За прочит: Наръчник с практически съвети WIRTGEN GROUP

Обобщени практически знания от WIRTGEN GROUP: Ценни знания

Използвайте нашите наръчници и научете ценни детайли за нашите ключови компетентности.

Пътни фрези (студено фрезоване)

В наръчника за пътни фрези WIRTGEN за студено фрезоване (Wirtgen cold milling manual) се обясняват ключовите технологии, възможните приложения, както и условията за работа – също и по отношение на нарастващите изисквания на бъдещето – допълнени с базова информация:

  • Основна концепция на пътните фрези (студено фрезоване), типовете машини WIRTGEN и тяхната производителност
  • Ключова технология рязане, нивелиране и управление
  • Области на приложение на пътните фрези
  • Изчисляване на производителността на фрезата и качеството на фрезоване
  • Екологичност и бъдещи перспективи

Обработка на почвата

Почвените стабилизатори превръщат недостатъчно товароносимата основа в почва, отлична за полагане и уплътняване на материала. Смесите от свързващи средства за почви постигат продължително увеличаване на товароносимостта, значително подобрена якост на срязване и значително намалено поведение на слягане.

Наръчникът на WIRTGEN за обработка на почвата и носещите слоеве с хидравлични свързващи средства (Soil Treatment. Base Layers with Hydraulic Binders) описва различните стандарти, директиви и бюлетини и дава полезни съвети относно приложната техника за оптимално използване на стабилизаторите на почвата на строителния обект.

Студено рециклиране

Наръчникът за студено рециклиране (Cold Recycling Technology) на WIRTGEN представлява комплексен справочник за всичко, свързано с икономичния и екологичен метод на саниране.

Пособието описва възможностите и вариантите за студено рециклиране, методи за анализ на наличните пътни настилки и начина на действие при избор на подходящи свързващи средства. Освен това авторите дават многобройни указания за прилагане в практиката.

Полагане на бетон

Наръчник носи заглавието “Монолитни профили и тесни пътища” (Curb, barier, sidewalk and multipurpose applications) Във фокуса се намират малките машини за полагане на плъзгащ кофраж WIRTGEN SP 15 / SP 15i, SP 25 / SP 25i и SP 61 / SP 61i. Особено ценно: На 228 прегледно илюстрирани страници експерти дават практични съвети за обичайни пътностроителни дейности. Всички аспекти от практиката – от логистиката на строителната площадка, през кофражите, до допълнителната обработка се обясняват подробно.

Surface Mining

WIRTGEN предлага доказала се и технически узряла Surface Mining продуктова палитра за надземното строителство с ширини на рязане от 2,20 m до 4,20 m и дълбочини на рязане от 20 cm до 83 cm.

Справочникът описва предимствата на WIRTGEN Surface Mining технологията и засяга всички аспекти от технологията на рязане до транспорта на материал. Помощ при проектиране за икономичното използване на Surface Miner, както и международни примери за използване при всички видове скали дооформят многостранния наръчник.

Полагане

В наръчника за полагане на пътна настилка Joseph VÖGELE AG (VÖGELE Booklet on Paving) има ценни препоръки за оптимална настройка на заглаждането на бетона и работната маса, отговори на всички въпроси относно полагането на асфалт и много подробности от материалознанието. Идеален e и за самообучение. Чрез практически примери с включване на всички свързващи звена като работна маса или транспорт на материал наръчникът е полезен инструмент за пътното строителство, който подпомага развитието на клиентите.

Уплътняване

Новият наръчник „Compaction – уплътняване в пътното и земното строителство“ (Compaction – in asphalt construction and earthworks) на HAMM представлява комплексен фундаментален труд. Описват се както взаимовръзките от физиката и почвената механика, така също и от машинната техника. Освен това пособието информира за слоевете в пътното и земното строителство и дава ценни съвети за практическата работа на строителния обект. Изключително прегледно илюстрираното пособие е подходящо както за интересуващи се неспециалисти, така също и за напреднали потребители.

Заготвяне

За ефективната експлоатация на мобилни трошачни и пресяващи съоръжения фундаменталните познания по заготвящата техника са задължителни. Наръчникът на KLEEMANN "Мобилна заготовка” (Mobile Processing) запознава с основите на технологичните методи. От материалознанието през нагледни примери за приложение до подробното обяснение на различните типове съоръжения – на заинтересования читател се предлага прегледна помощ за практиката.

Полезните справочници Ви интересуват?
Свържете се с нас още днес.

EN BG