Selektiv udvinding af mineraler

Materialer fra depotmaterialer og mineralske råstoffer anvendes til en hel række forskellige formål, som råvarer til byggeri eller som en energikilde. Men hvordan er de udvundet? Hvilke metoder tillader selektiv og omkostningseffektiv brydning af enhver type sten?

Boring og sprængning er simpelthen ikke længere up-to-date i minedrift, jordarbejde og stenkonstruktion. WIRTGEN GROUP´s svar: overflademinedrift - surface mining enten læsset direkte på lastbiler eller deponeret.

Surface mining: direkte læsning

En af de vigtigste funktioner ved WIRTGEN Surface Miners er deres evne til at læsse det afskårne materiale direkte på lastbiler. WIRTGEN Surface Miners er designet til både for- og baglæsning, afhængigt af den pågældende model.

Front Læsning

På front-loaderen 2200 SM, er transportbåndet monteret foran på maskinen. Transportbåndet kan svinges til begge sider og afkastningshøjden kan justeres efter behov. Afhængigt af størrelsen af lastbilen, kan disse maskiner læsse lastbiler enten bagfra eller fra siden. Operatøren har klart udsyn over lastbilen.

Bag-Læsning

Andre modeller, såsom 2500 SM og 4200 SM har baglæsning , idet transportbåndet er monteret bag på maskinen. Transportbåndet kan svinges ca. 90 grader til begge sider og afkastningshøjden kan tilpasses efter behov. Operatøren kan dreje sit sæde til højre eller venstre for at sikre, at han har klart udsyn over lastbilen.

Blid lastning af lastbiler med mindre stykker materiale

I alle tilfælde sikrer det finkornede materiale, skåret af WIRTGEN Surface Mineren, at lastbilen lastes ensartet, kontinuerligt og fuldstændigt. Disse laste karakteristika muliggør fleksibilitet ved valg af truckens størrelse. Lastbiler med aluminium og øget nyttelast kan også bruges under visse omstændigheder, f.eks.

Deres fordele:

 • Gør ny lastning overflødig
 • For transportafstande over 500 m er direkte lastning på lastbil normalt det mest økonomiske

Surface mining: skårlægning

Ved windrow metoden deponeres det afskårne materiale bag maskinen uden brug af lastebånd. Skæreprocessen er derfor uafhængig af læsningen (på lastbil). Materialet skal dog læsses på ny af en frontlæssser

I mange tilfælde udlignes de ekstra omkostninger til genbehandling af materialet f.eks. med hjullæssere pga. den højere produktivitet,opnået med denne metode sammenlignet med direkte læsning

Desuden er der med denne metode ingen bælte slid, og der er ingen driftsomkostninger for transportsystemet.

Deres fordele:

 • Ingen ventetider på lastbiler
 • Ingen slid på bælte / højere tilgængelighed
 • Højere produktions output end ved læsning med bånd
 • Større materiale
 • Bedre selektivitet ved arbejde på stejle og skrånende lag
 • Mest økonomiske metode til transportafstande på mindre end ca. 150 m, når hjullæsning og ca. 500 m i scraber drift

Surface Mining: deponering af materialet sideværts

Side casting af materialet betyder, at der er produceret et lager ved dumpning af materialet fra flere nedskæringer via båndet. Afhængig af drejevinklen på transportbåndet, kan materialet stables 3-5 skærebaner ved siden af hinanden. Afhængigt af højden på bunken, kan materialet let afhentes igen af en frontlæsser.

Deres fordele:

 • Materialet kan blandes ved nedbrydning
 • Oplagring i minen
 • Ingen ventetider på lastbiler
 • Uafhængig drift

Den innovative teknologi reducerer udgifter til maskiner og personale, og sparer en betydelig mængde tid i forhold til konventionelle metoder. Samtidig produceres stabile overflader og skråninger, og tillader den selektive udvinding af individuelle stenlag. Og det er ikke alt: Surface mining giver ringe støv, og er en støjsvag metode, der ikke forårsager skadelige vibrationer, og derfor tillades effektiv udvinding af nyttige mineraler tæt på boligområder eller veje.

Reducerer omkostninger, produktkvalitet og effektivitet stiger

Det bearbejdede og knuste materiale er så småt, at det kan forarbejdes rentabelt, og der kræves minimal efterfølgende behandling. Bearbejdning af bauxit, fosfat, kimberliter eller salt er blevet stadig mere rentabel, og surface mineren kan endda bearbejde hårde kalksten eller granit med ubegrænset trykstyrke på op til 260 MPa uden sprængning.

DA