Декларация за защита на личните данни

Download (PDF)

https://www.wirtgen-group.com/bulgaria

I. Администратор

Администратор и доставчик на услуги е:

ВИРТГЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД („ние“, „нас“, „ни“ или "Виртген")
ул. Розова градина 10
1588 Кривина
България
Телефон: +359 2 971 3709
Факс: +359 2 973 3386
Ел. поща: office.bulgaria@wirtgen-group.com
https://www.wirtgen-group.com/bulgaria

II. Длъжностно лице по защита на данните

Данни за контакт на длъжностното лице по защита на данните:

Длъжностно лице по защита на данните
ВИРТГЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД
ул. Розова градина 10
1588 Кривина
България
Ел. поща: office.bulgaria@wirtgen-group.com

III. Обща информация

Защитата на Вашите лични данни е много важна за нас. Обработваме Вашите данни главно, за да осигурим работеща и лесна за ползване уебстраница. Вашите данни винаги ще бъдат обработвани в съответствие с приложимите правни норми.

IV. Предоставяне на съдържание и създаване на журнални файлове

При всеки достъп до нашата уебстраница нашата система автоматично събира данни и информация от Вашата компютърна система. Събираме следните данни:

 • информация относно вида на браузъра и използваната версия
 • Вашата операционна система
 • Вашия IP адрес
 • дата и час на достъпа
 • уебстраници, от които Вашата система достига до нашата уебстраница
 • уебстраници, които са посетени от Вашата система през нашата уебстраница

Тези данни се съхраняват в журналните файлове на нашата система. Горепосочените данни не се съхраняват заедно с други лични данни.

За да може уебстраницата да бъде доставена на Вашия компютър, е необходимо нашата система временно да съхрани Вашия IP адрес. Правното основание за временното съхраняване на данни в журналните файлове е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Законният интерес се състои в това, че можем да подобрим функционалността на уебстраницата, както и да защитим нашите информационни системи. Освен това, временното съхраняване на данни се използва за откриване и предотвратяване на грешки. В този контекст данните няма да бъдат използвани за маркетингови цели.

Данните се съхраняват, докато вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени по друг начин. Ако данните са необходими за доставянето на уебстраницата, необходимостта от тях се приключва с прекратяването на сесията. Вашите данни ще бъдат автоматично изтрити в края на сесията. В случай че данните са съхранени в нашите журнални файлове, те ще бъдат изтрити най-късно след седем дни. Ако данните се съхраняват по-дълго от това, Вашият IP адрес ще бъде изтрит или изолиран, така че да не може да бъде проследен до Вас или Вашата интернет връзка.

Хостингът на нашата уебстраница се извършва от наша страна от процесори, които действат под наше ръководство. Те прилагат подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да отговаря на изискванията на ОРЗД и да гарантира защитата на Вашите права.

V. Шрифт „Avenir”

За заглавията на нашата уебстраница използваме шрифт „Avenir”, предоставен от фирмата Monotype GmbH, Horexstraße 30, 61352 Bad Homburg, клон Берлин: Bergmannstraße 102, 10961 Berlin. Това гарантира, че уебстраницата изглежда по един и същи начин за всички посетители, независимо от използваните устройство и браузър.

За тази цел Вашите лични данни ще бъдат обработвани от нас само, за да Ви доставим уебстраницата с всички заглавия и личните Ви данни няма да бъдат предадени на трета страна. Monotype GmbH записва броя на вижданията на шрифтовете на нашата уебстраница, както и нашите данни за договорни цели.

VI. Бисквитки

Нашата уебстраница използва „бисквитки“. Това са текстови файлове, които се съхраняват във Вашата компютърна система. Бисквитката съдържа персонализиран символен низ, които идентифицира Вашия браузър при следващото посещение на уебстраницата. Когато посетите нашата уебстраница, във Вашата система може да се съхрани бисквитка.

Имате неограничен контрол върху използването на бисквитки. По подразбиране, повечето браузъри са конфигурирани така, че да приемат бисквитки. Промяната на настройките на браузъра обаче може да деактивира или ограничи използването на бисквитки. Вече запазените бисквитки могат да бъдат изтрити по всяко време. Това може да стане автоматично, като съответно настроите браузъра си.

Ако обикновено бисквитките са деактивирани, няма да можете да ползвате всички функции на нашата уебстраница.

При посещение на нашата уебстраница, ще бъдете информирани за гореспоменатото използване на бисквитки и пренасочени към „Политика за поверителност“ посредством банер за съгласие с бисквитките. Искаме Вашето съгласие за използване на бисквитките, което декларирате като натиснете на бутон „Приемам“. Следователно правното основание за обработването на всички видове бисквитки е член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.

Следващите раздели - 1. ("Функционални бисквитки") и 2. („Аналитични бисквитки“) - имат за цел да обяснят подробно какви видове бисквитки използваме и какви данни се обработват.

1. Функционални бисквитки

Някои функции на нашата уебстраница изискват браузърът да бъде разпознат дори след смяна на страницата. Тези функции не могат да бъдат предлагани без да се ползват бисквитките. Следните данни се съхраняват и предават в бисквитките:

 • (1) Настройки на езика
 • (2) Вход-бисквитка
 • (3) Проследяване

За инструментът за търсене на нашата уебстраница използваме услугите на Алголия САС (Algolia SAS), 55 Rue d'Amsterdam, 75008 Paris, France; ел. поща: gdpr@algolia.com. Тук можете да намерите Декларацията за поверителност на Алголия: https://www.algolia.com/doc/faq/security-privacy/gdpr/

Правно основание за използването на бисквитки, необходими от техническа гледна точка, е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Без поставянето на тези бисквитки уебстраницата няма да бъде напълно използваема и голям брой услуги не могат да бъдат предложени. Данните на потребителя, събрани от функционалните бисквитки, не се използват за създаването на потребителски профили.

Функционалните бисквитки не могат да бъдат ръчно деактивирани през нашата уебстраница. Имате обаче възможност да използвате настройките на браузъра си, за да уточните, че бисквитките обикновено трябва да бъдат отхвърлени. Моля, имайте предвид, че в този случай някои функции на нашата уебстраница няма да бъдат достъпни.

Нашите функционални бисквитки са временни. Те се изтриват автоматично в края на сесията.

2. Аналитични бисквитки

Нашата уебстраница използва Матомо, услуга на Matomo Org. Това е софтуер с отворен код, който ни помага да анализираме ползването на нашата страница. Информацията ни помага да подобрим нашата уебстраница и да я направим по-привлекателна и лесно достъпна за потребителя.

Повече информация за поверителността на данните относно Матомо можете да намерите тук: https://matomo.org/privacy-policy/.

Софтуерът поставя бисквитка на Вашия компютър. Ако посещавате отделни страници на нашата уебстраница се съхраняват следните данни:

 • (1) Два байта от Вашия IP адрес
 • (2) Посетената уебстраница
 • (3) Уебстраницата, от която сте посетили посетената уебстраница (препращаща)
 • (4) Подстраници, които са посетени от посетената уебстраница
 • (5) Времето, прекарано на нашата уебстраница
 • (6) Честотата на посещения на нашата уебстраница

Софтуерът за оценяване работи единствено на сървърите на нашата уебстраница. Там се съхраняват само личните данни на потребителите. Данните не се предават на трети лица.

Тази бисквитка е валидна 7 дни.

Освен Вашето правно съгласие от банера на бисквитките, допълнително правно основание за обработване на данните е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Нашият законен интерес се състои в анализа и оптимизирането на нашата уебстраница. Все пак ние използваме Матомо с функцията за анонимизация "Автоматична анонимизация на IP адреси на посетителите". Тази функция за анонимизация съкращава вашия IP адрес с два байта, така че не е възможно той да се припише на Вас или на интернет връзката, която използвате.

Ако не сте съгласни с това обработване, имате възможност да предотвратите съхранението на бисквитката, като направите съответната настройка във Вашия интернет браузър. По-подробна информация ще намерите в „Бисквитки" по-горе.

Освен това имате възможност да прекратите анализа на поведението на потребителя като го откажете. Чрез потвърждаването на този линк на Вашето устройство се съхранява бисквитка чрез Вашия интернет браузър, което не позволява по-нататъшния анализ на поведението на потребителя. Все пак имайте предвид, че трябва да кликнете отново върху линка по-горе, ако изтриете съхранените на Вашето устройство бисквитки.
Възражение >>

VII. Формуляр за контакт и електронна поща

На нашата уебстраница има формуляр за контакт, който може да бъде използван за онлайн кореспонденция. Ако използвате тази опция, данните, вписани във формуляра ще бъдат прехвърлени и запазени при нас. Обработваме следните данни:

 • Заглавие (задължително)
 • Собствено име (задължително)
 • Фамилия (задължително)
 • Улица
 • Пощенски код
 • Град (задължително)
 • Държава/територии (задължително)
 • Фирма
 • Ел. поща (задължително)
 • Телефон
 • Съдържание на Вашето съобщение (задължително)

Като алтернатива можете да се свържете с нас по електронната поща. В този случай, предадените лични данни ще бъдат съхранени и впоследствие обработени.

Правното основание за обработването на данните, предадени и по двата начина на комуникация, е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Ако съобщенията Ви се отнасят до сключване или изпълнение на договор, член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД служи като допълнително правно основание за обработването на Вашите данни.

Ние обработваме лични данни от маската за въвеждане на данни или електронната поща изключително за кореспонденция с Вас, или съответно за изпълнение на договор. По принцип, ние няма да разкриваме и/или предаваме Вашите лични данни на трета страна. Ако все пак задавате въпроси по отношение на конкретни продукти, Вашето искане може да бъде препратено до отговорния клон или доставчик в рамките на Виртген Груп.

Данните се съхраняват, докато вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин. По принцип, Вашите съобщения и свързаните с тях лични данни ще бъдат изтрити, когато на Вашето запитване бъде окончателно отговорено. Въпреки това, ако обработването на данните е необходимо за изпълнението на договор, е възможно допълнително обработване съгласно договорните или законните изисквания.

Когато използвате нашия формуляр за контакт и кликнете върху „изпрати“ или „предай“, ние допълнително събираме Вашия IP адрес, както и датата и часа на изпращане. Това ни помага да предотвратим злоупотребата с формуляра за контакт и да гарантираме сигурността на нашите информационни системи. Следователно, член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД служи за правно основание. Личните данни ще бъдат изтрити най-късно след седем дни.

VIII. Онлайн кандидатстване за работа

Можете да кандидатствате за работа на нашата уебстраница. Можете да ни изпратите Вашата актуална автобиография по електронната поща. Тук можете да видите свободните места за работа при нас:

https://www.wirtgen-group.com/bulgaria/bg/05_aboutus_bg/03_jobscareer_bg/

Ние обработваме данните, съдържащи се във Вашата молба за работа. Освен това обработваме данните, които изпращате по друг начин.

Кореспонденцията е особено необходима за предприемането на мерки по Ваше искане преди сключване на договор. Следователно, правно основание е член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД. Освен това, тъй като обработването е необходимо, за да се отговори на Вашето искане, обработването на тези данни представлява законен интерес съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

Данните се съхраняват, докато вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин. Тъй като данните са необходими за предприемането на мерки по Ваше искане преди сключването на договор, ние обработваме данните съгласно договорни или законни изисквания.

IX. RSS канали

Можете да се абонирате за нашите RSS канали и да получавате актуални новини за нашия бизнес. Нашите публикации и статии се показват във Вашия четец на канали. За разлика от получаването на бюлетини това не изисква обработване на лични данни. Ако искате да научите повече за обработването на Вашите данни с помощта на RSS канали, моля, свържете се с оператора на Вашия четец на канали.

X. Google reCAPTCHA

Нашата уебстраница използва Google reCAPTCHA, за да проверява и предотвратява автоматичния достъп и взаимодействие на неправомерен софтуер („bots"). Чрез методите на Тюринг теста reCAPTCHA може да открие дали въвеждането на данни идва от човек или неправомерен софтуер. Това е услуга на Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, наричана по-нататък само „Google".

Google е сертифицирана в съответствие със щита за неприкосновеност на личните данни между ЕС и САЩ („Щит за личните данни в отношенията ЕС-САЩ" https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI&status=Active и следователно гарантира, че разпоредбите на ЕС за защита на данните ще се спазват и при обработването на данни в САЩ.

Правно основание е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Нашият законен интерес е сигурността на нашата уебстраница и предотвратяването на нежелан, автоматизиран достъп под формата на спам и други подобни.

Google може също да определи от коя уебстраница е изпратена заявката и кой IP адрес е бил използван, когато сте използвали така нареченото поле за въвеждане на reCAPTCHA. Освен Вашия IP адрес Google може да събере допълнителна информация, необходима за предоставянето и гарантирането на тази услуга. Google предоставя допълнителна обща информация за обработването на Вашите потребителски данни в https://policies.google.com/privacy

XI. YouTube

Нашата уебстраница съдържа видео клипове, поддържани от YouTube LLC , 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, представлявана от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Видео клиповете са вградени в нашата уебстраница и могат да бъдат гледани, без да се отваря уебстраницата на YouTube.

Видео клиповете са интегрирани в YouTube в съответствие със законите за защита на данните. В резултат на това данните Ви няма да бъдат предадени на YouTube / Google, освен ако не активирате видео клипа. С активиране на видео клипа Вие давате съгласието си за обработването на Вашите данни съгласно член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.

Вашият IP адрес и информацията относно съдържанието ще бъдат изпратени на YouTube / Google. Ако сте влезли в профила си в YouTube, тази информация може да бъде свързана и с потребителския Ви профил. Можете да предотвратите това, като излезете от YouTube, преди да активирате видео клипа. Ние нямаме контрол върху обработването на Вашите данни от YouTube. Допълнителна информация можете да намерите в Декларацията за поверителност на данните на YouTube: https://policies.google.com/privacy

YouTube / Google е сертифицирана в съответствие със щита за неприкосновеност на личните данни между ЕС и САЩ („Щит за личните данни в отношенията ЕС-САЩ") https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active и следователно гарантира, че разпоредбите на ЕС за защита на данните ще се спазват и при обработването на данни в САЩ.

XII. Връзки със социалните медии

На нашите уебстраници ние не използваме разширения (plugins) за социалните медии (с изключение на вградените видео клипове в YouTube и Google Карти, виж глави IX и XI). Представените икони са хипервръзки към споменатите социални медийни платформи. Като кликнете върху тези връзки, ще бъдете пренасочени към нашия ВИРТГЕН канал в YouTube или към страницата на ВИРТГЕН ГРУП в Twitter. При влизане в съответната платформа операторът ще получи личните Ви данни (напр. IP адрес). Ако сте влезли в съответния си профил, посещението на нашата уебстраница може да е свързано с Вашия профил.

Ако желаете да прочетете повече за обработването на личните Ви данни, моля, прочетете декларациите за поверителност на нашите уебстраници в социалните медии и/или тези на оператора на платформата (YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de; Twitter: https://help.twitter.com/de/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy).

XIII. Вашите права съгласно ОРЗД

Бихме искали да Ви информираме относно Вашите права по отношение на обработването на Вашите лични данни. Ако имате някакви въпроси относно правата си или желаете да отстоявате правата си срещу нас, моля, свържете се с нашето длъжностно лице по защита на данните.

1. Оттегляне на Вашето съгласие (член 7, параграф 3 от ОРЗД)

Ако дадете съгласието си за обработването на личните Ви данни, вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Преди да дадете съгласието си, ще бъдете информирани за това.

2. Право на достъп (член 15 от ОРЗД)

Субектът на данните има право да получи от нас потвърждение за това дали обработваме личните данни, свързани с него и, ако това е така, да получи достъп до личните данни и следната информация:

 • целите на обработването;
 • съответните категории лични данни;
 • получателите или категориите получатели, пред които са били или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получатели в трети държави или международни организации;
 • когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това не е възможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
 • съществуването на право да изиска от администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване;
 • правото на жалба до надзорен орган;
 • когато личните данни не се събират директно от Вас, всяка налична информация за техния източник;
 • съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането, посочено в член 22, параграфи 1 и 4, и, поне в тези случаи, съществена информация за използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за Вас.

Когато Вашите лични данни се предават на трета страна или на международна организация, имате право да бъдете информиран/а за подходящите гаранции по член 46 във връзка с предаването.

3. Право на коригиране (член 16 от ОРЗД)

Вие имате право да поискате от нас да коригираме без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с Вас. Като се имат предвид целите на обработването Вие имате право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез предоставяне на допълнителна декларация.

4. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

Имате право да поискате от нас изтриване на Вашите личните данни без неоправдано забавяне, а ние имаме задължението да изтрием без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от следните основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттегляте съгласието си, върху което се основава обработването на данните съгласно член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 1, буква а), и няма друго правно основание за обработването;
 • възразявате срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 2;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити, за да бъдат спазени правни задължения по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество по в член 8, параграф 1.

Когато сме направили личните данни публично достояние и сме задължени съгласно параграф 1 да изтрием личните данни, ние, като вземем предвид наличната технология и разходите за изпълнението, предприемаме разумни стъпки, включително технически мерки, за да информираме за това администраторите, обработващи съответните лични данни.

5. Право на ограничаване на обработването (член 18 от ОРЗД)

Съгласно член 18 от ОРЗД, можем да обработваме данни в ограничена степен, единствено когато се прилага едно от следните основания:

 • оспорвате точността на данните си, докато ние проверим нейната точност,
 • Обработването е неправомерно, но вместо да поискате изтриване на данните, изисквате ограничаване на използването им,
 • вече не се нуждаем от данни за целите на обработването, но Вие се нуждаете от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, или
 • направили сте възражение срещу обработването съгласно член 21, параграф 1, номер 2 от ОРЗД по причини, произтичащи от Вашата конкретна ситуация, при условие че все още не е ясно дали нашите законни причини за обработване отменят интересите Ви

Ако обработването е ограничено, е позволено само да съхраняваме тези данни. Допълнително обработване се разрешава само с Ваше съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Съюза или държава членка.

6. Задължение за уведомяване при коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването (член 19 от ОРЗД)

Моля, имайте предвид, че сме длъжни да информираме всички получатели на Вашите данни за всяко коригиране, изтриване или всяко ограничаване на тяхното обработване, освен ако това се окаже невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Ние ще Ви информираме относно тези получатели, ако поискате това.

7. Право на преносимост на данните (член 20 от ОРЗД)

Имате право да получите личните данни, които сте ни предоставил/а, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, когато обработването е:

 • основано на съгласие или договорно задължение и
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.

Когато упражнявате правото си на преносимост на данните, Вие имате право да получите пряко прехвърляне на личните данни от нас към друг администратор, когато това е технически осъществимо. Това право не влияе неблагоприятно на правата и свободите на други лица.

8. Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране (член 22 от ОРЗД)

Имате право да не бъдете обект на решение, което се основава единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия по отношение на Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен.

9. Право на възражение (член 21 от ОРЗД)

Имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработването на личните Ви данни, което се основава на член 6, параграф 1, буква а) или буква е), включително профилиране, основаващо се на посочените разпоредби. Вече няма да обработваме личните данни, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Когато обработваме лични данни за целите на директния маркетинг, Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработването на личните Ви данни за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с такъв директен маркетинг. Когато субектът на данните направи възражение срещу обработването за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

10. Право на подаване на жалба до надзорен орган (член 77 от ОРЗД)

Без да се засяга каквото и да е друго административно или съдебно средство за правна защита, имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако смятате, че обработването на Вашите лични данни нарушава разпоредбите за защита на данните.

EN BG