Erklæring om databeskyttelse

Download (PDF)

https://www.wirtgen-group.com/denmark

I. Den ansvarliges navn og adresse

Den ansvarlige i henhold til den generelle europæiske forordning om databeskyttelse er:

WIRTGEN DENMARK A/S (herefter kaldet: ”vi“, ”os“ eller "Wirtgen")
Taulov Kirkevej 28
7000 Fredericia
Danmark
Telefon: +45 75 56 33 22
Fax: +45 75 56 46 33
e-mail: wirtgen.denmark@wirtgen-group.com
Internet: https://www.wirtgen-group.com/denmark

II. Kontaktdata for den databeskyttelsesansvarlige

Den databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes som følger:

Den databeskyttelsesansvarlige
c/o WIRTGEN DENMARK A/S
Taulov Kirkevej 28
7000 Fredericia
Danmark
e-mail: wirtgen.denmark@wirtgen-group.com

III. Generelt om databehandling

Det er vigtigt for os at beskytte dine personoplysninger. I første række behandler vi dem for at udbyde en funktionel hjemmeside, der er nem at bruge. Vi vil gerne sikre, at du kan bruge indholdet og tilbuddene på vores hjemmeside.

Desuden behandler vi kun dine data, når og i det omfang det er tilladt ifølge lovens bestemmelser. Yderligere oplysninger fremgår af de følgende beskrivelser.

IV. Udbydelse af website og oprettelse af logfiler

Hver gang, du går ind på vores website, registrerer vores system automatisk data og informationer om dit computersystem. I den forbindelse registrerer vi følgende data:

 • (1) Informationer om browsertypen og den anvendte version
 • (2) Dit styresystem
 • (3) Din IP-adresse
 • (4) Dato og klokkeslæt for adgangen til website
 • (5) Websites, hvorfra dit system får adgang til vores website
 • (6) Websites, der åbnes af dit system via vores website

Disse data gemmes i vores system i logfilerne. Der gemmes ikke data af førnævnte art sammen med andre personoplysninger.

Det er nødvendigt, at vores system midlertidigt gemmer IP-adressen, for at website kan gøres tilgængelig for din computer. Det er i den forbindelse nødvendigt at gemme din IP-adresse, så længe du er inde på det pågældende website. Ved at gemme disse data i logfiler øges derfor funktionaliteten på websitet. Desuden bruger vi disse data til at optimere vores website og til at sikre vores informationstekniske systemer. I denne forbindelse bruges data ikke til markedsføringsformål. Det juridiske grundlag for den midlertidige lagring af data og logfiler er forordningen om databeskyttelse, artikel 6, stk. 1, bogstav f (herefter kaldet: ”GDPR“).

Data gemmes, indtil formålet med registreringen af disse data er opnået. Hvis data er nødvendige for at gå ind på et website, bortfalder nødvendigheden, når den enkelte session er afsluttet. Din IP-adresse slettes hhv. anonymiseres derefter automatisk således, at det ikke mere er muligt at henføre den til din person. Hvis data gemmes i logfiler, sker dette senest efter syv dage. De øvrige data, der ikke tillader nogen sporing til din person, kan under visse omstændigheder også blive gemt længere.

Til hosting af vores website anvender vi serviceudbydere, der er forpligtede af vores anvisninger og den generelle forordning om databeskyttelse, og som ikke uberettiget videregiver dine data til tredjepart.

V. Skrifttype ”Avenir“

Til overskrifterne på vores website bruger vi skrifttypen ”Avenir“ fra firmaet Monotype GmbH, Horexstraße 30, D-61352 Bad Homburg, Berliner Niederlassung, Bergmannstraße 102, D-10961 Berlin. Herved sikrer vi, at websitet ser ens ud for alle, der går ind på det, uanset hvilken terminal og hvilken browser, der anvendes.

Med henblik herpå bliver dine personoplysninger ikke behandlet i et omfang, der går ud over det, der er nødvendigt for at stille websitet til rådighed, især formidles de ikke til tredjepart. Monotype GmbH registrerer blot antallet af åbninger af skrifttyperne på vores website samt vores data. Dette sker af hensyn til de kontraktlige forhold.

VI. Anvendelse af cookies

Vi anvender såkaldte ”cookies” på vores website. Der er her tale om tekstfiler, der gemmes i hhv. af din internetwebbrowser på dit computersystem. Når du går ind på vores website, kan der blive lagt en cookie ind på dit system. Denne cookie har en individuel rækkefølge af tegn, ved hjælp af hvilke din browser kan blive genkendt, næste gang, du går ind på websitet.

I de følgende afsnit punkt 1 (”Teknisk nødvendige cookies”) og punkt 2 (Cookies til analyse af surfingadfærd) beskriver vi i detaljer, hvilke slags cookies, vi anvender, og hvilke data, der behandles der i det enkelte tilfælde.

For så vidt der i de følgende forklaringer ikke angives andre frister for sletning, gælder der uanset arten af og formålet med cookies sammenfattet følgende for lagringsperioden for cookies:

Du har ubegrænset kontrol med anvendelsen af cookies. Disse gemmes på din computer, og de sender data til vores website. De fleste browsere er som standard indstillet sådan, at de accepterer cookies. Men ved ændring af indstillingerne for browseren kan overførslen af cookies deaktiveres eller begrænses. Allerede gemte cookies kan dog slettes når som helst. Dette kan gøres automatisk ved en hertil svarende indstilling af din browser.

Hvis cookies deaktiveres generelt på vores website, kan der evt. være funktioner på websitet, som ikke mere kan anvendes i fuldt omfang.

Når du går ind på vores website, vises der et banner, der giver information om, at der anvendes cookies, og der er henvisning til vores erklæring om databeskyttelse. I denne forbindelse beder vi dig om din accept af anvendelsen af cookies, hvilken du giver ved at klikke på knappen ”Accept”. Retsgrundlaget for behandlingen er for alle typer af cookies er GDPR artikel 6, stk. 1, bogstav a).

1. Teknisk nødvendige cookies

Nogle funktioner på vores website forudsætter, at browseren kan genkendes efter skift af site. Disse funktioner ville ikke kunne tilbydes uden brug af cookies. I disse cookies gemmes og formidles således følgende data:

 • (1) Sprogindstillinger
 • (2) Login-cookie
 • (3) Tracking

Til følgende anvendelser har vi brug for cookies af tekniske årsager:

 • (1) Modtagelse af sprogindstillinger
 • (2) Muliggørelse af login uden afbrydelser også ved skift af site

Til vores søgefunktion bruger vi servicen hos Algolia SAS, 55 Rue d'Amsterdam, 75008 Paris, Frankrig; e-mail: gdpr@algolia.com. Informationer om beskyttelsen af dine data hos Algolia finder du her: https://www.algolia.com/doc/faq/security-privacy/gdpr/

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger med anvendelse af de af hensyn til teknikken nødvendige cookies er GDPR artikel 6, stk. 1, bogstav f). De data, der registreres af de af hensyn til teknikken nødvendige cookies, anvendes ikke til oprettelse af brugerprofiler.

Hvis du gør indsigelse mod disse cookies eller konfigurerer din browser med henblik herpå, kan vores website ikke genkende din browser, og der kan ske det, at visse indhold ikke kan vises, eller data kan gå tabt (fx. fra indtastningsfelter).

De af os anvendte teknisk nødvendige cookies er sessioncookies, der slettes automatisk, når du afslutter sessionen.

2. Cookies til analyse af surfingadfærd

Dette website bruger webanalysetjenesten Matomo fra Matomo Org., der er et open-source projekt. Denne tredjeparts informationen om databeskyttelse findes under https://matomo.org/privacy-policy/.

Webanalysetjenesten bruges til at analysere brugen af vores website. Ved hjælp af de indhøstede statistikker kan vi forbedre vores tilbud og gøre dem mere interessante for dig som bruger. Grundlaget for lovligheden heraf er foruden den accept, du har givet i forbindelse med vores cookies-banner, den legitime interesse, vi har i henhold til GDPR artikel 6, stk. 1, bogstav f).

Software lægger en cookie ind på din computer. Går du ind på enkeltsider i vores website, gemmes i denne forbindelse følgende data:

 • To bytes af IP-adressen i brugerens opkaldssystem.
 • Det anvendte website
 • Det website, hvorfra brugeren er kommet til det anvendte website (referrer).
 • De undersider, via hvilke brugeren er kommet ind på det anvendte website
 • Den tid, brugeren opholder sig på websitet
 • Hvor ofte brugeren er gået ind på websitet

Softwaren kører i denne forbindelse udelukkende på vores websites servere. Der gemmes ikke personoplysninger for brugeren der. Der sker ikke videreformidling af data til tredjepart.

Dette website anvender Matomo med extension „AnonymizeIP“. I den forbindelse behandles IP-adresser i forkortet form, hvorved der kan udelukkes en direkte persontilknytning. Den IP-adresse, der sendes fra din browser via Matomo, samkøres ikke med andre data, som vi registrerer.

Den indsatte cookie gælder i en uge. De ikke-anonymiserede logfiler på vores servere slettes automatisk efter syv dage.

Hvis du ikke er indforstået med, at disse data fra dit besøg gemmes og evalueres, kan du når som helst ved blot et klik med musen gøre indsigelse mod, at de gemmes og anvendes efterfølgende. Så bliver der lagt en såkaldt opt-out cookie i din browser, hvilket medfører, at Matomo ikke registrerer data af nogen art fra sessionen. Advarsel: Når du sletter dine cookies, vil der ske det, at også denne opt-out cookie bliver slettet, og at du evt. skal aktivere den igen.
Indsigelse >>

VII. Kontaktformular og e-mail-kontakt

Du kan kontakte os via kontaktformularen på vores website eller pr. e-mail. Hvis du indtaster data i felterne i vores kontaktformular, bliver disse sendt til os og behandlet. De følgende oplysninger er obligatoriske i denne forbindelse:

 • (1) Emne (årsagen til, at du tager kontakt)
 • (2) Meddelelse
 • (3) E-mailadresse
 • (4) Dit navn
 • (5) Postnr.
 • (6) By, gade og land

Derudover behandler vi de data, som du sender til os frivilligt.

Hvis du kontakter os via vores e-mailadresse, behandles de personoplysninger, der sendes i din e-mail (fx e-mailadresse, navn og andre frivillige oplysninger).

Retsgrundlaget for behandlingen af dine data er i begge tilfælde GDPR artikel 6, stk. 1, bogstav f), da vi har en legitim interesse i at kunne reagere på din besked. Har din kontakt til os via formularen eller via e-mail sammenhæng med indgåelsen eller opfyldelse af en kontrakt, danner derudover GDPR artikel 6, stk. 1, bogstav b) det retlige grundlag for behandlingen.

Personoplysninger fra felterne i kontaktformularen eller e-mails behandler vi udelukkende for at håndtere beskeden fra dig. Der sker for så vidt ikke videreformidling af data til tredjepart. Men hvis du har konkrete forespørgsler om produkter, bliver disse med henblik på besvarelsen formidlet videre til den afdeling eller den underleverandør, der er ansvarlig for dit område.

Vi sletter dine data, så snart de ikke mere er nødvendige for opfyldelsen af formålet med registreringen af dem. Det gør vi med personoplysninger fra felterne i kontaktformularen og for personoplysninger, der sendes pr. e-mail, når den pågældende korrespondance med dig er afsluttet. Korrespondancen er afsluttet, når det fremgår af omstændighederne, at det pågældende sagsforhold er endeligt afklaret.

Du kan gøre indsigelse mod denne behandling af dine personoplysninger. For at gøre det sender du blot en uformel meddelelse til de på s. 1 anførte kontaktdata.

Det kan dog forekomme, at en behandling af din meddelelse ikke er mulig.

Hvis disse data er nødvendige for at opfylde en kontrakt eller for at gennemføre foranstaltninger inden kontrakten, kan en sletning før tiden kun ske, hvis kontraktlige eller lovmæssige forpligtelser tillader dette. Hvilke spærrefrister, der gælder i disse tilfælde, skal undersøges individuelt for de enkelte kontrakter og kontrahenter.

Så snart din meddelelse sendes via kontaktformularen, gemmes yderligere følgende data:

 • (1) Din IP-adresse
 • (2) Dato og klokkeslæt for afsendelsen

Behandlingen af disse data under afsendelsen skal forhindre misbrug af kontaktformularen og garantere sikkerheden på vores IT-systemer. Retsgrundlaget er i denne forbindelse GDPR artikel 6, stk. 1, bogstav f). Yderligere personoplysninger, der registreres under afsendelsen, slettes senest efter en frist på syv dage, medmindre lovmæssige eller kontraktlige formål tillader en lagring i længere tid.

VIII. Onlineansøgning

Du kan søge om job på vores website. Du kan sende os dit aktuelle CV pr. e-mail. Vores ledige jobs kan du se her:

https://www.wirtgen-group.com/denmark/da/om-os/karriere/

Vi behandler de data, der er indeholdt i din ansøgning. Derudover behandler vi de yderligere data, som du sender til os.

Denne korrespondance er især nødvendig for at kunne reagere på din ansøgning. Retsgrundlaget er derfor GDPR artikel 6, stk. 1, bogstav b). Da behandlingen også er nødvendig for at besvare din forespørgsel, baserer behandlingen også på vores legitime interesse i henhold til GDPR artikel 6, stk. 1, bogstav f).

Disse data gemmes, indtil de ikke er nødvendige mere til de formål, som var årsagen til, at de blev registreret eller behandlet på anden måde. I forbindelse med ansøgninger er dette tilfældet, når der er truffet afgørelse om din ansættelse.

IX. RSS Feeds

Du har mulighed for via RSS Feeds at holde dig orienteret om interessante og aktuelle indhold på vores website. Hvis du abonnerer på vores RSS Feeds, vises vores artikler og nyheder i din Feedreader. Her behandler vi ikke nogen af dine personoplysninger, som vi gør ved et nyhedsbrev, da det er dit system, der går ind på vores nyheder og ikke omvendt. Hvis du vil vide mere om databehandling hos RSS Feeds, kan du henvende dig til udbyderen af din Feedreader.

X. Google reCAPTCHA

På vores site bruger vi en såkaldt Captcha-test til at afgøre, om en indtastning stammer fra en fysisk person eller fra misbrugssoftware (såkaldte ”bots“). Tjenesten er baseret på den såkaldte Turing-test. Hertil bruger vi servicen reCAPTCHA der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Med denne tjeneste kan Google finde ud af, hvilket website en forespørgsel sendes fra, og fra hvilken IP-adresse du bruger det såkaldte reCAPTCHA indtastningsskema. Foruden din IP-adresse kan der evt. også blive registreret andre informationer af Google, som er nødvendige for tilbuddet og sikringen af denne tjeneste. Disse sendes først, når du bruger reCAPTCHA.

Retsgrundlaget er vores legitime interesse i at forhindre misbrug af vores site og tjenester, dvs. GDPR artikel 6, stk. 1, bogstav f).

Yderligere informationer om dine rettigheder og indstillingsmuligheder i forbindelse hermed til beskyttelse af privatlivets fred kan du får her: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google behandler også dine personoplysninger i USA og har underkastet sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

XI. YouTube

Vi har integreret videoer fra udbyderen YouTube LLC , 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, repræsenteret ved Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Disse videoer kan afspilles direkte fra vores websites.

Disse YouTube videoer er omfattet af vores ”udvidede databeskyttelsesmodus“. Således bliver der ikke overført data om dig som bruger til YouTube, før du afspiller disse videoer.

Ved at aktivere en video giver du tilladelse til, at data behandles. Retsgrundlaget er i denne forbindelse GDPR artikel 6, stk. 1, bogstav a).

Når du afspiller videoen, overføres din IP-adresse til YouTube, og YouTube får at vide, at du har set videoen. Hvis du er logget ind på YouTube, allokeres denne information også til din brugerkonto. (Dette kan du forhindre ved at logge ud af YouTube, inden du afspiller videoen). Vi har ikke nogen indflydelse på YouTubes eventuelle registrering og brug af dine data som følge afspilningen af videoen. Yderligere informationer kan du se i YouTubes erklæring om databeskyttelse: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

YouTube hhv. Google behandler også dine personoplysninger i USA og har underkastet sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

XII. Links til sociale medier

Vi bruger ikke plugins fra sociale medier på vores websites (med undtagelse af YouTube videoer, se nr. XI). De synlige ikoner er kun links til de anførte udbydere. Helt konkret kommer man via disse links til WIRTGEN YouTube kanalen og siden for WIRTGEN GROUP på Twitter. Hvis du klikker på disse links, behandler den pågældende udbyder af sitet dine personoplysninger. Hvis du har en profil der og er logget ind, kan besøget på vores sites eventuelt blive knyttet til din profil.

Yderligere detaljer kan du se i vores erklæring om databeskyttelse på det enkelte sociale mediesite samt i platformudbyderens informationer (YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de; Twitter: https://help.twitter.com/de/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy)

XIII. Dine rettigheder

I det følgende giver vi en sammenfatning af dine rettigheder i henhold til forordningen om databeskyttelse.

1. Ret til tilbagetrækning af samtykkeerklæring vedrørende databeskyttelse (GDPR artikel 7, stk. 3)

Du har når som helst ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af et samtykke vil ikke påvirke lovligheden af den behandling, der bygger på et samtykke afgivet før tilbagetrækningen. Du bliver gjort bekendt hermed inden afgivelsen af samtykke.

2. Indsigtsret (GDPR artikel 15, tysk lov om databeskyttelse [BDSG] § 34)

I henhold til artikel 15 i GDPR har du ret til at kræve en bekræftelse af os, om vi behandler personoplysninger, der berører dig. Gør vi det, har du ret til at få indsigt i disse personoplysninger og følgende informationer:

 • De formål, til hvilke vi behandler disse data
 • De kategorier af personoplysninger, der behandles af os
 • Hvem disse personoplysninger er blevet oplyst til eller vil blive oplyst til, især hvis dette sker over for modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
 • Hvis muligt den tid, det planlægges at gemme personoplysningerne eller, hvis dette ikke muligt, kriterierne for fastlæggelsen af denne tid
 • At du har ret til berigtigelse eller sletning af personoplysninger, der vedrører dig eller til begrænsning af vores behandling eller ret til indsigelse mod vores databehandling
 • At du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
 • Hvis personlysningerne ikke blev registreret hos dig, ret til alle til rådighed stående oplysninger om oprindelsen af disse oplysninger
 • Du har ret til at få at vide, om der sker automatiseret afgørelse inklusive profilering i henhold til artikel 22, stk. 1 og 4 i GDPR - og hvis dette er tilfældet – har du ret til meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for dig.

Sendes personoplysninger til et tredjeland eller til en international organisation, har du ret til at blive underrettet om, hvilke nødvendige garantier, der sikrer, at bestemmelserne i GDPR også overholdes af disse modtagere.

3. Ret til berigtigelse (GDPR artikel 16, tysk lov om databeskyttelse [BDSG] § 35)

Du kan forlange, at vi straks berigtiger urigtige data, der vedrører dig. Under hensyntagen til formålene med databehandlingen har du desuden ret til at kræve, at ufuldstændige personoplysninger gøres fuldstændige - også via en supplerende erklæring.

4. Ret til sletning hhv. ”ret til at blive glemt” (GDPR artikel 17, tysk lov om databeskyttelse [BDSG] § 35)

Du har ret til, at vi straks sletter data, hvis en af følgende årsager foreligger:

 • De pågældende data er ikke mere nødvendige til de formål, som de blev registreret til eller på anden måde blev behandlet på
 • Du trækker dit samtykke tilbage, som behandlingen beror på, og der foreligger ikke et andet retsgrundlag for behandlingen
 • Du gør af årsager, der kan henføres til din specielle situation, indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1 i GDPR, der foreligger ikke nogen årsager med højere prioritet, der retfærdiggør databehandlingen
 • Du gør indsigelse mod behandlingen med henblik på direkte tilsendelse af reklamer i henhold til artikel 21, stk. 2, i GDPR
 • Databehandlingen af personoplysningerne er uberettiget
 • Sletningen af data er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse i henhold til EU-bestemmelserne eller lovgivning i Tyskland
 • Data blev registreret i forbindelse med tilbudte tjenester fra informationssamfundet i henhold til artikel. 8, stk. 1 i GDPR.

Hvis vi har offentliggjort dine data og er forpligtede til at slette dem, træffer vi under hensyntagen til den til rådighed stående teknologi og omkostningerne til implementering passende foranstaltninger til at informere de ansvarlige om, at du har forlangt sletning.

5. Ret til begrænsning af behandling (artikel 18 i GDPR)

I henhold til artikel 18 i GDPR må vi i følgende tilfælde kun behandle data i begrænset omfang. Dette er tilfældet, hvis:

 • Du bestrider rigtigheden af dine data, nemlig indtil vi har mulighed for at kontrollere, om de er korrekte
 • Databehandlingen er uretmæssig, og du afviser sletning af personoplysningerne og du kræver i stedet, at brugen af personoplysningerne begrænses
 • Vi ikke længere har brug for personoplysningerne, men du har brug for dem, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller
 • Du gør indsigelse mod behandlingen henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR af årsager, som kan henføres til din specielle situation, nemlig indtil det endnu ikke er fastslået, om de årsager, der retfærdiggør vores databehandling, har højere prioritet end dine interesser.

Er behandlingen blevet begrænset, må vi kun gemme disse data. En behandling, der overstiger dette, er kun tilladt med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af grunde, der vedrører hensynet til vigtige samfundsmæssige interesser i EU eller en medlemsstat.

Et samtykke, du har giver i denne forbindelse, kan når som helst trækkes tilbage.

6. Meddelelsespligt (Artikel 19 i GDPR)

Vi har pligt til at informere alle modtagere, over for hvem dine data er blevet offentliggjort, om en berigtigelse eller sletning af dine data eller en begrænsning af behandlingen heraf. Det gælder ikke i de tilfælde, hvor dette viser sig at være umuligt, eller hvis det medfører et uforholdsmæssigt stort arbejde.

Vi meddeler dig disse modtagere, hvis du kræver det.

7. Ret til dataportabilitet (artikel 20 i GDPR)

Du har ret til at modtage de data, der vedrører dig, og som du har udleveret til os, i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format. Desuden har du ret til, at vi sender disse data til en tredjepart, hvis

 • behandlingen af data beror på dit samtykke eller på en kontrakt, og
 • behandlingen sker ved hjælp af automatiserede metoder.

I den forbindelse kan du kræve, at vi sender dine data direkte til tredjepart, hvis dette er teknisk muligt. Denne ret må ikke skade andre personers rettigheder og frihedsrettigheder.

8. Automatiseret afgørelse i enkelttilfælde, inklusive profilering (artikel 22 i GDPR)

På vores website gøres dine data ikke til genstand for afgørelser, der udelukkende sker på basis af automatiseret behandling (fx profilering).

9. Ret til indsigelse (artikel 21 i GDPR)

Hvis vi behandler dine data på grundlag af en legitim interesse (artikel 6, stk. 1 bogstav f) GDPR), har du ret til at gøre indsigelse mod det, hvis du på grund af egne særlige forhold har grunde hertil. Dette gælder også for en profilering, der baserer på disse bestemmelser. I dette tilfælde behandler vi ikke dine data mere, medmindre vi kan påvise tvingende beskyttelsesværdige årsager til databehandlingen. Dette skal gå forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller databehandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis vi behandlinger dine data for at udsende adresserede reklameforsendelse, kan du gøre indsigelse mod databehandlingen. Dette gælder også profilering, hvis den står i forbindelse med sådanne adresserede reklameforsendelser.

Når du har gjort indsigelse, bliver dine data ikke mere behandlet med disse formål.

For at gøre indsigelse, skal du blot sende en uformel meddelelse til de på s. 1 anførte kontaktdata.

10. Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed (artikel 77 i GDPR)

Du har ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor du bor, hvor din arbejdsplads er eller stedet, hvor den påståede overtrædelse er foregået, hvis du mener, at behandlingen af de data, der vedrører dig, udgør en overtrædelse af databeskyttelsesforordningen. Yderligere administrative eller retlige midler, der eventuelt står til din rådighed, berøres ikke heraf.

DA