Til læsning: WIRTGEN GROUP-praksisvejledning

Koncentreret praksisviden fra WIRTGEN GROUP: Simpelthen værd at vide

Udnyt vores opslagsværker, og lær værdifulde detaljer om vores kernekompetencer.

Koldfræsning

I WIRTGEN-håndbogen for koldfræsning (WIRTGEN cold milling manual) forklares de grundlæggende teknologier, anvendelsesmuligheder samt brugsbetingelser – også hvad angår de stigende fremtidskrav – og suppleres med baggrundsoplysninger:

  • Grundkoncept for koldfræsning samt WIRTGEN-maskintyper og -ydeevner
  • Kerneteknologierne skæring, nivellering og maskinstyring
  • Anvendelsesområder for koldfræsning
  • Beregning af fræseydelse og fræsekvalitet
  • Omverden og fremtidsperspektiver

Grundbehandling

Jordstabilisator forandrer underlag med utilstrækkelig bæreevne til konstruktionsklar og komprimérbar grund. Grundbindemiddelblandinger opnår en varig forøgelse af bæreevnen, en tydeligt forbedret forskydningsstyrke og en væsentligt formindsket sætningsfunktion.

I WIRTGEN-håndbogen til grundbehandling og bærelag med hydrauliske bindemidler (WIRTGEN Soil Treatment – Base Layers with Hydraulic Binders) beskrives de forskellige standarder, retningslinjer og mærkeblade, og der gives nyttige indblik i anvendelsesteknikken til optimal anvendelse af grundstabilisatorer på byggestedet.

Koldgenbrug

Med håndbogen i koldgenbrug (WIRTGEN Cold Recycling Technology) stiller WIRTGEN et omfattende kompendium om den økonomiske og miljøvenlige saneringsmetode til rådighed.

Bogen beskriver mulighederne for og varianterne af koldgenbrug, metoder til analyse af eksisterende vejkonstruktioner og fremgangsmåden ved valg af egnet bindemiddel. Desuden giver forfatterne utallige råd om, hvordan alt dette kan omsættes til praksis.

Laboratorie

WIRTGEN laboratorie udstyr, bestående af

  • WLB 10 S skumbitumenanlæg
  • WLM 30 twin-mixer
  • WLV kompressor

Muliggør hurtig og nem fremstilling af blandinger og testprøver for at verificere deres egnethed til den tilsigtede anvendelse. Derudover giver dette udstyr mulighed for at sammenligne mellem forskellige typer bitumen og bestemme den optimale bitumentilsætning for at opnå maksimal holdbarhed og egnethed.

En væsentligt kendetegn ved egnethedstest er, at den udføres før konstruktion. Test, der udføres under konstruktion tjener som proceskontrol formål. WIRTGEN BSM laboratorie manualen giver den korrekte, praktiske tilgang til egnethedstest samt egenkontrol for recycling af vejmateriale med skumbitumen.

Betonudlægning

Håndbog har titlen "Monolitiske profiler og smalle veje" (Curb, barrier, sidewalk and multipurpose applications). Heri fokuseres på de små WIRTGEN-glidformsefterbehandlere SP 15 / SP 15i, SP 25 / SP 25i og SP 61 / SP 61i. Særlig værdifuld: Eksperter giver praktiske tip til anvendelsen i dagligdagen på de 228 let overskuelige illustrerede sider. Alle aspekter fra praksis – fra byggepladslogistik over belægninger til efterbehandling – forklares i detaljer.

Surface Mining

WIRTGEN byder på en gennemtestet og teknisk avanceret Surface Mining-produktpalet til overfladebrydning med skærebredder på 2,20 m til 4,20 m og skæredybder på 20 cm til 83 cm.

I kompendiet beskrives fordelene ved WIRTGEN Surface Mining-teknologien, og alle aspekter ved skæreteknologien frem til materialetransport behandles. Planlægningshjælp til økonomisk anvendelse af Surface Miner samt internationale anvendelseseksempler fra alle stenarter afrunder den omfattende håndbog.

Udlægning

I vejlægningsvejledningen fra Joseph VÖGELE AG (VÖGELE Booklet on Paving) finder du værdifulde anbefalinger til optimal indstilling af efterbehandler og strygejern, svar på alle spørgsmål om asfaltudlægning og mange detaljer om materialeviden. Vejledningen er ideel til selvstudium. Gennem anvendelseseksempler fra praksis med inkludering af alle funktioner, f.eks. strygejern eller materialetransport, bliver vejledningen et nyttigt værktøj i det daglige arbejde på byggepladsen, som kan bringe kunden videre.

Komprimering

Med den nye håndbog "Compaction – Komprimering i asfalt- og jordarbejde" (Compaction – in asphalt construction and earthworks) har HAMM udarbejdet et omfattende og grundlæggende værk. Ud over maskinteknik beskrives også sammenhænge fra fysik og geoteknik. Bogen giver desuden oplysninger om lagene i vej- og jordarbejde og giver nyttige tip til det praktiske arbejde på byggepladser. Det let overskuelige illustrerede bog egner sig også til interesserede lægfolk samt den avancerede bruger.

Klargøring

Ved effektiv drift af mobile knuse- og harpeanlæg er solid viden fra klargøringsteknikken absolut nødvendig. I KLEEMANN-håndbogen "Mobil klargøring" (Mobile Processing) formidles grundlagene for procesteknikken. Fra materialeviden over let overskuelige anvendelseseksempler til detaljeret forklaring af de forskellige anlægstyper gives den interesserede læser en overskuelig brugerhjælp til praksisbrug.

Har du interesse i det nyttige opslagsværk?
Så kontakt os allerede i dag.

DA