma potenciāls ir ļoti liels.

Aukstā reciklēšana in-siti

Ceļiem ar ir lielu noslodzei bieži bojājumi veidojas pamata kārtā.Lai to novērstu, ir jāatjauno kopējā struktūra.Aukstā reciklēšana ir metode, kas šajā gadījumā dod ceļan jaunu mūžu.

Atšķirībā no aukstās reciklēšanas "in plant", pēc "in situ" metodes viss kopējais process notiek vienā darba pārgājienā.Tas notiek sekojoši:speciāls aukstais reciklieris granulē bojātās ceļa kārtas,pa lielākai daļai segkārtu un bibderi kā arī nesošo kārtu, sajauct to ar jauno saistvielu unieklāj no jauna. Par šo metodi liecina īss būvniecības laiks un augsta ražība.

Aukstā reciklēšana in-plant

Pielietojot auksto reciklēšanu īn plant" vispirms būvobjekta tuvumā jāierīko aukstās reciklēšanas maisījuma sagatavošanas iekārta. Izņemtais asfalts ar smago transportu tiek transportēts tieši uz turieni.Šī iekārta būtībā paveic to pašu ko aukstais reciklieris strādājot pēc "in situ" tehnoloģijas.

ja mobilā aukstās reciklēšanas maisīšanas iekārta auksto maisījumu sagatavo putu bitumenu,to nav nepiecieäsams iestrādāt uzreiz. Tas ilgāku laiku var gaidīt sabērts kaudzē.Tādējādi, maisījums nav obligāti jāiestrādā tajā pašā objektā, arī vēlāk tas var tikt iestrādāts.

LV