Поддръжка, ремонт и обновяване

Големите натоварвания, на които са подложени пътищата, не преминават без да оставят следи по тях. Идва моментът, в който всяка улица трябва да бъде ремонтирана генерално. Но никоя картина на увреждане не прилича на друга. Кои ремонтни дейности лекуват болния път? По какво се различават те?

Смяна на покритието

Един от стандартните методи за ремонт на пътища е смяната на покритието. Предизвикателството е да се отнемат само действително повредените слоеве на пътя и то при преминаващ трафик. При тези обстоятелства се използва за много строителни мероприятия само един метод: студеното фрезоване.

Отнемането на слой от пътя се извършва от студените фрези. Различни по големина машини работят в екип: голямата фреза отнема площ, а малката се грижи за фрезоване на капаци на шахти и бордюри. Дали е асфалт или бетон: В един работен ход машините пренасят фрезования материал директно в камиона, който го транспортира нататък.

Фино фрезоване

Финото фрезоване е алтернатива на цялостното саниране, изискващо много време и средства. То се използва преди всичко, ако неравности и коловози или хлъзгави повърхности застрашават сериозно сигурността на движението.

Методът е модификация на стандартното студено фрезоване, само разстоянието на ножовете върху фрезовия вал е по-малко. Ако така нареченото линейно разстояние е 8 мм или по-малко, говорим за фино фрезоване. Целта е да се произведе нова, дефинирана структура на повърхността. Фините фрезови валове не отстраняват дълбоки повреди, но могат да направят равна повърхност. Това става на един работен ход - други стъпки като полагането на нов покривен слой в повечето случаи могат да отпаднат.

Полагане на тънък слой DSH

Ако една улица има повреди по повърхността, не трябва веднага да се подмени цялото покритие на платното. Особено рентабилна и щадяща околната среда алтернатива е методът "Тънки слоеве в горещо полагане", или накратко DSH.

При полагането на тънки слоеве се предпочита използването на полагач с впръскващ модул. Той впръсква самостоятелно залепващия слой от полимермодифицирана битумна емулсия и така запечатва основата. В същата работна стъпка полага тънък асфалтов покривен слой с дебелина 1,2 до 2,0 см. За да не се повреди намиращият се отдолу студен слой при уплътняването, е оптимално да се направи динамично уплътняване с осцилация. Алтернативно може да се уплътни и статично, но не с вибрация.

Полагане на тънък слой DSК

Бърза и рентабилна алтернатива на цялата подмяна на покритието са "Тънки слоеве в студено полагане" (DSK), познато в чужбина като микросърфейсинг.

Първо студените фрези подготвят с фините фрезови валове повърхността на пътя за нанасянето на DSK-слоя. Полученият фин профил на грапавото пътно платно е една оптимална основа, с която DSK-слоят се свързва добре. "Долчинките" на финия профил се свързват здраво с DSK-слоя и така се получава безупречна спойка на слоеве. Тънките слоеве в студено полагане са рентабилно и бързо решение. Покритието от тънък слой може да се използва като мобилен строителен обект, пътят може да се пусне за движение след кратко време.

InLine Pave

InLine Pave е метод, залегнал официално като начин на работа в немския регулатор. Полагането на свързващия и покривен слой при него става "in line", тоест на един работен ход един след друг "горещо върху горещо". Машините работят само 3 м в ширина, а трафикът продължава да се движи по останалите платна.

Голямото предварително уплътняване на свързващия слой предотвратява смесване на материал от свързващия и покривен слой и гарантира еднозначното отделяне на слоевете, както и оптимално запечатване на повърхността. Постига се забележителна връзка между свързващия и покривен слой. Отличната спойка на слоевете не само спестява нанасянето на битумна емулсия, но увеличава допълнително живота на пътя.

Горещо рециклиране

Деформирани и шуплести покривни слоеве могат да се санират с метода на горещото рециклиране, което се извършва само като мобилен строителен обект. Предпоставка за това е една интактна структура на слоя. При горещото рециклиране се подобряват всички релевантни свойства на повърхността и профила на пътното платно, както и състава на каменните фракции в покривния слой.

При това една нагревателна машина нагрява покривния слой с инфрачервени панели на газ до 150 °C, за да може горещият рециклер да разрохка, отнеме, преработи и отново положи мекия асфалт. Така се възстановява противохлъзгавостта, гарантира се оттичането на водата и се отстраняват коловозите. Спестява се извънредно много.

Студено рециклиране in situ

Улици, които подлежат на големи натоварвания от тежки автомобили често имат повреди в основата. За да се отстранят, трябва да се ремонтира цялата структура. Студеното рециклиране е метод, който възстановява стабилността на пътя.

За разлика от студеното рециклиране "in plant" при работата "in situ" целият процес се извършва на един работен ход. Това става така: специални студени рекиклери гранулират повредените слоеве на пътя, в повечето случаи това са покривния и свързващия слой и една част от носещия слой, смесват фрезования гранулат с ново свързващо вещество и го полагат отново незабавно. Предимствата са краткото време и голямата рентабилност.

Студено рециклиране in plant

При студеното рециклиране "in plant" в близост до строителния обект се инсталира мобилна смесителна инсталация. Камионът доставя преработения асфалт от обекта до инсталацията. По същество тя върши същото като студеният рециклер при метода "in situ": старият асфалт се рециклира 100%, като се добавят едно или повече свързващи вещества. Накрая камиони транспортират рециклираната смес обратно до обекта.

Ако мобилната смесителна инсталация преработва студената смес с пенест битум, не трябва да се полага веднага. Тя може да се складира за по-дълго време на открито. Сместа не трябва да бъде от същия обект, на който по-късно ще се преработва.

EN BG