Selektiivne mineraalide kaevandamine

Maavarasid ja mineraalseid toormaterjale kasutatakse paljudes erinevates kohtades, näiteks toormatejalina ehituses või energiaallikana. Aga kuidas neid kaevandatakse? Milline meetod pakub kõige efektiivsemat selektiivset kaevandamisvõimalust igasugusele kivimile?

Puurimine ja lõhkamine ei ole enam ajakohane meetod kaevandamises, pinnasetöödel ja kiviehituses. WIRTGEN GROUP'i vastus: pinnasefreesimine koos materjali laadimisega otse veokitele või vaaludesse kogumisega.

Pinnasefreesimine: Otselaadimine

Üks tähtsaim WIRTGENi mäekombainide omadus on nende võimekus freesitud materjal otse kalluritesse laadida. Sõltuvalt mudelist on WIRTGENi mäekombainid kas eest- või tagantlaadimisega.

Eestlaadimine

2200 SM on eestlaadimisega mudel. Mahalaadimiskonveier asub masina esiosas, on mõlemale poole pööratav ja kõrguse suhtes reguleeritav. Vastavalt kalluri suurusele, laetakse neid kas tagant või küljelt. Mäekombaini operaatoril on kallurile hea vaade.

Tagantlaadimine

Teised mudelid, nagu näiteks 2500 SM ja 4200 SM, on tagantlaadijad, nende mahalaadimiskonveier asub masina tagaosas. Konveier on u. 90 kraadi kummalegi poolele pööratav ja laadimiskõrgus vastavalt vajadusele muudetav. Tagamaks selget ülevaadet kallurile, on juhiiste nii paremale kui ka vasakule poole pööratav.

Peeneteralise materjali laadimine kalluritele

Peeneteraline materjal, mis on lõigatud WIRTGEN mäekombainiga, tagab alati selle, et kalluri kast saab täidetud ühtlaselt ja täielikult. Need laadimisomadused võimaldavad valida täpselt vajalikus suuruses kalluri. Teatud tingimustel võib kasutada ka näiteks alumiiniumraamil veokeid ja suurendatud kandevõimet.

Teie eelised:

 • Lisalaadimine ei ole vajalik
 • Juhul kui materjal tuleb transportida kaugemale kui u. 500 m, siis tavaliselt on laadimine otse veokitele kõige ökonoomsem meetod.

Pinnasefreesimine: Vaaludesse

Töötades vaalumeetodil, jääb freesitud materjal konveierit kasutamata otse masina taha vaalu. Lõikeprotsess on seega laadimisprotsessist sõltumatu. Seevastu tuleb aga materjal frontaallaaduriga kalluritele laadida.

Võrreldes eestlaadimisega, võrdsustub vaalumeetodil saavutatav suurem tootlikkus paljudel juhtudel lisakuludega, mis tekivad materjali laadimisest frontaallaaduritega.

Peale selle ei tekita see meetod konveierlindi kulumist ja puuduvad konveiersüsteemi töötamisest tekkivad töökulud.

Teie eelised:

 • Puuduvad kallurite ooteajad
 • Konveierlint ei kulu
 • Suurem tootlikkus võrreldes konveieritega laadimisega
 • Suuremad materjali tükid
 • Parem selektiivsus töötades järskudel ja kaldega kihtidel.
 • Kõige ökonoomsem transpordiviis vähem kui u. 150 m vahemaadele on rataslaaduritega ja u. 500 m skreeperiga.

Pinnase freesimine: materjali kuhjamine külgedele

Materjali kuhjamine külgedele tähendab seda, et freesitud materjal kuhjatakse konveierlindi abil ühte pikka hunnikusse. Sõltuvalt konveieri pöördenurgast saab ühte hunnikusse kuhjata materjali kolmest kuni viiest kõrvuti asetsevast lõikest. Kuhjatud materjal on võimalik seejärel hõlpsasti frontaallaaduriga uuesti üles korjata.

Teie eelised:

 • Materjalide segamine kaevandamisel
 • Kuhjamine kaevanduses
 • Puuduvad kallurite ooteajad
 • Sõltumatu töö

Võrreldes tavapäraste meetoditega, vähendab see innovatiivne tehnoloogia masinatele ja personalile tehtavaid kulutusi ja säästab märkimisväärse koguse aega. Samal ajal jättes enda järele tasased ja stabiilsed pinnad ning võimaldades erinevate kivimikihtide selektiivset kaevandamist. Lisaks on pinnasefreesimine vibratsioonivaba ning tolmu- ja müravaene, mistõttu sobib see kasulike mineraalide efektiivseks kaevandamiseks elamupiirkondade või teede läheduses.

Kulude säästmine, tootekvaliteedi ja efektiivsuse tõstmine

Kaevandatud ja juba purustatud materjal on nii väikese tükiline, et ei vaja edasitöötlemist või kui, siis ainult vähesel määral. Boksiidi, fosfaadi, kimberliidi või soola kaevandamine on muutunud üha kasumlikumaks. Lisaks on mäekombain võimeline ilma lõhkamiseta lõikama kõva lubjakivi või graniiti survetugevusega kuni 260 MPa.

EN ET