Производство на асфалт:
Важно е смесването

За производството на асфалт от каменни фракции и битум е необходимо смесване при определена температура. Без значение дали ще използвате полумобилно или стационарно съоръжение - всяка асфалтова смес ще ви се отдаде без проблем с конструираните според потребностите на клиента асфалтосмесители на BENNINGHOVEN, специалистът в бранша.

Методи на производство

Основно се различават два различни метода на производство на асфалт: с непрекъснат производствен цикъл и с прекъснат производствен цикъл.

Непрекъснат производствен цикъл

При непрекъснатия производствен цикъл процесът на смесване се извършва при непрекъснат режим на работа, без спиране. При това отделните необходими за асфалтовата смес компоненти се подават непрекъснато. Този метод е особено подходящ при големи строителни обекти с постоянен състав, респективно рецепта на асфалтовата смес.

Прекъснат производствен цикъл

При прекъснатия производствен цикъл предварително претеглените според определена рецепта необходими за асфалтовата смес компоненти се сместват в мешалка на смесителни цикли. Този метод е по-гъвкав, тъй като дава възможност за промяна на рецептата на асфалтовата смес при отделните смесителни цикли. Освен това, поради подаването на по-точни количества и съобразените смесителни цикли се постига по-добро качество.

В Европа се използва преди всичко методът с прекъснат цикъл на производство на асфалт.

EN BG