Igal teel on erinev sihtkoht

Uue tee ehitus, olgu see siis asfalt- või betoontee, vajab suurepäraselt seotud kattestruktuuri, alustades stabiilsest aluskihist ja jätkates täpselt tasandatud kulumiskihini. Mis on kõige olulisem kriteeriumid, millega peab arvestama? Mis meetodeid kasutada? Milliseid masinaid kasutada?

Aluskihtide ehitus

Aluskihid kujutavad endast vundamenti teekattele. Sõltuvalt eeldatavast koormusest tulevasele teele, koosneb tee mitmetest eri paksusega kihtidest, talumaks väga erinevaid ilmastikutingimusi ja jäämaks kasutuskõlblikuks paljudeks kümnenditeks. Alumine kiht koosneb põhiliselt sidumata jämedast ja peenest purustatud kivimist, samuti purustatud liivast, saavutamaks soovitud kandevõime ja absorbeerimaks liikluskoormust nii, et allpool olev aluspinnas ei deformeeruks.

Paljudel juhtudel kaetakse sidumata aluskiht seotud aluskihiga. Enamjaolt kasutatakse sideainena bituumenit, tsementi või lupja. Segud, mis sisaldavad bituumenit, loetakse sõltuvalt sellest kas segu on kuum või külm, kuumalt laotatud või külmalt laotatud aluskihtideks. Hüdrauliliselt seotuks peetakse aluskihti siis, kui sideainena on kasutatud tsementi või lupja.

Asfaldi laotamine

Asfaldi laotamine eeldab suurepärast logistikat. Alati tuleb seista hea selle eest, et piisavalt segu oleks saadaval ja et materjal ei jahtuks maha. Laotur ja rull moodustavad siin asendamatu koosluse.

Esimene isik laotamismeeskonnas on autojuht, kes täidab laoturi asfaldiga. Kaks ühist sõltumatut konveierit viivad segu läbi masina, kus see siis ühtlaselt kahe eraldi kontrollitava tigukonveieriga laoturi ja plaadi vahele jagatakse. Tagamaks piisavat aega segu tihendamiseks, peaks standardsegu temperatuur olema laotades alati kõrgem kui 110 °C.

Modernsetel laoturitel saab tihendamissüsteeme kasutada eraldi. Kõik kõrgtihendamisplaadid saavutavad väga hea tiheduse. Tulemuseks on see, et laoturi taga olevatel rullidel tuleb kindlaks määratud tiheduse saavutamiseks teha vähem käike.

Asfaldi tihendamine

Asfaldi tihendamise tulemuseks peaks olema ühtlane pind parima võimaliku haardeteguriga. Lisaks kõikide kihtide kindel ja vastupidav ühendus, et tagatud oleks suur stabiilsus, kulumiskindlus ja tasasus. Rullid ja tihendusseadmed vähendavad poorsust, see teeb asfaldi vastupidavaks koormusele ja pikendab tema kasutusiga.

Kehtib põhimõte, et mida kõrgem on segu temperatuur, seda efektiivsem on tihedamine. Parim temperatuurivahemik sõltub segu koostisest, kihi paksusest ja sideaine tüübist.

Rullijuht alustab tihendamisega ja jälgib tee serva sealt. Tihendamiseks kasutatakse enamasti dünaamilist tihendamist. Trummel vibreerib kas horisontaalselt (ostsilleerib) või vertikaalselt (vibreerib), mis märkimisväärselt suurendab tihendamise efektiivsust. Lõpuks on silumine.

Inset betooni laotamine

Betoon on eriliselt vastupidab materjal ja silmapaistvalt sobiv teedele, mis peavad taluma suuri koormusi. Betooni laotamine on standardmeetod, mida eelkõige kasutatakse suurte teede ja ruleerimisradade ehituseks, kasutades inset tehnoloogiat. Kõigepealt kallutavad veokid betooni laoturi ette. Seejärel jaotab laotur tigukonveierite abil betooni kogu laotuslaiuse ulatuses enda ette ja vormib sellest teekatte jaoks sobiva profiili. Kõrgsagedusvibraatorid vormi sees eemaldavad betoonist õhu, samal ajal seda tihendades.

Samaaegselt suudav laotur sisestada tüübleid ja ankruid värskesse betooni. Need rauad tugevdavad betooni. Hiljem lõigatakse tugevduste kohale betoonkattesse sooned, mis aitavad vältida koormusest ja temperatuurikõikumistest tekkivate pragude teket.

Teekatte tasandamiseks kasutatakse nii risti- kui pikisuunalist silujat. Soovitud kareduse saamiseks kasutatakse tihti jämedakoelise riide vedamist värskelt laotatud pinnal. Parandamisseadet kasutatakse tavaliselt dispersiooni lisamiseks värskele betoonile.

Offset betooni laotamine

Servad, kaitsebarjäärid kiirteede vahel, rennid vee ärajuhtimiseks - betooni saab paigaldada paljudesse eri vormidesse. Selliseid betoonprofiile on lihtne ja soodne toota, kasutades offset betoonilaotamise tehnoloogiat.

Offset laotamiseks viiakse materjal tavaliselt segurautost laoturi materjalipunkrisse. See materjal transporditakse sealt omakorda kas pöörleva tigukonveieriga või pöörleva konveierlindiga masina küljel asuvasse offset vormi. Selle vormi abil paigaldatakse laoturi liikudes monoliitne profiil. Võimalike profiilide valik on tohutu, alates tavalistest vormidest nagu New Jersey profiil kuni erivormideni välja.

Offset meetodil on võimalik laotada nii tee servasid ja kuni 2 m kõrguseid kaitsebarjääre kui ka kitsaid jalgteid. Offset laotamine on kiire ja efektiivne moodus, kui võrrelda seda valmiselementide paigaldusega.

EN ET