Wirtgen Group се присъединява към Deere & Company

ВИНДХАГЕН, Германия (1 юни 2017 г.) – Wirtgen Group обяви, че е подписало окончателно споразумение с Deere & Company за придобиването на Wirtgen Group, частно международно дружество с централа във Виндхаген, водещ производител в световен мащаб в областта на пътното строителство.

Щефан Виртген, управляващ съдружник във Wirtgen, заявява: “Wirtgen Group има наследство от технологии и иновации с водещи продукти на пазара и силен акцент върху клиента. С устремен поглед в бъдещето, ние избрахме конкретно Deere за купувач поради нашето дългогодишно уважение към организацията и нашата абсолютна увереност, че Deere са ангажирани с непрекъснатия успех на Wirtgen Group и нашите служители по целия свят.”

Юрген Виртген, управляващ съдружник във Wirtgen, добавя: “Силата и успехът на нашето дружество идват от отдадеността на служителите, концентрирани върху това, да помагат на клиентите в пътностроителната индустрия. Ние вярваме, че тази транзакция ще позволи на дружеството да продължи своето успешно съществуване за в бъдеще – независимо от нашата фамилна собственост.

Deere планира да поддържа съществуващите марки, управлението, производствените дейности, служителите и дистрибуторската мрежа на Wirtgen Group. Комбинираният бизнес се очаква да се облагодетелства от споделянето на най-добри практики в дистрибуцията, производството и технологиите, както и в мащаба и ефективността на операциите.

Wirtgen Group има пет отличителни марки с водещи позиции на пазара в целия сегмент на пътното строителство, които включват обработка, смесване, застилане, уплътняване и рехабилитация. Wirtgen Group има повече от 8000 служители и продава продукти в над 100 страни.

Самюъл Р. Алън, председател и главен изпълнителен директор на Deere & Company, споделя: “Отличната репутация на Wirtgen Group, силните връзки с клиентите и показаните финансови показатели са атрактивни, тъй като Deere разширява своя дял в строителното оборудване с цел достигане до повече клиенти, пазари и географски региони.”

Макс Гин, президент на отдела за строителство и лесовъдство в Deere, заявява: “Wirtgen Group укрепва силната позиция на Deere в сектора на строителното оборудване, засилвайки нашата способност да обслужваме клиентите по целия свят, и подобрява конкурентната позиция на Deere чрез добавянето на водещи продукти на пазара.”

Гин казва, че разходите за проекти, свързани с пътното строителство и транспорта, са нараснали с по-бързо темпо от цялостната строителна индустрия и тенденцията е да бъдат по-малко циклични. Той добавя, че е общопризнат факт, че подобренията в инфраструктурата трябва да бъдат приоритет, а пътищата и магистралите са сред най-нуждаещите се от ремонт и подмяна.

Транзакцията подлежи на регулаторно одобрение от няколко юрисдикции. Компаниите споделят, че очакват сделката да приключи през четвъртото тримесечие на 2017 календарна година.

WIRTGEN GROUP (www.wirtgen-group.com) е група от компании, действаща на международно ниво в сектора на строителното оборудване и включва традиционните продуктови марки: Wirtgen, Vogele, Hamm, Kleemann и Bennighoven. Като технологичен лидер, Wirtgen Group предлага на своите клиенти мобилни решения за пътно строителство и рехабилитация на пътища, оборудване и машини за добив и обработка на минерали или рециклирани материали, както и за производство на асфалт.

EN BG