Nytt verk för kallblandning från Wirtgen: Återvinn hållbart och nära byggarbetsplatsen

Det mobila verket för kallåtervinning kan blanda upp till 240 ton av olika material i timmen på ett miljövänligt sätt. Med denna högpresterande lösning bidrar Wirtgen på ett hållbart sätt till att återvunnet material kan återanvändas som högkvalitativ asfaltmassa i vägbyggnationen. Trafik- och industriytor som beläggs med denna asfaltsmassa kännetecknas av hög draghållfasthet, motståndskraft mot deformering samt lång livslängd.

Ett framgångsrecept för körbanor med hög belastningskapacitet

Det mobila verket för kallåtervinning KMA 240(i) framställer material som kan användas direkt och lämpar sig för framställning av olika typer av bundna bärlager. Det kan även framställa bituminöst bundna bärlager (med emulsion eller med skumbitumen). Användningsområdet för de olika asfaltmassorna sträcker sig från bygge av motorvägar via asfaltering av gator och vägar till anläggning av parkeringsplatser eller industriområden.

KMA 240 (i): 20 t kallåtervinningsgods var femte minut

Det mobila verket för kallåtervinning monteras på en semi-trailer och är utrustad med en egen motorstation. Detta mobila koncept möjliggör flexibel förflyttning till många olika typer av platser samt snabb uppställning av anläggningen. I den nya blandningsanläggningen för kallåtervinning kombinerar Wirtgen fördelarna med den globalt framgångsrika föregångaren KMA 220(i) med en ännu högre blandningskapacitet samt ett innovativt cementdoseringssystem med automatisk självkalibrering genom statisk vägning.

Den kraftfulla 6-cylindriga dieselmotorn är byggd för en blandningskapacitet på hela 240 t/tim. Tack vare ett effektivt isolerat hölje är ljudnivån från blandningsanläggningen dessutom låg. Motorn är mycket bränslesnål och en tank räcker för att köra motorn i upp till två dagar. De låga utsläppsvärdena gör att anläggningen även kan användas i innerstäderna.

Kapaciteten på 240 t/tim innebär att en hel lastbilslast med 20 ton material kan produceras var femte minut. Det betyder att man varje dag kan asfaltera en sträcka av 1400 m med ett hydrauliskt eller bituminöst bundet bärlager med en bredd på 4 m och en skikttjocklek på 15 cm.

Hög kapacitet och hållbar: Wirtgens nya blandningsanläggning för kallåtervinning, KMA 240(i), producerar tillräckligt med högkvalitativt material var femte minut för att en 20-tons lastbil ska kunna lastas full.

Högre blandningskapacitet för olika råmaterial

KMA 240(i) imponerar genom att kunna anrika en mängd olika icke-bindande råmaterial som hjullastare dumpar i anläggningens tratt via vibrationsgaller. Det gör att material kan framställas av en mängd olika nya kornblandningar eller olika råmaterial och bindemedel. Bortfräst asfalt, alla andra ickebindande ämnen återvunna från gamla vägbeläggningar samt material från RC-beredningen kan användas som material i verket. Genom att återvinna 100 % kan man sänka CO₂-utsläppen kraftigt och göra stora energibesparingar i kombination med minimala byggkostnader och anläggningstider.

Snabbare materialanrikning tack vare optimerad dosering

Silor respektive tankbilar förser blandningsanläggningen för kallåtervinning med till exempel varmbitumen, bitumenemulsion och cement. Den exakta doseringen av råmaterialen och bindemedlen, vars blandningsförhållanden beräknas i förväg genom undersökningar av vägbyggnationen, övervakas av en beprövad mikroprocessor. KMA 240(i) lastar den nya, homogena materialblandningen direkt på lastbilen eller lägger den kontinuerligt på upplaget. Lastning respektive avlastning sker mycket flexibelt via utmatningsbandet som kan vinklas 55° åt båda sidor.

Kallåtervinning in-plant: miljövänligt, ekonomiskt, flexibelt

Wirtgens kallåtervinningsteknik är en både miljövänlig och ekonomisk saneringsmetod som antingen kan användas direkt på plats – och då lossas den skadade beläggningen av ett mobilt återvinningståg, anrikas på plats för att sedan direkt användas som ny beläggning – eller så kan beredningen ske in-plant.

Om det är för långt att köra materialet till blandningsanläggningen eller om byggplatsen medför logistiska utmaningar för ett återvinningståg, är kallåtervinning in-plant ofta det bästa valet. Vid detta förfarande ställs en mobil blandningsanläggning för kallåtervinning (KMA) upp i nära anslutning till byggplatsen. Det sparar tid, utnyttjar lastbilarnas kapacitet effektivt och är dessutom mycket miljövänligt. På så sätt kan CO₂-utsläppen sänkas med upp till 70 %, transporterna minskas med 90 %, samtidigt som byggkostnaderna kan sänkas med upp till 40 %. Dessutom återanvänds upp till 100 % av det högkvalitativa materialet.

Wirtgens kallåtervinningsteknik står därmed för maximal hållbarhet och ger förutom bevarande av naturresurser också en möjlighet att sänka kostnader.

Tryck på Media

Ladda ner ZIP-filen som innehåller pressmeddelandet i Word-format och bilderna i 300 dpi upplösning på respektive språk.

Ladda ner
WIRTGEN GROUP

Public Relations
Reinhard-Wirtgen-Straße 2
53578 Windhagen
Germany