Jokainen tie johtaa eri päämäärään

Uuden asfaltti- tai betonitien rakentaminen edellyttää erittäin huollisesti rakennetun vankan kantavan kerroksen ja siitä edelleen täsmällisesti levitettyyn pintakerrokseen saakka. Mitkä ovat tärkeimmät huomioon otettavat kriteerit? Minkälaiset metodit ovat tarpeen? Mitä koneita työssä kannattaa käyttää?

Peruskerrosten rakentaminen

Kantava kerros toimii päällystyksen perustana. Riippuen odotetusta tiehen kohdistuvsta rasituksesta, tien rakenne sisältää useita eri paksuisia kerroksia jotta se kestää kaikkein kovimmat sääolosuhteet ja palvelee käyttäjiä useiden vuosikymmenien ajan. Pohjakerros koostuu hienommasta ja rakeisemmasta kivimurskasta, sekä murskatusta hiekasta jonka avulla saavutetaan haluttu kuormituksen kantokyky joka vaikentaan liikenteen aiheuttaman kuormituksen siten että tien alusrakenne säilyy muuttumattomana.

Useissa tapauksissa sidottu pohjakerros levitetään sitomattoman pohjakerroksen päälle. Sideaineena käytetään ensisijaisesti bitumia, sementtiä tai kalkkia. Massoja, joihin on sekoitettu bitumia kutsutaan kuumaleviteeksi tai kylmälevitteksi sen mukaan, onko massa kuumaa vai kylmää. Pohjakerroksen sanotaan olevan hydraulisesti sidottu jos sideaineena on käytetty sementtiä tai kalkkia.

Asfaltin levitys

Asfaltin levitys vaatii erinomaisen logistiikan. On tärkeätä huolehtia siitä, että käytettävissä on sopiva massasekoitus ja että materiaali ei ole päässyt jäähtymään. Levitin ja jyrä muodostavat tässä yhteydessä korvaamattoman työparin.

Päällystystiimin ensimmäinen mies on kuitenkin luorma-auton kuljettaja joka täyttää levittimen syöttösuppilon. Kaksi erillistä kuljetinta siirtää massan koneen läpi sen takaosaan, jossa se jakautuu tasaisesti levittimen ja perän väliin kahden pyörivän ruuvikuljettimen avulla. Levitettäessä ns. vakiomassaa sen lämpötilan pitäisi aina pysyä 110 °C yläpuolella jotta aikaa tiivistämiseen jää riittävästi.

Nykyaikaisten levittimien perien tiivistysjärjestelmiä voidaan käyttää erillään. Etenkin suuren tiivistyskyvyn omaavat perät saavuttavat erittäin hyvän tiiveyden. Tuloksena levittimen takana työskentelevät jyrät saavuttavat heille asetetun lopullisen tiiveyden vähemmillä ajokerroilla.

Asfaltin tiivistys

Asfalttipäällysteen tiivistyksen tuloksen tulee olla yhtenäinen kulutuspinta, jonka luistonestokyky on paras mahdollinen ja joka varmistaa erillisten rakennekerrosten tukevan ja kestävän yhteen liitännän jonka ansiosta saavutamme korkean stabiliteetin ja kulutuskestävyyden sekä pitkään kestävän tasaisuuden. Jyrät vähentävät asfaltissa olevien huokosten määrää ja pidentää rakenteen käyttöikää.

Periaatteessa tiivistys tulee tehokkaammaksi nostamalla levitewtyn massan lämpötilaa. Edullisin lämpötila-alue riippuu massan koostumuksesta, levitetyn kerroksen paksuudesta ja käytetyn sideaineen tyypistä.

Jyrän kuljettaja aloittaa tiivistämisen päällysteen saumakohdista ja seuraa ajaessaan tien reunaa. Päällyste tiivistetään useammalla ajokerralla. Tiivistyksessä käytetään pääasiassa dynaamista tiivistysmenetelmää. Rumpujen tärytys tapahtuu vaaka- tai pystytasossa mikä tehostaa huomattavasti tiivistystä. Lopuksi tehdään vielä pinnan "silotus."

Betonin levitys

Betoni on erityisen kestävä materiaali ja erittäin suositeltava teille joiden tulee kestää suurta kuormitusta. Liukuvalu levitys on suositeltava menetelmä, joka soveltuu valtateiden ja kiitoratojen päällystykseen. Aluksi kuorma-autot purkavat betonin levittimen etuosaan. Liukuvalulevitin ruiskuttaa betonin koko levitysalueelle pyörivällä ruuvilevittimellä tai levitysauralla ja muotoilee betoniprofiilin tielle liukumuotilla. Muotin sisllä olevat korkeataajuiset täryttimet poistavat betonin sisältämää ilmaa ja tiivistävät sitä.

Samaan aikaan levitin voi myös asentaa sidepalkkeja tuoreeseen betoniin. Sidepalkit vahvistavat betonirakennetta. Jälkikäteen vahvikepalkkien päälle leikataan urat. Nämä urat varmistavat, että rasituksen ja ilmaston vaihtelujen aiheuttamat halkeamat suuntautuvat betonipäällyusteeseen hallitulla tavalla.

Tienpinta tasataan viimeistelupalkeilla ja super - tasaajilla. Säkkikankaalla voidaan varmistaa betonipinnan luistamattomuus. Yleensä käytetään korjausyksikköä levittämään tuoteen betonin pinnalle dispergointiainetta varmistamaan betonin tasainen kuivuminen

Betonin levitys suorasta poikkeavile pinnoille

Tien reunukset, moottoriteiden keskikaiteet, sadevesikourut - betonia voidaan muotoilla monin tavoin. Tällaiset betoniprofiilit on helppo ja huokeata muotoilla liukuvalutekniikalla.

Offset -liukuvalumateriaali siirretään betoninsekoitusautosta täyttösuppiloon. Täältä offset -materiaali siirretään levittimen sivulla olevaan liukuvalumuottiin joko niveltyvällä hihnakuljettimalla tai niveltyvällä ruuvikuljettimalla. Liukuvalumuotto tuottaa moniliitti profiilin levittimen liikkuessa eteenpäin. Mahdollisten kokojen ja muotojen määrä on valtava, tavanomaisita muodoista aina New Jerseyn profiilin erikoisratkaisuja tarvittaessa.

Offset -valut jatkuvat teiden reunoista ja 2 metrin korkuisista törmäysestiusta aina kapeisiin polkuihin saakka. Offset -päällystys on nopea ja tehokas tapa verrattuna esivalmistettujen elementtien käsityönä paikoilleen asentamiseen.

FI