Сервизни споразумения WIRTGEN GROUP

Пакетът, с които поемаме всички Ваши грижи

С нашите съобразени с Вашите нужди сервизни споразумения, сключени за целия срок на експлоатация на Вашата машина, ние Ви предлагаме комплексни сервизни услуги, които Ви улесняват в практиката и Ви позволяват да се концентрирате върху ежедневната си дейност.

SMART SERVICE

Сервизни споразумения: Съобразени с Вас

Осигурете с WIRTGEN GROUP SmartService постоянната разполагаемост на перфектно поддържан машинен парк. Използвайте предимствата на нашия пакет от услуги като икономичност, минимизиране на времената на аварии, запазване на стойността, комфорт и безопасност. И най-доброто: Вие не трябва да се грижите за нищо. Всички сервизни услуги, включително необходимите разходи за управление и организация, се извършват автоматично и без подканване от наша страна, така че няма да бъде забравена нито една инспекция.

В комбинация с WITOS FleetView ние Ви предлагаме допълнително телематичен сервиз, който поставя нови мащаби по отношение на превенцията, бързината на реакция и ефективността.

WIRTGEN GROUP SmartService – тъй като сервизът е интелигентен.

Сваляне (PDF)

Вашите предимства

 • КОМФОРТ:
  Постоянен достъп до перфектно поддържан машинен парк
 • ИКОНОМИЧНОСТ:
  Висока рентабилност чрез намаляване на експлоатационните разходи
 • ЗАПАЗВАНЕ НА СТОЙНОСТТА:
  По-висока стойност при повторна продажба благодарение на документираните интервали за поддръжка
 • БЕЗОПАСНОСТ:
  Редовни проверки за високи стандарти за безопасност на машините
 • НАДЕЖДНОСТ:
  Използване на оригинални части за дълъг срок на експлоатация на машините

ТЕЛЕМАТИЧНА СИСТЕМА WITOS FLEET VIEW

Надеждност и помощ при планирането

Телематичната система WITOS FleetView на WIRTGEN GROUP оптимизира мениджмънта на машинните паркове и сервиза на Вашите машини от WIRTGEN, VÖGELE и HAMM. Благодарение на системното изготвяне, предаването, визуализиране и оценка на данните за машините и позициите Вашите процеси стават още по-ефективни.

Портфолиото от услуги на WITOS FleetView се обхваща всичко от целенасочения контрол на експлоатационното състояние на машините в ежедневното използване до подпомагане на процесите за поддръжка и диагностика. Така времената за реакция и спиранията се минимизират, а работите по поддръжката се оптимизират.

Освен това интерфейсът за данни WITOS FMI (Fleetmanagement Interface), чрез стандартизиран сървър към сървър интерфейс, Ви предлага допълнително възможността да импортирате данни във вече налични системи.

Съобразените със спецификата на машините споразумения за инспекция и поддръжка SmartService допълват оптимално възможностите на WITOS FleetView – например чрез квалифицирана поддръжка, сервиз за минимизиране на спиранията или целенасочена документация на приложените мерки. По този начин са възможни оптимизации на разходите и дългосрочно запазване на стойността на Вашите машини.

WIRTGEN GROUP Telematics and On-Site Solutions е на разположение само в избрани страни. Предаваните данни зависят от серийния номер на машината.

За допълнителни въпроси се свържете с нас!

WITOS FleetView – интелигентното телематично решение на WIRTGEN GROUP.

Вашите предимства

 • ОБЗОР НА МАШИННИЯ ПАРК:
  Независима от местоположението и времето информация за експлоатационното състояние
 • УЛЕСНЯВАНЕ:
  Лесни процеси за диспозиция и планиране без ненужни транспорти
 • ПРОЗРАЧНОСТ:
  Опростена поддръжка чрез подробни анализи на експлоатационното поведение и начина на използване на машините
 • БЪРЗО:
  Кратки времена за реакция при неизправности
 • ЕФЕКТИВНОСТ:
  Минимизиране на спиранията за ремонт чрез оптимално следене на сервизните срокове
EN BG