Tietosuojaseloste

Lataa (PDF)

https://www.wirtgen-group.com/finland

I Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoittama rekisterinpitäjä on:

WIRTGEN FINLAND Oy (jäljempänä: "me" tai "Wirtgen")
Huurrekuja 11
04360 Tuusula
Suomi
Puhelin: +358 9 274 663 0
Fax: +358 9 274 663 33
e-mail: info.finland@wirtgen-group.com
Internet: https://www.wirtgen-group.com/finland

II Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaavan tavoittaa osoitteella:

Tietosuojavastaava
c/o WIRTGEN FINLAND Oy
Huurrekuja 11
04360 Tuusula
Suomi
e-mail: info.finland@wirtgen-group.com

III Yleistä tietojen käsittelystä

Henkilötietojenne suojaaminen on meille erittäin tärkeää. Käsittelemme niitä pääasiassa toimivan ja käyttäjäystävällisen verkkosivuston ylläpitämiseen. Haluamme varmistaa, että voitte tämän sivuston kautta käyttää sisältöämme ja tarjouksiamme.

Käsittelemme tietojanne ainoastaan lain sallimassa laajuudessa. Tarkempia tietoja tästä annamme seuraavassa.

IV Verkkosivuston käyttööntarjoaminen ja lokitiedostojen luonti

Joka kerta kun verkkosivustollemme tulee kävijä, järjestelmämme kerää automaattisesti tietoja käyttäjän tietokonejärjestelmästä. Keräämme seuraavia tietoja:

 • (1) selaintyyppi ja sen käytössä oleva versio
 • (2) käyttöjärjestelmä
 • (3) IP-osoite
 • (4) sivustolle tulemisen päivämäärä ja kellonaika
 • (5) verkkosivut, joilta käyttäjän järjestelmä saapuu meidän verkkosivullemme
 • (6) verkkosivut, jotka käyttäjän järjestelmä avaa verkkosivustomme kautta

Nämä tiedot tallennetaan järjestelmämme lokitiedostoihin. Edellä mainittuja tietoja ei tallenneta yhdessä muiden henkilötietojen kanssa.

Järjestelmämme on tallennettava käyttäjän IP-osoite väliaikaisesti, jotta verkkosivun sisältö voidaan siirtää käyttäjän tietokoneelle. Siksi käyttäjän IP-osoite on pidettävä tallennettuna verkkosivun käyttöistunnon ajaksi. Lokitietojen tallennuksella varmistetaan sivuston toimivuus. Lisäksi käytämme näitä tietoja verkkosivustomme optimointiin ja IT-järjestelmiemme suojaamiseen. Tietoja ei käytetä tässä yhteydessä markkinointitarkoituksiin. Tietojen ja lokitiedostojen väliaikaisen tallentamisen oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

Tiedot säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty. Jos tiedot tarvitaan verkkosivun käyttöön tarjoamiseen, tarve poistuu käyttöistunnon päättyessä. Silloin käyttäjän IP-osoite poistetaan tai anonymisoidaan automaattisesti eikä sitä voida enää yhdistää tiettyyn henkilöön. Lokitiedostoihin tallennetut tiedot poistetaan viimeistään seitsemän vuorokauden kuluttua. Muut tiedot, joista ei voida päätellä käyttäjän henkilöllisyyttä, saatetaan pitää tallennettuna pidemmänkin aikaa.

Käytämme verkkosivustomme isännöintiin ulkopuolisia tietojenkäsittelijöitä, joita sitovat meidän ohjeemme ja yleinen tietosuoja-asetus ja jotka eivät luovuta käyttäjän tietoja luvattomasti kolmansille osapuolille.

V Avenir-fontti

Käytämme verkkosivustomme otsikoihin Avenir-fonttia, jonka tarjoaa Monotype GmbH, Horexstraße 30, 61352 Bad Homburg, Saksa; Berliinin toimipaikka, Bergmannstraße 102, 10961 Berliini. Sen avulla verkkosivusto saadaan näyttämään samalta kaikille käyttäjille riippumatta siitä, mitä laitetta tai selainta he käyttävät.

Tällöin käyttäjän henkilötietoja ei käsitellä muuten kuin verkkosivuston käyttöön tarjoamisen tarkoituksessa eikä niitä siirretä kolmansille osapuolille. Monotype GmbH kerää tietoja ainoastaan fonttien käyttökerroista verkkosivustollamme sekä meidän tietojamme sopimuksessa määriteltyihin tarkoituksiin.

VI Evästeiden käyttö

Käytämme verkkosivustollamme nk. evästeitä. Ne ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän tietokonejärjestelmään käyttäjän selaimesta tai selaimen kautta. Kun käyttäjä tulee verkkosivullemme, hänen järjestelmäänsä voidaan tallentaa eväste. Se sisältää yksilöllisen merkkisarjan, jonka perusteella käyttäjän selain voidaan tunnistaa seuraavan kerran verkkosivustolle tultaessa.

Seuraavissa kohdissa 1 (Teknisistä syistä tarvittavat evästeet) ja 2 (Selailukäyttäytymisen analysointiin käytettävät evästeet) selostamme tarkemmin, millaisia evästeitä käytämme ja mitä tietoja niillä käsittelemme.

Ellei poistamisajoista mainita jäljempänä muuta, pätevät seuraavat säilytysajat evästeiden tyypistä ja tarkoituksesta riippumatta:

Käyttäjällä on rajoittamaton määräysvalta evästeiden käytön suhteen. Ne tallentuvat käyttäjän tietokoneelle ja sieltä niiden sisältämät tiedot välittyvät meidän sivustollemme. Useimpien selainten perusasetuksissa evästeet on hyväksytty, mutta selainasetuksia muuttamalla käyttäjä voi estää evästeiden siirtämisen tai rajoittaa sitä. Jo tallentuneet evästeet voidaan poistaa milloin tahansa. Se voi tapahtua myös automaattisesti, kun se on määritetty selaimen asetuksissa.

Jos evästeiden käyttö verkkosivustollamme estetään yleisesti, sivuston kaikkia toimintoja ei ehkä voida enää käyttää rajoituksitta.

Käyttäjän saapuessa verkkosivustollemme hänelle ilmoitetaan erillisellä palkilla evästeiden edellä mainitusta käytöstä ja viitataan tarjolla olevaan tietosuojaselosteeseen. Silloin käyttäjää pyydetään hyväksymään evästeiden käyttö. Hyväksyntä tapahtuu painamalla asianmukaista suostumuspainiketta. Tietojen käsittelyn oikeusperuste kaikkien evästetyyppien suhteen on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

1. Teknisistä syistä tarvittavat evästeet

Jotkut sivustomme toiminnot edellyttävät selaimen tunnistamista sivun vaihdon jälkeenkin. Näitä toimintoja ei voida tarjota ilman evästeitä. Evästeisiin siirretään ja tallennetaan tällöin seuraavat tiedot:

 • (1) kieliasetukset
 • (2) kirjautumiseväste
 • (3) verkkoseuranta

Seuraaviin sovelluksiin tarvitaan evästeitä teknisistä syistä:

 • (1) kieliasetusten säilyttäminen
 • (2) esteetön kirjautuminen myös sivun vaihdon jälkeen

Käytämme hakutoimintoomme palvelua, jonka tarjoaa Algolia SAS, 55 Rue d'Amsterdam, 75008 Pariisi, Ranska; s-posti: gdpr@algolia.com. Algolian tietosuojasta on tietoa osoitteessa https://www.algolia.com/doc/faq/security-privacy/gdpr/

Teknisistä syistä tarvittaviin evästeisiin liittyvän henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Teknisistä syistä tarvittavilla evästeillä kerättyjä tietoja ei käytetä käyttäjäprofiilien laatimiseen.

Jos käyttäjä vastustaa näiden evästeiden käyttöä tai kieltää sen selainasetuksilla, verkkosivustomme ei tunnista käyttäjän selainta ja tietyt sisällöt eivät ehkä ole käytettävissä tai tietoja häviää (esim. syöttöikkunasta).

Käyttämämme teknisistä syistä tarvittavat evästeet ovat istuntokohtaisia evästeitä, jotka poistetaan automaattisesti istunnon päättyessä.

2. Selailukäyttäytymisen analysointiin käytettävät evästeet

Tällä verkkosivustolla käytetään Matomo-verkkoanalyysipalvelua, joka on avoimen lähdekoodin projekti ja jonka tarjoaa Matomo Org. Matomo. Tämän kolmannen osapuolen tietosuojasta on tietoa osoitteessa https://matomo.org/privacy-policy/.

Verkkoanalyysin tarkoituksena on analysoida sivustomme käyttöä. Sen tuottamilla tilastoilla voimme parantaa tarjoamaamme ja tehdä siitä kiinnostavamman käyttäjille. Oikeusperusteena on käyttäjän evästebannerissa myöntämä suostumus sekä yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukainen oikeutettu etumme.

Ohjelmisto asettaa käyttäjän tietokoneelle evästeen. Kun verkkosivustomme yksittäisille sivuille tullaan, tallennetaan seuraavat tiedot:

 • kaksi tavua käyttäjän käyttämän järjestelmän IP-osoitteesta
 • haettu verkkosivu
 • verkkosivusto, jolta käyttäjä on tullut sivullemme (viittaava eli referrer-sivu)
 • verkkosivultamme avatut alisivut
 • verkkosivulla viipymisen aika
 • verkkosivulla käyntien toistuvuus

Tällöin käytetään yksinomaan meidän sivustomme palvelimilla toimivaa ohjelmistoa. Käyttäjien henkilötietoja tallennetaan vain niillä eikä niitä ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tällä verkkosivustolla käytetään Matomoa AnonymizeIP-lisäosalla. Sillä IP-osoitteet käsitellään lyhennettyinä eikä tietoja voida enää yhdistää tiettyyn henkilöön. Matomon käyttäjän selaimelta siirtämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin keräämiimme tietoihin.

Eväste on voimassa viikon. Ei-anonymisoidut lokitiedostot poistetaan selaimiltamme automaattisesti seitsemän vuorokauden kuluttua.

Ellette hyväksy sivustolla käyntiänne koskevien tietojen tallennusta ja analysointia, voitte estää tietojen tallennuksen ja käytön yhdellä klikkauksella milloin tahansa. Silloin selaimeenne tallennetaan nk. kieltoeväste, joka estää Matomoa keräämästä istuntokohtaisia tietoja. Huomaa: Jos poistatte evästeet, silloin myös kieltoeväste häviää ja teidän on otettava se uudelleen käyttöön.
Vastustaminen >>

VII Yhteydenottolomake ja sähköpostiyhteys

Voitte ottaa meihin yhteyttä verkkosivustomme yhteydenottolomakkeella tai sähköpostilla. Jos syötätte tietoja yhteydenottolomakkeen syöttöikkunaan, ne siirtyvät meille ja me käsittelemme niitä. Pakollisia tietoja ovat seuraavat:

 • (1) aihe (yhteydenoton syy)
 • (2) viesti
 • (3) sähköpostiosoite
 • (4) nimi
 • (5) postinumero
 • (6) lähiosoite, paikkakunta ja maa

Lisäksi käsittelemme tietoja, jotka luovutatte meille vapaaehtoisesti.

Jos yhteydenotto tapahtuu siihen tarkoitetulla sähköpostiosoitteella, käsittelemme sähköpostissa siirrettyjä henkilötietojanne (esim. sähköpostiosoite, nimi ja muita vapaaehtoisia tietoja).

Kummassakin tapauksessa tietojenne käsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, koska viestiinne reagointi on oikeutettu etumme. Jos yhteydenotto lomakkeella tai sähköpostilla liittyy sopimuksen tekemiseen tai toteuttamiseen, käsittelyn oikeusperusteena on lisäksi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

Käsittelemme syöttöikkunassa tai sähköpostissa annettuja henkilötietoja yksinomaan yhteydenoton käsittelyyn. Tietoja ei tällöin luovuteta kolmansille osapuolille. Jos teillä kuitenkin on konkreettista kysyttävää tuotteistamme, kysymykset saatetaan siirtää vastattavaksi alueestanne vastaavalle toimipaikalle tai toimittajalle.

Poistamme tietonne, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, mihin ne on kerätty. Yhteydenottolomakkeeseen syötetyt ja sähköpostilla lähetetyt henkilötiedot poistetaan, kun kyseinen viestinvaihto on päättynyt. Viestinvaihto on päättynyt, kun asiayhteydestä ilmenee, että kyseessä ollut asia on selvitetty asianmukaisesti.

Voitte vastustaa tällaista henkilötietojenne käsittelyä. Ilmoittakaa siitä meille vapaamuotoisesti sivulla 1 olevin yhteystiedoin.

Tällöin viestinne käsittely ei ehkä ole mahdollista.

Jos tietoja tarvitaan sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, tietojen ennenaikainen poistaminen on mahdollista vain, jos sopimukseen tai lainsäädäntöön perustuvat velvoitteet sen sallivat. Sovellettavat säilytysajat on selvitettävä yksilöllisesti kyseessä olevien sopimusten ja sopijaosapuolten perusteella.

Kun olette lähettänyt viestinne yhteydenottolomakkeella, tallennetaan lisäksi seuraavat tiedot:

 • (1) IP-osoite
 • (2) lähettämisen päivämäärä ja kellonaika

Lähetykseen liittyvien tietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenottolomakkeen väärinkäytön estäminen ja IT-järjestelmiemme turvallisuuden varmistaminen. Oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Viestin lähettämisen yhteydessä kerätyt henkilötiedot poistetaan viimeistään seitsemän vuorokauden kuluttua, ellei niiden pidempiaikainen säilyttäminen lainsäädäntöä tai sopimusta koskeviin tarkoituksiin ole sallittua.

VIII Työpaikan hakeminen verkossa

Tarjoamme mahdollisuuden hakea työpaikkoja verkkosivustomme kautta. Voitte lähettää meille ansioluettelonne sähköpostilla. Avoimet paikat löytyvät osoitteesta

https://www.wirtgen-group.com/finland/fi/tietoja-meistae/uramahdollisuudet/

Käsittelemme hakemukseenne sisältyviä tietoja. Lisäksi käsittelemme muita tietoja, jotka olette toimittanut meille.

Viestinvaihto on välttämätöntä, jotta voimme reagoida hakemukseenne. Oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta. Koska käsittely on tarpeen kyselyynne vastaamiseksi, käsittely perustuu myös yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan tarkoittamaan oikeutettuun etuumme.

Tiedot säilytetään kunnes niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty tai muutoin käsitelty. Hakemusten kohdalla tietoja ei enää tarvita, kun palkkaamisestanne on päätetty.

IX RSS-syötteet

Tarjoamme mahdollisuuden seurata verkkosivustomme kiinnostavaa, ajankohtaista sisältöä RSS-syötteillä. Kun tilaatte RSS-syötteet, artikkelimme ja uutisemme näkyvät syötteenlukijassanne. Uutiskirjeistä poiketen emme tällöin käsittele henkilötietojanne, koska teidän järjestelmämme ottaa yhteyden meidän järjestelmäämme eikä päinvastoin. Tarkempia tietoja RSS-syötteiden yhteydessä tapahtuvasta tietojenkäsittelystä voi pyytää syötteenlukijan ylläpitäjältä.

X. Google reCAPTCHA

Käytämme sivustollamme nk. captcha-testiä. Tällä kuvavarmenteella tarkistamme, että tiedot on syöttänyt luonnollinen henkilö eikä bottiohjelma väärinkäyttötarkoituksessa. Tämä palvelu perustuu nk. Turingin kokeeseen. Käytämme tähän tarkoitukseen reCAPTCHA-palvelua, jonka tarjoaa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Tässä palvelussa Google selvittää, miltä verkkosivulta hakupyyntö on lähetetty ja mitä IP-osoitetta käytetään reCAPTCHA-varmenteen syöttämiseen. IP-osoitteen ohella Google saattaa kerätä myös muita tietoja, joita tarvitaan tämän palvelun tarjoamiseen ja toteuttamiseen. Nämä tiedot siirretään vasta reCAPTCHA-varmennetta käytettäessä.

Oikeusperusteena on oikeutettu etumme sivustomme ja palvelumme väärinkäytön estämiseen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

Lisätietoa tähän liittyvistä oikeuksistanne sekä yksityisyyden suojaamisen asetuksista on osoitteessa https://policies.google.com/privacy?hl=fi&gl=fi.

Google käsittelee henkilötietojanne myös USA:ssa ja on sitoutunut noudattamaan EU:n ja USA:n välistä Privacy Shield sopimusta https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

XI. YouTube

Olemme liittäneet sivustoomme videoita, joiden tarjoaja on YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, edustajanaan Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Näitä videoita voidaan katsoa suoraan verkkosivustoltamme.

Nämä YouTube-videot on yhdistetty sivustoomme laajennetuilla tietosuoja-asetuksilla. Käyttäjän tietoja ei siirretä YouTubelle, ellei hän katso videoita.

Videon käynnistämällä annatte suostumuksenne tietojen käsittelylle. Oikeusperuste on tällöin yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Kun katsotte videon, IP-osoitteenne siirretään YouTubelle ja YouTube saa tietää, että olette katsonut videon. Jos olette kirjautuneena YouTubeen, nämä tiedot yhdistetään käyttäjätiliinne. (Voitte estää sen kirjautumalla ulos YouTubesta ennen videon käynnistämistä.) Emme pysty vaikuttamaan tietojenne keruuseen ja käyttöön, jota YouTube pystyy suorittamaan, kun katselette videoita. Lisätietoa on YouTuben tietosuojaselosteessa osoitteessa https://policies.google.com/privacy?hl=fi&gl=fi

YouTube ja Google käsittelevät henkilötietojanne myös USA:ssa ja ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n ja USA:n välistä Privacy Shield sopimusta https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

XII Linkit sosiaaliseen mediaan

Emme käytä sivustollamme sosiaalisen median lisäosia (YouTube-videoita lukuun ottamatta, katso kohta X). Näkyvät kuvakkeet ovat pelkästään linkkejä kyseisten tarjoajien sivustoille. Näillä linkeillä pääsee käyttämään WIRTGEN-kanavaa YouTubessa ja WIRTGEN GROUP sivua Twitterissä. Kun klikkaatte näitä linkkejä, kyseisen sivun tarjoaja käsittelee henkilötietojanne. Jos teillä on tarjoajan sivustolla profiili ja olette kirjautuneena siihen, sivustollamme käynti saatetaan yhdistää tähän profiiliin.

Lisätietoja on tietosuojaselosteessamme sosiaalisen median sivustoilla sekä kyseisen alustan tarjoajan informaatiossa (YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=fi&gl=fi; Twitter: https://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy)

XIII Oikeutenne

Seuraavassa on yhteenveto yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksistanne.

1. Oikeus tietosuojaoikeudellisen suostumuksen peruuttamiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artiklan 3 kohta)

Teillä on oikeus peruuttaa suostumuksenne milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Ennen suostumuksen antamista teitä informoidaan tästä.

2. Oikeus saada pääsy tietoihin (Yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artikla ja Saksan tietosuojalain 34 §)

Yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan perusteella teillä on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö teitä koskevia henkilötietoja. Jos niin on, teillä on oikeus saada pääsy näihin henkilötietoihin sekä seuraaviin tietoihin:

 • tietojen käsittelyn tarkoitukset
 • käsittelemiemme henkilötietojen ryhmät
 • kenelle näitä henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa, etenkin, jos ne luovutetaan kolmansissa maissa oleville vastaanottajille tai kansainvälisille järjestöille
 • mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit
 • oikeus pyytää teitä koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista sekä oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 • jos henkilötietoja ei kerätä teiltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot
 • automaattisen päätöksenteon, muun muassa yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun profiloinnin olemassaolo sekä, jos sellaista tapahtuu, merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset teille.

Jos henkilötietoja siirretään kolmansiin maihin tai kansainväliselle järjestölle, teillä on oikeus saada tieto siitä, millä asianmukaisilla suojatoimilla varmistetaan, että myös nämä vastaanottajat noudattavat yleisen tietosuoja-asetuksen määräyksiä.

3. Oikeus saada oikaisu tietoihin (yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artikla, Saksan tietosuojalain 35 §)

Teillä on oikeus vaatia meiltä teitä koskevien virheellisten tietojen välitöntä korjaamista. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, teillä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys.

4. Oikeus tietojen poistamiseen ja oikeus tulla unohdetuksi (yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artikla, Saksan tietosuojalain 35 §)

Teillä on oikeus vaatia meiltä tietojenne välitöntä poistamista, mikäli jokin seuraavin perusteista toteutuu:

 • tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
 • peruutatte suostumuksenne, johon käsittely perustui, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
 • vastustatte henkilötietojenne käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseenne liittyvällä perusteella yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohtaan nojautuen eikä käsittelylle ole olemassa perusteltua syytä
 • vastustatte tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti
 • tietoja on käsitelty lainvastaisesti
 • tiedot on poistettava unionin oikeuteen tai Saksan lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
 • tiedot on kerätty yleisen tietosuoja-asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä

Jos olemme julkistaneet teitä koskevia henkilötietoja ja meillä on velvollisuus poistaa tiedot, toteutamme käytettävissä olevan teknologian ja toteuttamiskustannukset huomioon ottaen kohtuulliset toimenpiteet informoidaksemme rekisterinpitäjiä siitä, että olette vaatinut tietojen poistamista.

5. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artikla)

Yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan nojalla saamme käsitellä tietoja vain rajoitetusti seuraavissa tapauksissa:

 • kiistätte henkilötietojenne paikkansapitävyyden, ja siinä tapauksessa kunnes olemme pystyneet tarkastamaan tietojen paikkansapitävyyden
 • käsittely on lainvastaista ja vastustatte henkilötietojen poistamista ja vaaditte sen sijaan niiden käytön rajoittamista
 • emme enää tarvitse kyseisiä tietoja käsittelytarkoituksiin, mutta te tarvitsette niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, tai
 • olette vastustanut henkilötietojenne käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseenne liittyvällä perusteella yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla, ja siinä tapauksessa kunnes on todennettu, syrjäyttävätkö meidän oikeutetut etumme tietojen käsittelyyn teidän oikeutetut etunne

Jos käsittelyä on rajoitettu, saamme ainoastaan pitää näitä tietoja tallennettuna. Tietoja saa käsitellä ainoastaan teidän suostumuksellanne taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.

Voitte peruuttaa tässä yhteydessä antamanne suostumuksen milloin tahansa.

6. Ilmoitusvelvollisuus (yleisen tietosuoja-asetuksen 19 artikla)

Meillä on velvollisuus ilmoittaa kaikille henkilötietojen vastaanottajille henkilötietojenne kaikista oikaisuista tai poistoista tai niiden käytön rajoituksista. Ainoastaan silloin, kun tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatisi kohtuutonta vaivaa, tätä ei sovelleta.

Informoimme teitä näistä vastaanottajista, jos sitä vaaditte.

7. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artikla)

Teillä on oikeus saada meille toimittamanne, teitä koskevat tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Lisäksi teillä on oikeus saada nämä tiedot siirretyksi kolmannelle osapuolelle, jos

 • - tietojen käsittely perustuu antamaanne suostumukseen tai sopimukseen ja
 • - käsittely suoritetaan automaattisesti

Voitte vaatia, että siirrämme tietonne suoraan kolmannelle osapuolelle, jos se on teknisesti mahdollista. Tämä oikeus ei saa vaikuttaa haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

8. Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna (yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artikla)

Meidän verkkosivustollamme henkilötietojanne ei käytetä yksinomaan automaattiseen käsittelyyn perustuviin päätöksiin (esim. profilointiin).

9. Oikeus vastustaa käsittelyä (yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artikla)

Jos käsittelemme henkilötietojanne oikeutetun edun perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta), teillä on oikeus vastustaa sitä erityiseen tilanteeseenne liittyvillä perusteilla. Tätä sovelletaan myös näihin säännöksiin perustuvaan profilointiin. Tällaisessa tapauksessa emme enää käsittele henkilötietojanne, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeitä ja perusteltuja syitä. Niiden on syrjäytettävä teidän etunne, oikeutenne ja vapautenne tai käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos käytämme henkilötietojanne suoramarkkinointiin, voitte vastustaa tietojen käsittelyä. Tätä sovelletaan myös profilointiin, jos se on yhteydessä tällaiseen suoramarkkinointiin.

Kun olette ilmoittanut vastustuksestanne, henkilötietojanne ei enää käsitellä näihin tarkoituksiin.

Ilmoittakaa meille vastustuksesta vapaamuotoisesti sivulla 1 olevin yhteystiedoin.

10. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artikla)

Teillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuinpaikkanne tai työpaikkanne on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos katsotte, että henkilötietojenne käsittelyssä rikotaan yleistä tietosuoja-asetusta. Tämä ei vaikuta muihin mahdollisesti käytettävissänne oleviin hallinnollisiin ja oikeudellisiin muutoksenhakukeinoihin.

FI