Jokainen uusi tie alkaa maa- ja kalliorakentamisesta

Luonto ei aina tarjoa ideaalisia maasto-olosuhteita maarakennus- tai talonrakennusprojekteille. Melko usein käytettävissä oleva maaperä vaatii sen kantavuutta parantavia ennakkotoimenpiteitä. Toisaalla massiiviset kivimuodostelmat on tasoitettava. Mitä keinoja pohjan vahvistamiseen käytetään?

Maan tiivistys

Koska maa on ajoittain irtonaista ja tarpeeksi koossa pysymätöntä, tarvitaan maarakennustöitä ennen kuin peruskerros, sidoskerros ja pintakerros voidaan levittää. Maarakennustöistä tärkein prosessi on tiivistys. Tiivistyksen tarkoitus on ilman ja veden kyllästämän maan volyymin pienentäminen. Tämä antaa maalle halutut ominaisuudet ja se kestää paremmin liikenteen ja ilmaston aiheruttamaa rasitusta. Dynaaminen tiivistäminen täry- tai värähtelyjyrillä on osoittautunut poikkeuksellisen tehokkaaksi maarakennustöissä sellä se tiivistää maan jyrän rummun tärytyksen ja jyrän kokonaispainon avulla.

Koheesiomaalajit on viisainta tiivistää sorkkajyrillä käyttämällä korkeita amplitudeja. Irtonaisissa maalajeissa paras tulos saavutetaan sileärumpuisillä jyrillä ja matalammilla amplitudeilla. Tiivistyksen jälkeen pinta voidaan päällystää edellyttäen ettei maa ole liian koskteaa. Siinä tapauksessa se vaatii lisästabilointia.

Maan stabilointi

Erittäin koheesiopitoiset ja märät maaperät eivät sovellu jyrillä tiivistettäviksi. Tällaisissa tapauksissa kyseinen maaperä on stabiloitava kantavuuden parantamiseksi ja pohjan valmistamiseksi sopivaksi perustaksi päälle tuleville päällystyskerrokselle.

Stabilointi varmistaa, että vesi on luotettavasti sidottu maaperään. Tämä tehdään sekoittamalla kalkkia tai sementtiä sideaineeksi maaperään. Erityisesti stabiloitaessa maaperää sementillä, pohjasta tulee paremmin liikenteen aiheuttamaa kuormitusta kestävä ja veden ja pakkasen kestävä pitkällä tähtäyksellä. Stabilointia vaativa maaperä on ajoittain soinen ja sillä voidaan liikkua vain tehokkailla nelipyörävetoisilla ajoneuvoilla. Tästä syystä stabilointijyrsimet on varustettu liukuesterenkailla, hyvälläpitokyvyllä ja vahvalla vetokoneistolla. Sekoitusroottorit sekoittavat ennalta levitetyn sideaineen maahan sopa 56 cm syvyyteen yhdellä ajokerralla. Tämä vähentää vesipitoisuutta ja tekee maaperästä soveltuvan täryjyrillä tiivitettäväksi.

Jyrsiminen

Rakennettaessa teitä kivisessä maastossa, käytetään kylmäjyrsimiä tai pintajyrsimiä valmilteltaessa maaperää tientekoa varten - linjan leikkaukseen, kuten myös on tapana sanoa.

Räjäyttäminen on yleistä linjattaessa teitä, joiden perustana kalkkikivi, saviliuske, graniitti tai muu kivi. Se aiheuttaa tärinöitä, melua ja pölyä. Mikäli läheiset rakenneukset, teollisuusalueet tai rautateiden pistoraiteet estävät räjäyttämisen, linjat leikataan kiven läpi ilman tärinää.

Jyrsimen rummun karbidileikkurien edelleen jyrsiessä kiveä murskattu materiaali kuormataan autoon niveltyvän hihnakuljettimen avulla. Murskeen tasaisen raekoon ansiosta materiaali on uudelleen käytettävissä ilman mitään lisätoimenpiteitä. Nyt tie voidaan päällystää vaikeuksitta tarkasti profiloudulle pinnalle.

FI