Noppeid WIRTGEN GROUPi oskusnõustaja

Koondatud oskusteave WIRTGEN GROUPist Lihtsalt hea teada

Kasutage meie otsingutööriistu ja saage teada väärtuslikke üksikasju meie põhipädevusalade kohta.

Külmfreesid

WIRTGENi külmfreeside käsiraamatus (WIRTGEN cold milling manual) seletatakse põhitehnoloogiat, kasutusvõimalusi ning kasutustingimusi – ka selles osas, mis puudutab tulevikus kasvavaid nõudmisi – ja antakse taustinformatsiooni järgmiste kohta:

  • külmfreeside ning WIRTGENi seadmetüüpide ja nende toimimise tööpõhimõtted;
  • lõikamise, nivelleerimise ja seadmejuhtimise tuumtehnoloogia;
  • külmfreeside kasutusvaldkonnad;
  • freesi kasutuse ja freesimiskvaliteedi hindamine;
  • keskkonna ja tulevikuperspektiivid.

Pinnatöötlus

Pinnasestabiliseerijate abil muudetakse pinnas ebapiisava kandevõime korral hästikasutatavaks ja tihendatud pinnaseks. Pinnase sideainete segu abil saavutatakse püsiv kandevõime suurenemine, silmanähtavalt parem lõikekindlus ja märkimisväärselt vähenenud vajumine.

WIRTGENi pinnatöötluse ja hüdrauliliste sideainete aluskihtide käsiraamat (WIRTGEN Soil Treatment – Base Layers with Hydraulic Binders) kirjeldab erinevaid norme, määrusi ja tehnilisi reegleid ning annab toetava ülevaate kasutustehnikast, et seda ehitusplatsil pinnase stabiliseerimisel optimaalselt kasutada.

Külmtaastamine

Külmtaastajate käsiraamatu (WIRTGEN Cold Recycling Technology) abil pakub WIRTGEN ülevaatlikku kokkuvõtet majanduslikult säästlike ja keskkonnasõbralike saneerimismeetodite kohta.

Raamatus kirjeldatakse külmtaastajate, eelnevate teetööde ja protseduuride analüüsimeetodite võimalusi ja variante sobiva sideaine valikul. Lisaks annavad autorid mitmeid nõuandeid nende kasutamiseks praktikas.

Labor

WIRTGEN'i laborivarustus koosneb

  • Vahtbituumeni laboriseade WLB 10 S
  • Kahevõlliline segur WLM 30
  • Tihendamisseade WLV-1

Võimaldab kiiret ja lihtsat segude ja proovikehade tootmist, kontrollimaks nende sobivust ettenähtud kasutamisele. Lisaks võimaldab see varustus võrrelda erinevat tüüpi bituumeneid ja määrata optimaalne bituumeni kogus maksimaalse vastupidavuse ja kasutuskõlblikkuse saavutamiseks.

Sobivustestimise oluliseks iseloomutunnuseks on selle teostamine enne ehituse algust. Ehituse kestel läbiviidavad testid täidavad seevastu ainult kontrolli eesmärki. WIRTGEN BSM labori käsiraamat õpetab õiget, päriselulist lähenemisviisi sobivuse testimiseks ja kontrolliprotseduure tee-ehitusmaterjalide ümbertöötlemisel vahtbituumeniga.

Betoonitootmine

Käsiraamatu kannab pealkirja „Monoliitsed profiilid ja kitsad teed“ (Curb, barrier, sidewalk and multipurpose applications). Selle keskmes on väiksed WIRTGENi tsementbetoonilaoturid SP 15 / SP 15i, SP 25 / SP 25i ja SP 61 / SP 61i. Eriti väärtuslik: eksperdid annavad 228 ülevaatlikul illustreeritud leheküljel praktilisi nõuandeid igapäevaks kasutamiseks. Kõik praktikast pärinevad küljed – alates ehituslogistikast ja raketistest kuni järeltöötluseni – seletatakse üksikasjalikult lahti.

Mäekombainid

WIRTGEN pakub hinnatud ja tehniliselt viimistletud mäekombainide tootevalikut pealmaakaevandamiseks lõikelaiusega alates 2,20 m kuni 4,20 m ja lõikesügavusega alates 20 cm kuni 83 cm.

Kogumikus kirjeldatakse WIRTGENi mäekombainide tehnoloogia eeliseid ja käsitletakse kõiki aspekte, alates lõiketehnoloogiast kuni materjalitranspordini. Projekteerimisabiline mäekombaini ökonoomseks kasutamiseks ning rahvusvahelised kasutusnäited kõikidest kivimitest lõpetavad paljueheküljelise käsiraamatu.

Paigaldamine

Joseph VÖGELE AG ehitusaabitsast (VÖGELE Booklet on Paving) leiate väärtuslikke soovitusi optimaalseks sillutise ja paneelide paigaldamiseks, vastuseid kõigile asfalteerimise küsimustele ja mitmeid üksikasju materjaliteaduse kohta. See on ideaalne iseõppimiseks. Praktikast pärinevate kasutusnäidete abil, hõlmates kõiki liideseid, nagu paneelid või materjalitransport, on see ehitusplatside igapäevane aabits vajalik abivahend, mis kliente abistab.

Tihendamine

Uue käsiraamatuga „Tihendamine asfaldi- ja mullatöödel“ (Compaction – in asphalt construction and earthworks) on HAMM pannud kokku laiahaardelise algpõhimõtteid käsitleva väljaande. Kirjeldatakse seoseid füüsikaga ja pinnasemehhaanikaga, aga ka seadmetehnikaga. Seetõttu annab raamat ülevaate pinnasekihtidest teede- ja mullatöödel ning jagab kasulikke nõuandeid praktilise töö tarbeks ehitusplatsil. Väga ülevaatlikult illustreeritud raamat on mõeldud nii huvitundvatele võhikutele kui ka edasijõudnud kasutajale.

Ettevalmistamine

Mobiilsete purustamis- ja sõelumisseadmete tõhusaks tööks on põhjalikud teadmised ettevalmistustehnika kohta äärmiselt olulised. KLEEMANNi käsiraamatus „Mobiilne töötlemine“ (Mobile Processing) kirjeldatakse tehnoloogia põhimõtteid. Alates materjaliteadusest ja ülevaatlikest kasutusnäidetest kuni erinevate seadmetüüpide üksikasjalike seletusteni antakse huvitatud lugejale selgeid nõuandeid töös kasutamiseks.

Tunnete huvi tarvilike käsiraamatute vastu?
Siis võtke meiega juba täna ühendust.

ET EN