Видео-филми на Виртген Груп


Други видео-материали и анимации

Допълнителни видео-материали за студени фрези, студени рециклери, стабилизатори на почви, бетонополагащи машини, Surface Miner (машини за повърхностно разкопаване) и горещи рециклери ще намерите тук:
Видео-материали за WIRTGEN

Богат избор на видео-материали за асфалтополагащи машини ще намерите тук:
Видео-материали за VÖGELE

EN BG