Служебна информация

Виртген България ЕООД

ул. Розова градина 10
1588 Кривина
Bulgaria

Телефон:
+359 2 971 3709
Fax:
+359 2 973 3386
e-mail:
office.bulgaria@wirtgen-group.com
Интернет:
http://www.wirtgen-group.com/bulgaria
Лице за контакт:
Hristo Vakov (Христо Ваков)

VAT No.: BG 121164324

Board of management: Hristo Vakov
Responsible for the content: Hristo Vakov (adress as above)

Всички данни, илюстрации и текстове са необвързващи и могат да съдържат специални оборудвания. Запазено правото за технически промени. Данните за производителност зависят от условията на работа.

Отговорен за дизайна, техническата концепция и реализацията:
kernpunkt Digital GmbH
Oskar-Jäger-Str. 173
50825 Köln
http://www.kernpunkt.de

Отговорен за сценични изяви:
Ben Isselstein | Fotografie - Composing
Gottfriedstraße 6
52062 Aachen
http://www.benisselstein.de

EN BG