Икономична преработка на камък и материал за рециклиране

Класифицирани крайни фракции от натрошен естествен камък и материали за рециклиране се използват като нормативни добавки за бетон и носещи, свързващи и покривни слоеве от асфалт в сторежа на пътища и високото строителство. Как обаче от огромните скални отломки се получават минерални вещества с определена зърненост?

Преработка на естествен камък

В преработката на естествен камък по-големите парчета камък се преработват на определени размери в многостепенен процес на трошене и пресяване. Ако преработката се извършва в мобилни инсталации, взривеният камък се предава на трошачката с багер, а трошачката се намира непосредствено до взривената стена.

След това натрошеният камък или се отвежда с транспортни ленти до следващия процес на обработка или се транспортира с камиони. Друга възможност е транспортирането на купчината с тежки камиони. На взривената стена багери или челни товарачи товарят камъка на камиони, които го извозват до стационарна преработваща инсталация.

Преработка на материал за рециклиране

Наред със стоманен бетон, асфалт и тухли с помощта на мобилни трошачки или стационарни трошачни и сортиращи инсталации могат да се отделят ценни компоненти и от строителни отпадъци.

Ефективен процес на преработка на материал за рециклиране е комбинацията от трошене, пресяване и отделяне на метал. За да се произведе още по-ефективен краен продукт, се използват следващи стъпки като миене, сортиране на леки вещества като пластмаса и хартия с въздушен сепаратор и още един електромагнитен метален сепаратор.

EN BG