Надеждни решения

Тясното и доверено партньорство с нашите клиенти след покупка на машина на WIRTGEN GROUP е естествено за нас. При това задълбочената консултация и високата професионална компетентност са основни характеристики на нашата сервизна дейност.

СЕРВИЗ

Ремонт, грижи и поддръжка за Вашите машини

В модерните сервизи на нашите 55 филиала и над 150 търговци в цял свят ние сме в състояние да предложим целия спектър на надежден сервиз: Нашият редовно и първокласно обучаван специализиран персонал по места осигурява сервиз на заводско ниво.

Инспекцията, поддръжката и основният преглед на машините, както и ремонтът и техническото обслужване са услуги, предлагани от нашите сервизи. Тук се осигурява също професионален монтаж на допълнително оборудване на база спецификациите на производителите. Непрекъснато модернизиране, висококачествени специални инструменти, диагностичен софтуер за анализ на неизправностите, както и оптимизирани работни процеси дават възможност Вашата машина от WIRTGEN GROUP отново да стане годна за използване за най-кратко време.

За оптимална производителност и дълъг срок на експлоатация ние сменяме износващите се части изключително само с WIRTGEN GROUP оригинални части.

Сервизът на WIRTGEN GROUP – първокласен и бърз в целия свят.

Вашите предимства

  • CLOSE TO OUR CUSTOMERS: Изключително модерни на място при Вас по цял свят
  • СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: Квалифициран, редовно обучаван специализиран персонал
  • КАЧЕСТВО: Технически сервиз на заводско ниво
  • ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ: Професионален монтаж на пакети за дооборудване
  • НАДЕЖДНОСТ: Използване на оригинални части

Още днес уговорете дата с нас.

СЕРВИЗ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

Ние сме там, където имате нужда от нас

Ние изпълняваме нашето обещание за сервиз – с бърза и лесна помощ на място по всяко време. Също и при комплексни проблеми!

С помощта на добро оборудване и необходимите специални инструменти нашите сервизни техници бързо ще върнат разполагаемостта на Вашата машина или ще извършат превантивни инспекции на съоръженията за надеждна работа. Удобните в пътно отношение местоположения на нашите филиали и търговци по целия свят дават възможност за бързо идване и своевременна помощ винаги когато се нуждаете от нас. Ние Ви предлагаме комплексна техническа подкрепа и професионална консултация относно приложението. Освен това специалистите на място при необходимост допълнително се подпомагат от нашите експерти от основните заводи с техните знания.

Независимо дали WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN, BENNINGHOVEN или машини на нашите системни партньори – редовно обучаваните сервизни техници на WIRTGEN GROUP познават подробно и задълбочено Вашите машини. Така ние по всяко време Ви предлагаме възможно най-добрата подкрепа.

WIRTGEN GROUP сервиз на строителната площадка – сервиз на място, който удовлетворява всички желания.

Сервиз на място

Нашият сервизен екип винаги е готов да изслуша Вашите въпроси и в случай на авария осигурява бързо решение на проблемите.

Вашите предимства

  • CLOSE TO OUR CUSTOMERS: Кратки времена за реакция поради сервизни експерти на място
  • ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДОБРЕ ОБОРУДВАНИ: Бърза диагностика и отстраняване на неизправности със специални инструменти
  • КОМПЛЕКСЕН СЕРВИЗ: Експертната техническа поддръжка и професионална практическа консултация относно приложението
  • СВЕТОВНА МРЕЖА: Подпомагане от основните заводи за екипа на място
  • НАЙ-ДОБРЕ ПОДГОТВЕНИ: Сервизни служители, редовно обучавани в основните заводи

Свържете се с нас!

EN BG