Luettavaa: Käytännöllinen WIRTGEN GROUP -opas

Runsaasti käytännöllistä WIRTGEN GROUP -tietoutta: Tietämisen arvoista

Käytä hakuteoksiamme ja saat arvokkaita tietoja ydinosaamisistamme.

Kylmäjyrsintä

WIRTGEN-kylmäjyrsinkäsikirjassa (WIRTGEN cold milling manual) selitetään ydinteknologiat, käyttömahdollisuudet sekä käyttöolosuhteet – myös tulevaisuudessa lisääntyvien vaatimusten suhteen – ja niitä täydennetään taustatiedoilla:

  • Kylmäjyrsinten peruskonsepti sekä WIRTGEN-konetyypit ja palvelut
  • Ydinteknologia katkaisu, vaaitus ja koneohjaus
  • Kylmäjyrsinnän käyttöalueita
  • Jyrsintätehon ja jyrsintälaadun laskeminen
  • Ympäristö ja tulevaisuudennäkymät

Maaperän käsittely

Stabilointikoneet muuntavat kantavuudeltaan riittämättömän alustan hyvin rakennuskelpoiseksi ja tiivistettäväksi maaperäksi. Maaperän ja sidosaineen seokset lisäävät kantokykyä pysyvästi, parantavat leikkauslujuutta tuntuvasti ja vähentävät painumista huomattavasti.

WIRTGEN-käsikirja maaperän käsittelyyn ja hydraulisia sidosaineita käsittäville kantaville kerroksille (WIRTGEN Soil Treatment – Base Layers with Hydraulic Binders) kuvaa erilaisia normeja, direktiivejä ja ohjelehtiä ja selvittää sovellustekniikkaa, jotta stabilointikoneita voitaisiin käyttää optimaalisesti työmaalla.

Kylmäsekoitin

Kylmäsekoitin-käsikirjassa (WIRTGEN Cold Recycling Technology) WIRTGEN esittelee taloudellista ja ympäristöystävällistä saneerausmenetelmää käsittelevän kattavan oppaan.

Kirja kuvaa kylmäsekoituksen mahdollisuuksia ja versioita, menetelmiä olemassa olevien tierakenteiden analysointiin sekä toimenpiteet soveltuvan sidosaineen valintaan. Lisäksi kirjoittajat antavat lukemattomia ohjeita käytännön toteutukseen.

Laboratorio

WIRTGEN laboratorio välineet koostuvat

  • WLB10S vaahtobitumi laboratorio
  • WLM30 kaksi akselinen sekoitin ja
  • WLV1 täryllinen vasara tiivistys yksikkö

mahdollistaa nopean ja helpon näyte sekoituksien teon, joilla voidaan varmentaa niiden sopivuus jokaiselle käyttötarkoitukselle. Lisäksi laitteella voidaan vertailla eri bitumi tyyppien ja määrien optimointi jokaiseen tarkoitukseen ja kohteeseen.

sopivuus testaamisen olennainen ominaisuus on se että se tehdään ennen rakentamista. Testit jotka suoritetaan rakentamisen aikana ovat osa prosessin valvontaa. WIRTGEN BSM laboratorio käsikirja opettaa oikeaa, käytännön läheistä sopivuus testausta ja prosessin valvontaa teiden rakennusmateriaalien kierrätykseen vaahtobitumin kanssa.

Betonirakennus

Käsikirjasarjan nimike on ”Monoliittiset profiilit ja kapeat tiet” (Curb, barrier, sidewalk and multipurpose applications). Se keskittyy WIRTGENin pieniin liukumuottilevittimiin SP 15 / SP 15i, SP 25 / SP 25i ja SP 61 / SP 61i. Erityisen arvokasta: Asiantuntijat antavat 228 selkeästi kuvitetulla sivulla käytännön vinkkejä valamisen arkeen. Kaikki käytännön näkökulmat – rakennustyömaalogistiikasta laudoitusmuottien kautta aina jälkikäsittelyyn – selitetään yksityiskohtaisesti.

Avolouhosjyrsintä

WIRTGEN tarjoaa hyväksi todetun ja teknisesti kehittyneen avolouhosjyrsinten tuotevalikoiman pintatöihin 2,20 m - 4,20 m:n leikkuuleveyksillä ja 20 cm - 83 cm:n leikkuusyvyyksillä.

Opas kuvaa WIRTGEN avolouhosjyrsinten teknologian edut ja käsittelee sen kaikki puolet leikkuuteknologiasta aina materiaalikuljetukseen asti. Suunnitteluavut avolouhosjyrsimen taloudelliseen käyttöön sekä kansainväliset käyttöesimerkit kaikista kivilajeista täydentävät tämän monipuolisen käsikirjan.

Asennus

Joseph VÖGELE AG:n valuoppaasta (VÖGELE Booklet on Paving) löytyy arvokkaita suosituksia levittimien ja lankutusten ihanteelliseen asetukseen, vastauksia kaikkiin asfalttirakentamisen kysymyksiin ja monia yksityiskohtia materiaalitietoudesta ja se sopii hyvin myös itseopiskeluun. Käytännön esimerkkejä ja lankutusten tai materiaalinkuljetuksen kaltaisten rajapintojen huomioiminen tekee oppaasta työmaa-arjen hyödyllisen työkalun, joka auttaa asiakasta eteenpäin.

Tiiviste

HAMM on luonut kattavan perusteoksen uudella käsikirjallaan ”Kompaktointi - tiivistäminen asfaltti- ja maarakentamisessa” (Compaction – in asphalt construction and earthworks). Siinä kuvataan niin fysiikan kuin maaperämekaniikan syy-yhteydet kuin konetekniikkakin. Tämän lisäksi kirja tiedottaa tie- ja maanrakennuksen kerroksista ja antaa hyödyllisiä vinkkejä käytännön töihin työmaalla. Tämä erittäin selkeästi kuvitettu kirja soveltuu sekä kiinnostuneelle maallikolle että edistyneemmälle käyttäjälle.

Työstäminen

Siirrettävien murskaus- ja seulontalaitteistojen tehokas käyttö edellyttää perustavia tietoja rikastustekniikasta. KLEEMAN-käsikirja ”Liikkuva työstäminen” (Mobile Processing) välittää tekniikan perusteet. Materiaalitietoudesta selkeiden käyttöesimerkkien kautta aina erilaisten laitteistotyyppien yksityiskohtaisiin selostuksiin tarjotaan kiinnostuneelle lukijalle selkeä apu käytännön töihin.

Oletko kiinnostunut näistä hyödyllisistä hakuteoksista?
Ota meihin yhteyttä heti tänään.

FI