Klíč k úspěchu

Značky výrobků skupiny WIRTGEN GROUP jsou specialisty ve svém oboru a disponují desetiletími zkušeností v aplikacích. Z této odbornosti těží naši zákazníci na celém světě a my vám své znalosti rádi předáváme.

TRÉNINK

Naše teorie je praxe

Naše široká a členitá nabídka školicích programů znamená, že školíme vaše zaměstnance pro efektivní a rentabilní využívání strojů WIRTGEN GROUP. Protože kvalifikované proškolení obsluhy a potřebné odborné znalosti údržby a oprav jsou základním předpokladem trvalého, optimálního využívání strojů.

Ve školicích a technologických střediscích, krátce CTT (Centre for Training and Technology) v našich kmenových závodech a pobočkách nebo přímo v místě u zákazníka předávají naši odborníci své odborné znalosti obsluze, stavbyvedoucím, servisním technikům i personálu dílny. Díky rozmanitým školicím programům šitým na míru každodenním úkolům a problémům na staveništi školíme vaše zaměstnance v malých skupinách v moderních zařízeních a v místě pracoviště, školení probíhají v praktických jednotkách pro optimální výsledky výuky.

Kromě širokého spektra výkonů počínaje školeními o strojích a odbornými školeními až po školení o náhradních dílech a dílech podléhajících opotřebení si u nás můžete objednat také individuální školení šité na míru vašim požadavkům.

WIRTGEN GROUP Trainings – profesionální vzdělávání zaměstnanců s nejvyšší kvalifikací.

Náš školicí program

S žádostí o bližší informace se obraťte na nás!

Vaše výhody

 • CLOSE TO OUR CUSTOMERS:
  Školení v místě nebo v našich kmenových závodech a pobočkách
 • PRODUKTIVITA:
  Zvyšování provozní dostupnosti strojů
 • ODBORNÉ ZNALOSTI:
  Učit se od odborníků WIRTGEN GROUP
 • EFEKTIVITA:
  Zvyšování výkonu strojů díky jejich profesionálnímu využívání
 • INDIVIDUALITA:
  Speciálně střiženo podle vašich požadavků

APLIKAČNÍ PORADENSTVÍ

Více know-how, více rentability

Naše aplikační poradenství podporuje strojníky při využití na staveništi, v kamenolomu nebo při výrobě asfaltu, aby dokázali využít plný potenciál strojů WIRTGEN GROUP, vyhnuli se chybám v používání a na konci dosáhli optimálního výsledku práce.

Kvalifikovaní technici WIRTGEN GROUP a specialisté stavenišť poradí profesionálně v přípravném stádiu plánovaného využití a při realizaci – na staveništi nebo v recyklačním závodě. Tak podporujeme své zákazníky, aby dosahovali ještě lepších výsledků. Recyklace za studena, InLine Pave, oscilace, příprava recyklovaného materiálu nebo výroba asfaltu – aplikační specialisté WIRTGEN GROUP poradí profesionálně o našich inovativních procesech.

Využívejte se ziskem našich odborných znalostí také v oblasti doplňkového vybavení. Vysvětlíme vám, jak je můžete využívat, abyste mohli výrazně rozšířit oblasti využití vašeho stroje.

Aplikační poradenství WIRTGEN GROUP – naše znalosti jsou vaší výhodou.

Vaše výhody

 • DOKONALE:
  Lepší pracovní výsledky díky ideálnímu využití strojů
 • PROFESIONÁLNĚ:
  Poradenství v přípravném stádiu plánovaného využití a při realizaci v místě
 • ŠIROCE ROZVINUTÉ:
  Rozšířené možnosti nasazení vašeho stroje k jeho efektivnímu využívání
 • SPECIALIZOVANĚ:
  Cílené používání zvláštních postupů a metod
 • VÝKONNĚ:
  Využití výkonu stroje v plném rozsahu

INFORMAČNÍ SYSTÉM WIDOS

Kompletní dokumentace v jediném systému

WIDOS je obsáhlá elektronická dokumentace ke všem konstrukčním řadám produktů WIRTGEN, VÖGELE, HAMM a KLEEMANN v jediném systému. Díky pravidelným aktualizacím jste se systémem WIDOS vždy v nejaktuálnějším stavu. Digitální dokumentace obsahuje kompletní katalog náhradních dílů, návody k provozu, schémata hydraulických, elektrických soustav a hadicového propojení, data stroje, bezpečnostní příručku a mnoho dalšího.

Základní verzi WIDOS Basic bez služby pravidelných aktualizací obdržíte zdarma se svým strojem ve verzi odpovídající dané konstrukční řadě.

Přehledně a se snadným ovládáním obdržíte všechny informace, které potřebujete ke své každodenní práci se svými stroji. Identifikujte potřebné součástky rychle a nekomplikovaně a objednejte si svůj výběr stisknutím tlačítka.

WIDOS – nenahraditelný nástroj WIRTGEN GROUP pro dílenský personál, servisní techniky, nákupčí a technické vedoucí.

Vaše výhody

 • AKTUÁLNĚ:
  Vždy v nejnovějším stavu díky službě pravidelných aktualizací
 • UŽITEČNĚ:
  Rozsáhlé návody k provozu, servisu a údržbě
 • BEZ MEZER:
  Podrobná schémata hydraulické a elektrické soustavy a plány hadicového propojení
 • KOMPLEXNĚ:
  Všechny důležité údaje a rozměry k našim konstrukčním řadám
 • POHODLNĚ:
  Rychle identifikujte součástky a objednejte si je jednoduše stisknutím tlačítka
CS