WIRTGEN GROUP – един силен съюз от фирми

Ние сме дъщерно дружество на WIRTGEN GROUP – група от фирми в пътно-строителния бранш, обединяваща марките WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN и BENNINGHOVEN със заводи в Германия, както и локални производствени бази в Бразилия, Китай и Индия.

Като технологичен лидер предлагаме на нашите клиенти машини за пътно строителство и саниране на пътища, инсталации за преработка на инертен и рециклиран материал, както и за производство на асфалт.

Цифри и факти

Брой на сътрудниците около 8700
Оборот на Виртген Груп 2018 г. над 3 милиарда евро
Пласментни и сервизни дружества 55
Оторизирани дилъри над 150

Заводите на Виртген Груп в Германия

Нашите високо развити заводи на специалиста по машиностроене се намират в Германия. Всички заводи разполагат със специфично ноу-хау, развито с десетилетия. В производството на всеки един завод цялата верига от процеси от развитието на машините до монтажа и гаранцията на качеството е насочена към съответната продуктова програма на фирмата.

Локални производствени звена в Бразилия, Китай и Индия

Чуждестранните производствени звена на Виртген Груп в Бразилия, Китай и Индия също изпълняват тези високи изисквания към качеството и ефективността в производството. От тук Виртген Груп обслужва локалните пазари в Латинска Америка и Азия. Ние произвеждаме на място специални продукти, които отговарят на специфичните потребности на клиентите ни. При това отдаваме голямо значение на производство, което е близо до пазара

Световна мрежа от филиали и дилъри

Виртген Груп е представена навсякъде по света от собствени пласментни и сервизни дружества или подбрани дилъри като ефективни партньори на място. Разгънатата търговска и сервизна мрежа е убедителна с компетентното присъствие на място, което винаги предлага решения, ориентирани към клиента. Силната програма от услуги е гарантирана както от собствените филиали, така и от дилърите на Виртген Груп.

EN BG