na začátku každé silnice stojí pozemní stavitelství a práce na skále

Ne vždy jsou v přírodě ideální půdní poměry - ať už u inženýrských nebo pozemních projektů. Často se musí nejprve zpracovat přírodní bohatství, aby se zvýšila únosnost. Silnici je možné postavit pouze na stabilním základu. Jaké postupy jsou toho základem?

zhutňování zeminy

Než může být zpracována únosná, krycí vrstva, nastávají nejprve zemní práce, neboť ve většině všech případů je půda volná a ne dostatečně únosná. Důležitým postupem v pozemním stavitelství je zhutňování. Má za úkol, snížit vzduchem a vodou naplněný půdní prostor. Tím dostává půda požadovanou vlastnost: je odolnější vůči namáhání dopravou a klimatu. Jako zvlášť efektivní v pozemním stavitelství se ukázalo dynamické zhutňování pomocí vibračních a oscilačních válců, u nichž zhutňovací efekt spočívá ve spolupůsobení chvění válcovacího zařízení a hmotnosti válců, u nichž efekt zhutnění spočívá ve spolupůsobení chvění válcovacího zařízení a hmotnosti.

Zhutňování jílovitých zemin se nejúspěšněji provádí pomocí válcovacích souprav s patkovými dusadly při velkých kmitech, nejílovité půdy se nejlépe zhutňují pomocí hladkých plášťových bandáží a menších kmitů. Tím je půda připravena pro vrchní stavbu silnice - leda že by byl obsah vlhkosti ještě příliš vysoký. Takové půdy musí být dodatečně stabilizovány.

stabilizace půdy

Extrémně vazné a provlhčené půdy nelze zhutňovat válcem. Musí se nejprve stabilizovat, než jsou únosné a vhodné jako podklad pro stavbu silnice.

Stabilizace má za cíl, trvale vázat vodu v půdě. Toho se dosáhne vmísením pojiva vápna nebo cementu. Zvláště u stabilizace půdy cementem je podklad trvale odolný vůči dopravním zatížením, vniknutí vody a vůči mrazu. Půdy, které musí být stabilizovány, jsou často bažinaté a sjízdné pouze silnými vozidly s pohonem všech kol. Stabilizátory půdy proto mají velká kola se záběrovým dezénem, vysokou trakci a výkonný pohon. Jejich míchací kotouče promíchají v jedné pracovní operaci až 56 cm půdy s předsypaným pojivem. Tím poklesne obsah vody a půda je drolivá, takže ji lze perfektně zhutnit.

trasování

U silnic ve skalnaté krajině se používají frézy za studena nebo Surface Miner, aby se půda připravila pro stavbu silnice - nebo jak se v odborné hantýrce říká, aby se trasovalo.

Práce na trasování se provádí často u podkladů z vápence, břidlice, žuly nebo jiných druhů horniny pomocí odstřelování. Důsledkem toho jsou otřesy, hluk a prašnost. Tam, kde není odstřelování kvůli blízkosti domů, průmyslových zařízení nebo železnice možné, se trasy vytváří řezáním horniny. Tímto ekologickým postupem se dobývání horniny provádí bez otřesů.

Již během řezání řezným válcem opatřeným karbidovým nožem se hornina nakládá pomocí výkyvného vysypávacího pásu na nákladní auto. Díky rovnoměrné velikosti zrna je možné použít horninu bez dodatečné úpravy jako plnidlo. Na přesně profilovaném povrchu je nyní bezproblémová stavba silnice možná.

CS