Селективен добив на полезни материали

Кариерни материали и минерални суровини се използват за различни цели като изходен материал или също като енергоносители. Но как се добиват те? Кои методи представляват рентабилно решение за селективен добив на камъни от всякакъв вид?

Пробиването и взривяването в минното дело вече не са актуални в наше време. Отговорът на Виртген Груп е: Surface Mining (повърхностно разкопаване) - с директно натоварване в камиона или с депозиране в откоси.

Surface Mining: директно натоварване в камиона

Една от най-важните характеристики на Surface Miner (машини за повърхностно разкопаване) на WIRTGEN е способността им да натоварват отрязания материал директно на камиона. Според модела си камионите биват с предно или задно натоварване.

Предно разтоварване

2200 SM е челен товарач, при който изхвърлящата лента е монтирана отпред на машината. Лентата може да се върти двустранно и височината на разтоварване е регулируема. В зависимост от големината на камиона тези машини го товарят или отзад или странично. Машинистът на Surface Miner има свободна видимост към камиона.

Задно разтоварване

Други модели, като например 2500 SM или 4200 SM са задни товарачи, чиято разтоварваща лента е монтирана отзад на машината. Лентата може да се върти с по 90 градуса двустранно и височината на изхвърляне е регулируема. Машинистът на Surface Miner има поглед върху камиона, защото може да върти седалката си наляво или надясно.

Меко натоварване на камиона с дребни парчета материал

Фината зърнометрия на отрязания със Surface Miner на WIRTGEN материал гарантира равномерно, постоянно и пълно натоварване на каросерията на камиона. Тези характеристики позволяват гъвкавост при избора на подходящия размер камион. При определени обстоятелства могат да се използват например камиони с алуминиеви каросерии и увеличен полезен товар.

Вашите предимства:

 • Отпада претоварването на материала
 • Директното натоварване на камиона за транспортни отсечки с дължина над около 500 m по правило е най-икономично.

Surface Mining: депозиране в откоси

При работа в откос нарязаният материал се полага директно зад машината без използване на товарна лента. Така процесът на рязане е независим от товаренето (върху камион). Все пак материалът трябва да бъде претоварен с челен товарач.

В много случаи по-голямата продуктивност на метода с откосите в сравнение с директното товарене изравнява допълнителните разходи за повторно транспортиране на материала (например с колесни товарачи)

Освен това при този метод не се получава износване на лентата и отпадат оперативните разходи за транспортното съоръжение.

Вашите предимства:

 • Отпада времето за чакане на камиони
 • Няма износване на лентата/ по-голяма експлоатационна готовност
 • По-висока производителност отколкото при товаренето с лента
 • По-груб материал
 • По-добра селективност при скосени и стръмни пластове
 • Най-рентабилният начин на работа при транспортни отсечки до около 150 m при натоварване с колесни товарачи и около 500 m при работа със скрепер

Surface Mining (повърхностно разкопаване): странично насипване

При страничното насипване на материала се прави насип, в който лентата изсипва материал от различни операции на рязане. В зависимост от ъгъла на въртене на лентата материалът от 3 до 5 съседни подкопа може да се изсипе един върху друг. В зависимост от височината на така получения насип материалът може да се натовари удобно с фронтален товарач.

Вашите предимства:

 • Смесване на материали при добива
 • Образуване на насипи в рудника
 • Отпада времето за чакане на камиони
 • Независима работа

В същото време могат да се произвеждат равни, стабилни повърхности и откоси, както и да се добиват селективно скални пластове. И не само това: безшумната, безпрашна технология без вибрации позволява ефективен добив на минерали с промишлено значение в близост до жилищни райони и пътища.

Намаляване на разходите, увеличаване качеството на продукцията и на ефективността

Добитият и вече натрошен материал е с толкова малки размери, че може да бъде дообработен без допълнително или с незначително допълнително третиране. Добивът на боксит, фосфат, кимберлит или сол може да бъде все по-рентабилен. Дори твърд варовик и гранит до 260 МРа могат да се добиват със Surface Mining (повърхностно разкопаване) без взривни действия.

EN BG