Andmekaitsedeklaratsioon

Allalaadimine (PDF)

https://www.wirtgen-group.com/eesti

I. Vastutav töötleja

Vastutav töötleja ja teenusepakkuja on:

WIRTGEN EESTI OÜ (edaspidi: meie või Wirtgen)
Saha-Loo tee 14 Iru küla, Jõelähtme vald
74206 Harjumaa
Estonia
Tel.: +372 606 6188
Faks: +372 606 6189
E-post: info.eesti@wirtgen-group.com
https://www.wirtgen-group.com/eesti

II. Andmekaitsevolinik

Meie andmekaitsevoliniku kontaktandmed:

Data Protection Officer
c/o WIRTGEN EESTI OÜ
Saha-Loo tee 14 Iru küla, Jõelähtme vald
74206 Harjumaa
Estonia
E-post: info.eesti@wirtgen-group.com

III. Üldine teave

Teie isikuandmete kaitse on meie jaoks väga tähtis. Töötleme teie andmeid peamiselt selleks, et pakkuda toimivat ja lihtsalt kasutatavat veebilehte. Teie andmeid töödeldakse alati kooskõlas asjaomaste õigusaktidega.

IV. Sisu edastamine ja logifailid

Alati, kui te meie veebilehte külastate, kogub meie süsteem andmeid ja teavet teie arvutisüsteemi kohta. Kogume järgmisi andmeid:

 • kasutatava brauseri tüüp ja versioon;
 • operatsioonisüsteem;
 • IP-aadress;
 • külastuse kuupäev ja kellaaeg;
 • veebilehed, mille kaudu teie süsteem meie veebilehele jõudis;
 • veebilehed, mida teie süsteem meie veebilehe kaudu külastas.

Need andmed salvestatakse meie süsteemi logifailides. Eespool nimetatud andmeid ei salvestata koos muude isikuandmetega.

Meie süsteem peab teie IP-aadressi ajutiselt salvestama selleks, et veebilehte teie arvutisse edastada. Selle andmete ja logifailide ajutise salvestamise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Õigustatud huvi seisneb asjaolus, et nii saame parandada ja optimeerida oma veebilehe toimivust ning muuta oma IT-süsteeme turvalisemaks. Peale selle kasutatakse ajutist salvestamist vigade tuvastamiseks ja ennetamiseks. Selles kontekstis ei kasutata andmeid turunduse eesmärgil.

Andmeid säilitatakse seni, kuni neid pole enam sellel eesmärgil vaja, mille jaoks neid koguti või muul viisil töödeldi. Kui andmeid on vaja veebilehe pakkumiseks, lõpeb vajadus koos seansi lõppemisega. Teie andmed kustutatakse pärast seansi lõppu automaatselt. Meie logifailidesse salvestatud andmed kustutatakse hiljemalt seitsme päeva möödumisel. Kui andmeid säilitatakse sellest kauem, kustutatakse või võõrandatakse teie IP-aadress nii, et teid ei ega teie internetiühendust ei saa enam selle kaudu jälitada.

Meie veebilehte majutavad meie nimel volitatud töötlejad, kes tegutsevad meie volitusel. Nad rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid nii, et töötlemine vastab isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele ja tagab teie õiguste kaitse.

V. Font Avenir

Kasutame oma veebilehe pealkirjades fonti Avenir, mida pakub ettevõte Monotype GmbH, Horexstraße 30, 61352 Bad Homburg, Berlin branch: Bergmannstraße 102, 10961 Berlin. See tagab veebilehe ühesuguse kuvamise kõigi külastajate jaoks sõltumata sellest, millist seadet ja brauserit nad kasutavad.

Seoses sellega töötleme teie isikuandmeid ainult selleks, et edastada teile veebilehte koos kõigi pealkirjadega, ning isikuandmeid kolmandatele isikutele ei edastata. Monotype GmbH jälgib meie veebilehel olevate fontide vaatamiste arvu ning meie andmeid lepingu täitmise eesmärgil.

VI. Küpsised

Meie veebilehel kasutatakse küpsiseid. Tegemist on tekstifailidega, mis salvestatakse teie arvutisüsteemi. Küpsis sisaldab individualiseeritud stringi, mis tuvastab teie brauseri, kui te veebilehte järgmisel korral külastate. Kui te meie veebilehte külastate, võidakse teie süsteemi salvestada küpsis.

Teil on küpsiste kasutamise üle piiramatu kontroll. Vaikimisi on enamik brausereid seadistatud küpsistega nõustuma. Brauseri sätete muutmisega saab küpsiste kasutamist keelata või piirata. Juba salvestatud küpsiseid saab igal ajal kustutada. Seda saab teha ka automaatselt, seadistades vastavalt oma brauseri.

Kui küpsised on üldiselt keelatud, ei pruugi te saada kõiki meie veebilehe funktsioone kasutada.

Meie veebilehe külastamisel teavitatakse teid küpsistega nõustumise aknas eespool nimetatud küpsistest ja osutatakse meie andmekaitsepõhimõtetele. Palume teil küpsiste kasutamisega nõustuda, klõpsates nupul „Nõustun“. Igat liiki küpsiste töötlemise õiguslik alus on seega isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a.

Järgmistes punktides 1 (Toimivusküpsised) ja 2 (Analüüsiküpsised) kirjeldatakse täpsemalt, millist liiki küpsiseid me kasutame ja milliseid andmeid töödeldakse.

1. Toimivusküpsised

Osa meie veebilehel olevatest funktsioonidest nõuab brauseri tuvastamist isegi pärast lehe vahetumist. Neid funktsioone ei saa ilma küpsisteta pakkuda. Küpsistes salvestatakse ja edastatakse järgmisi andmeid:

 • (1) keelesätted
 • (2) sisselogimisküpsis
 • (3) jälgimine

Meie veebilehe otsingutööriista haldur on Algolia SAS, 55 Rue d'Amsterdam, 75008 Paris, Prantsusmaa; e-post: gdpr@algolia.com. Algolia andmekaitsedeklaratsiooni leiate siit: https://www.algolia.com/doc/faq/security-privacy/gdpr/

Lisaks teie nõusolekule (vt eestpoolt) on tehniliselt vajalike küpsiste kasutamise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Ilma küpsiste paigaldamiseta ei oleks veebileht täielikult stabiilne ning paljusid teenuseid ei saaks pakkuda. Toimivusküpsiste abil kogutavaid kasutajaandmeid ei kasutata kasutajaprofiilide loomiseks.

Toimivusküpsiseid ei saa meie veebilehe kaudu käsitsi inaktiveerida. Siiski on teil võimalus keelata brauserisätetes küpsiste kasutamine üldiselt. Sellisel juhul ei pruugi osa veebilehe funktsioonidest kasutatavad olla.

Meie toimivusküpsised on seansiküpsised. Need kustutatakse pärast seansi lõppu automaatselt.

2. Analüüsiküpsised

Meie veebilehel kasutatakse ettevõtte Matomo Org teenust Matomo. See avatud lähtekoodiga tarkvara aitab meil oma veebilehe kasutamist analüüsida. See info aitab meil veebilehte parandada ning selle huvitavamaks ja kasutajasõbralikumaks muuta.

Lisateavet Matomoga seotud andmekaitse kohta leiate siit: https://matomo.org/privacy-policy/.

Tarkvara paigaldab teie arvutisse küpsise. Meie veebilehe alamlehtede külastamisel salvestatakse järgmised andmed:

 • 1) teie IP-aadressi kaks baiti;
 • 2) külastatud veebileht;
 • 3) veebileht, kust te meie veebilehele tulite (suunav veebileht);
 • 4) külastatud veebilehel külastatud alamlehed;
 • 5) meie veebilehel veedetud aeg;
 • 6) veebilehe külastamise sagedus.

Hindamistarkvara töötab ainult meie veebilehe serveritel. Kasutaja isikuandmeid salvestatakse ainult seal. Andmeid ei edastata kolmandatele isikutele.

See küpsis kehtib seitse päeva.

Lisaks teie õiguslikule nõusolekule küpsiste aknas on isikuandmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Meie õigustatud huvi seisneb meie veebilehe analüüsimises ja optimeerimises. Kasutame siiski ka Matomot koos selle anonüümimisfunktsiooniga (külastaja IP automaatne anonüümimine). See anonüümimisfunktsioon lühendab teie IP-aadressi kahe baidi võrra, nii et aadressi ei ole võimalik seostada teie ega teie internetiühendusega.

Kui te ei nõustu sellise töötlemisega, on teil õigus takistada küpsiste salvestamist, tehes oma veebibrauseris vastava seadistuse. Selle kohta leiate täpsemat teavet eestpoolt jaotisest "Küpsised“.

Lisaks on teil võimalik lõpetada oma kasutajakäitumise analüüsimine, tühistades selle loa. Selle lingi kinnitamisel salvestatakse teie seadmesse veebibrauseri kaudu küpsis, mis takistab teie kasutajakäitumise edasist analüüsimist. Kui kustutate oma seadmesse salvestatud küpsised, peate eespool toodud linki siiski uuesti klõpsama.
Vastuväide >>

VII. Kontaktivorm ja e-post

Meie veebilehel on kontaktivorm, mida saab kasutada veebisuhtluseks. Kui te seda vormi kasutate, edastatakse vormile sisestatud andmed meile ja me salvestame need. Töötleme järgmisi andmeid:

 • tiitel (kohustuslik);
 • eesnimi (kohustuslik);
 • perekonnanimi (kohustuslik);
 • tänav;
 • sihtnumber;
 • linn (kohustuslik);
 • riik/territoorium (kohustuslik);
 • ettevõte;
 • e-post (kohustuslik);
 • telefon;
 • sõnumi sisu (kohustuslik).

Alternatiivina võite meie poole pöörduda e-posti teel. Sellisel juhul edastatud isikuandmed salvestatakse ja töödeldakse seejärel edasi.

Mõlemal viisil edastatud andmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Kui teie sõnum puudutab lepingu sõlmimist või täitmist, on teie isikuandmete töötlemise alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b.

Töötleme sisestusmallist või e-kirjast saadud isikuandmeid vastavalt kas ainult teiega suhtlemiseks või lepingu täitmiseks. Me ei avalda ega edasta teie andmeid kolmandatele isikutele. Kui esitate küsimusi konkreetsete toodete kohta, võidakse teie päring edastada Wirtgeni kontserni vastutavale filiaalile või tarnijale.

Andmeid säilitatakse seni, kuni neid pole enam sellel eesmärgil vaja, mille jaoks neid koguti või muul viisil töödeldi. Üldiselt kustutatakse teie sõnumid ja nendega seotud isikuandmed pärast seda, kui teie päring on saanud lõpliku vastuse. Kui andmete töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, on võimalik andmete edasine töötlemine kooskõlas lepingu- või õigusnõuetega.

Meie kontaktivormi kasutamisel ning nupu „Saada“ või „Edasta“ vajutamisel kogume lisaks teie IP-aadressi ning edastamise kuupäeva ja kellaaja. See aitab meil ennetada kontaktivormi väärkasutamist ning tagada infotehnoloogiasüsteemide turvalisust. Selle õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Isikuandmed kustutatakse hiljemalt seitsme päeva möödumisel.

VIII. Veebis kandideerimine

Meie veebilehel saab kandideerida töökohtadele. Võite meile saata oma ajakohase CV e-posti teel. Vabad töökohad leiate siit:

https://www.wirtgen-group.com/eesti/et/meist/karjaeaer/

Töötleme teie kandideerimisavalduses sisalduvaid andmeid. Lisaks töötleme andmeid, mille te meile muul viisil edastate.

Kirjavahetus on eriti vajalik selleks, et astuda teie soovil enne lepingu sõlmimist samme. Selle õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Kuna töötlemine on vajalik teie palvel, on selline töötlemine õigustatud huvi vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f.

Andmeid säilitatakse seni, kuni neid pole enam sellel eesmärgil vaja, mille jaoks neid koguti või muul viisil töödeldi. Kuna need andmed on vajalikud selleks, et astuda teie palvel lepingu sõlmimiseks vajalikke samme, töötleme andmeid kooskõlas lepingu- või õigusnõuetega.

IX. RSS-voog

Saate tellida meie RSS-voo ning saada uudiseid meie tegemiste kohta. Meie postitusi ja artikleid kuvatakse teie voolugeris. Erinevalt uudiskirjadest ei nõua see teie isikuandmete töötlemist. Kui soovite oma andmete töötlemisest RSS-voo kasutamisel rohkem teada saada, pöörduge oma voolugeri operaatori poole.

X. Google reCAPTCHA

Meie veebilehel kasutatakse Google reCAPTCHAt selleks, et kontrollida ja takistada pahavara (botid) automaatset juurdepääsu ja kommunikatsiooni meie veebilehel. reCAPTCHA teeb Turingi testi abil kindlaks, kas sisend tuleb inimeselt või botilt. Seda teenust pakub Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, edaspidi: Google.

Google on liitunud EL-i ja USA vahelise andmekaitseraamistikuga (Privacy Shield) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI&status=Active ning tagab seega, et EL-i andmekaitsenõudeid järgitakse ka andmete töötlemisel USA-s.

Selle õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Meie õiguslik huvi on kaitsta oma veebilehte ning takistada soovimatut, automaatset juurdepääsu rämpsposti ja muu sarnase kujul.

Google võib kindlaks teha ka selle, milliselt veebilehelt päring saadeti ja milliselt IP-aadressi nn reCAPTCHA sisendkasti kasutati. Lisaks teie IP-aadressile võib Google koguda muud teavet, mis on vajalik selle teenuse pakkumiseks ja tagamiseks. Muud üldist teavet teie kasutajaandmete käitlemise kohta Google’i poolt leiate aadressilt https://policies.google.com/privacy

XI. YouTube

Meie veebileht sisaldab videod, mida majutab ettevõte YouTube LLC , 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, mille esindaja on Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Videod on meie veebilehele pesastatud ja neid saab vaadata ilma YouTube’i veebilehte külastamata.

Oleme integreerinud YouTube’i videod kooskõlas andmekaitseõigusega. Selle tulemusena ei edastata teie andmeid YouTube’ile Google’ile enne, kui te video aktiveerite. Video käivitamisega annate nõusoleku oma andmete töötlemiseks vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile a.

YouTube’ile/Google’ile edastatakse teie IP-aadress ja teave sisu kohta. Kui olete loginud oma YouTube’i kontole, võidakse see teave siduda ka teie kasutajakontoga. Selle vältimiseks võite logida enne video käivitamist YouTube’ist välja. Me ei vastuta selle eest, kuidas YouTube teie andmeid töötleb. Lisateavet leiate YouTube’i andmekaitsepõhimõtetest: https://policies.google.com/privacy

YouTube / Google on liitunud EL-i ja USA vahelise andmekaitseraamistikuga (Privacy Shield) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ning tagab seega, et EL-i andmekaitsenõudeid järgitakse ka andmete töötlemisel USA-s.

XII. Sotsiaalmeedia lingid

Meie veebilehtedel ei kasutata sotsiaalmeedia pistikprogramme (välja arvatud pesastatud YouTube’i videod ja Google Maps, vt jaotisi IX ja XI). Veebilehel sisalduvad ikoonid on hüperlingid nimetatud sotsiaalmeediaplatvormidele. Nendel linkidel klõpsates suunatakse teid meie WIRTGENi YouTube’i kanalile või WIRTGEN GROUPi Twitteri lehele. Vastavale platvormile sisenemisel saab operaator teie isikuandmed (nt IP-aadress). Vastavalt kontolt väljalogimisel võidakse meie veebilehe külastamine teie profiiliga siduda.

Kui soovite oma isikuandmete töötlemise kohta rohkem teada saada, lugege meie sotsiaalmeedia veebilehtedel olevaid ja/või platvormi operaatorite andmekaitsedeklaratsioone (YoutTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de; Twitter: https://help.twitter.com/de/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy).

XIII. Teie õigused vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele

Soovime teid teavitada teie õigustest seoses teie isikuandmete töötlemisega. Kui teil on oma õiguste kohta küsimusi või soovite rakendada meie suhtes oma õigusi, pöörduge meie andmekaitsevoliniku poole.

1. Nõusoleku tagasivõtmine (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 7 lõige 3)

Kui olete andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, saate selle igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud andmetöötluse õiguspärasust. Enne nõusoleku andmist teavitatakse teid sellest.

2. Õigus andmetega tutvuda (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 15)

Andmesubjektil on õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas me töötleme tema isikuandmeid, ning kui töötleme, siis tutvuda nende isikuandmete ja järgmise infoga:

 • töötlemise eesmärk;
 • asjaomaste isikuandmete liigid;
 • vastuvõtjad või vastuvõtjate kategooriad, kellele isikuandmeid on avaldatud või avaldatakse, eelkõige vastuvõtjad kolmandates riikides ja rahvusvahelistes organisatsioonides;
 • võimalusel isikuandmete säilitamise kavandatav ajavahemik või, kui see ei ole võimalik, sellise ajavahemiku määramise kriteeriumid;
 • teave õiguse kohta taotleda vastutavalt töötlejalt andmesubjekti puudutavate isikuandmete parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist või esitada vastuväide sellisele isikuandmete töötlemisele;
 • teave õiguse kohta esitada kaebus järelevalveasutusele;
 • kui isikuandmeid ei koguta andmesubjektilt, siis olemasolev teave nende allika kohta;
 • teave artikli 22 lõigetes 1 ja 4 osutatud automatiseeritud otsuste, sealhulgas profiilianalüüsi tegemise kohta ning vähemalt nendel juhtudel sisuline teave kasutatava loogika ja selle kohta, millised on sellise töötlemise tähtsus ja prognoositavad tagajärjed andmesubjekti jaoks.

Kui isikuandmeid edastatakse kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile, on andmesubjektil õigus olla teavitatud edastamisega seoses artikli 46 kohaselt kehtestatavatest asjakohastest kaitsemeetmetest.

3. Õigus andmete parandamisele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 16)

Teil on õigus nõuda, et me parandaksime põhjendamatu viivituseta teid puudutavad ebaõiged isikuandmed. Võttes arvesse andmete töötlemise eesmärke, on teil õigus nõuda mittetäielike isikuandmete täiendamist, sealhulgas täiendava õiendi esitamise teel.

4. Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“)

Teil on õigus nõuda, et me kustutaksime põhjendamatu viivituseta teid puudutavad isikuandmed ja me oleme kohustatud kustutama isikuandmed põhjendamatu viivituseta, kui kehtib üks järgmistest asjaoludest:

 • isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;
 • te võtate töötlemiseks antud nõusoleku tagasi vastavalt artikli 6 lõike 1 punktile a või artikli 9 lõike 1 punktile a ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
 • te esitate vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes artikli 21 lõike 1 kohaselt ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid või andmesubjekt esitab vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes artikli 21 lõike 2 kohaselt;
 • isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
 • isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita vastutava töötleja suhtes kohaldatava liidu või liikmesriigi õigusega ette nähtud juriidilist kohustust;
 • isikuandmeid koguti seoses artikli 8 lõikes 1 osutatud infoühiskonna teenuste pakkumisega.

Juhul kui oleme isikuandmed avalikustanud ja peame lõike 1 kohaselt isikuandmed kustutama, võtame kättesaadavat tehnoloogiat ja rakendamise kulusid arvestades tarvitusele mõistlikud abinõud, sealhulgas tehnilised meetmed, et teavitada sellest kõnealuseid isikuandmeid töötlevaid vastutavaid töötlejaid.

5. Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 18)

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 18 võime töödelda isikuandmeid ainult piiratud ulatuses järgmistel juhtudel:

 • te vaidlustate isikuandmete õigsuse, ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal isikuandmete õigsust kontrollida;
 • isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid te ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid kasutamise piiramist;
 • me ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; või
 • olete oma konkreetsest olukorrast tulenevalt esitanud isikuandmete töötlemise suhtes isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 lõike 1 punkti 2 kohaselt vastuväite, ajaks, kuni kontrollitakse, kas meie õiguspärased põhjused kaaluvad üles teie põhjused.

Kui isikuandmete töötlemist on piiratud, on meil õigus selliseid andmeid ainult säilitada. Edasine töötlemine on lubatud ainult teie nõusolekul või õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks või seoses liidu või liikmesriigi olulise avaliku huviga.

6. Kohustus teatada isikuandmete parandamisest, kustutamisest või isikuandmete töötlemise piiramisest (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 19)

Oleme kohustatud teabe isikuandmete parandamise, kustutamise või isikuandmete töötlemise piiramise kohta kõigile vastuvõtjatele, kellele isikuandmed on avaldatud, välja arvatud juhul, kui see osutub võimatuks või nõuab ebaproportsionaalseid jõupingutusi. Teie taotlusel teavitame teid nendest vastuvõtjatest.

7. Andmete ülekandmise õigus (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 20)

Teil on õigus saada isikuandmeid, mida te olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, ilma et meie seda takistaks, kui

 • töötlemine põhineb teie nõusolekul või lepingul ja
 • töödeldakse automatiseeritult.

Kui kasutate andmete ülekandmise õigust, on teil õigus nõuda, et me edastaksime andmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav. See õigus ei vähenda teiste isikute õigusi ja vabadusi.

8. Automatiseeritud töötlusel põhinevate üksikotsuste tegemine ja profiilianalüüs (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 22)

Teil on õigus, et tema kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, mis toob kaasa teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab teile märkimisväärset mõju.

9. Õigus esitada vastuväiteid (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 21)

Teil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub artikli 6 lõike 1 punkti e või f alusel, sealhulgas nendele sätetele tugineva profiilianalüüsi suhtes. Me ei töötle isikuandmeid edasi, välja arvatud juhul, kui suudame tõendada, et isikuandmeid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemisel otseturunduse eesmärgil on teil õigus esitada igal ajal vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes sellisel turunduslikul eesmärgil, sealhulgas profiilianalüüsi suhtes määral, mil see on seotud kõnealuse otseturundusega. Kui andmesubjekt esitab vastuväiteid otseturunduse eesmärgil toimuva andmete töötlemise suhtes, ei tohi isikuandmeid sellisel eesmärgil enam töödelda.

10. Õigus esitada järelevalveasutusele kaebus (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 77)

Ilma et see piiraks muude halduslike või õiguslike kaitsevahendite kohaldamist, on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige liikmesriigis, kus on teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht, kui te olete seisukohal, et teid puudutavate isikuandmete töötlemine rikub andmekaitseõigust.

EN ET