Výroba asfaltu:
Tajemství je v míchání

Aby se z kameniva a asfaltu stala směs pro silniční stavby, je nutný tepelný proces míchání. Pro tento je nezbytná obalovna asfaltových směsí. Ať přenositelné nebo stacionární - s řešení na míru podle firmy BENNINGHOVEN, specialisty na obalovny asfaltových směsí, se podaří každá směs.

Výrobní metoda

V základě se rozlišuje mezi dvěma různými výrobními postupy při výrobě asfaltu: kontinuální výrobou a diskontinuální výrobou.

Kontinuální výroba

Při kontinuální výrobě procesu míchání probíhá v nepřetržitém provozu, bez přestávky. Při tom jsou jednotlivé komponenty přidávány do mísícího procesu kontinuálně. Tento postup je zvláště vhodný pro velké stavby s konstantní směsí nebo receptury.

Přerušovaný

Při přerušované výrobě jsou podle receptu předem navážené komponenty asfaltové směsi následně promíchány v míchačce šaržovým způsobem . Tato metoda je pružnější, protože je zde možnost změny receptu u každé šarže . Kromě toho lze dosáhnout vyšší kvality míchání na základě přesnějšího dávkování a přizpůsobení mísících cyklů.

V Evropě se při výrobě asfaltových směsí převážně používá diskontinuální výroba.

CS