dobře vytvořené pro naše zákazníky

Úspěch je také otázka struktury: Proto členíme naše technologie do dvou obchodních odvětví - Road and Mineral Technologies. Road Technologies zahrnuje technologie pro novou stavbu a renovaci silnic. Mineral Technologies obsahuje technologie pro získávání materiálů z ložisek a úpravu minerálních surovin a recyklovatelných materiálů.

Nabízíme Vám řešení pro jakékoli použití se dvěma obchodními odvětvími, pět silnými značkami a vzájemně sladěnými výrobky.

Road Technologies

celosvětově číslo 1

Kdykoli se jedná o silnice, přesvědčujeme inovativními řešeními, mezinárodně uznávanými postupy a vyzrálým, kompletním programem výrobků, že jsme dostáli nejvyšším požadavkům - lhostejno, zda technologiím pro pozemní stavitelství, stavbám nových nebo renovaci asfaltových a betonových silnic, úzkých cyklostezek až po startovací a přistávací dráhy na letištích po celém světě - důvěřujte také Vy vedoucí firmě na trhu.

naše značky v obchodních odvětvích Road Technologies

WIRTGENVÖGELEHAMM

Mineral Technologies

směrem k úspěchu

Pokud jde o získávání materiálů z ložisek a úpravu minerálních surovin, přesvědčujeme inovativními a praktickými technologiemi, které jsou v souladu s podmínkami použití.

Ať už při dobývání hornin nebo uhlí ve 3-směnném provozu, při provozování propojených drtících nebo prosévacích zařízení v kamenolomu: nejvyšší spolehlivost a nízké provozní náklady jsou charakteristické znaky, které mluví za používá technologií WIRTGEN GROUP. Na to se můžete spolehnout.

naše značky v obchodním odvětví Road Technologies

WIRTGENKLEEMANNBENNINGHOVEN

CS