Всяка улица има друга цел

При изграждане на нови улици е валидно това, че трябва да се произведе добре свързан пакет, независимо дали от асфалт или бетон, започващ от един стабилен носещ слой и стигащ до равна горна повърхност. Кои са важните критерии тук? Кои методи са необходими? Кои машини трябва да се използват?

Изграждане на носещи слоеве

Носещият слой образува основата за горната част на пътя. В зависимост от очакваното натоварване пътят се състои от различни слоеве с различна дебелина, за да издържа на различните климатични условия и да функционира с десетилетия. Най-долният слой се състои предимно от несвързана минерална смес от чакъл, ситна баластра и трошен пясък, за да се постигне желаната товароносимост и да се намалят натоварванията от трафика така, че намиращата се отдолу почвена основа да не се деформира.

В много случаи несвързаният носещ слой се покрива със свързан носещ слой. Като свързващо вещество се използва предимно битум или цимент, или вар. При смеси с битуми говорим за асфалтови носещи слоеве в горещо или студено полагане в зависимост от това дали става дума за гореща или студена смес. Ако цимент или вар свързват минералната смес, говорим за хидравлично свързани носещи слоеве.

Полагане на асфалт

Полагането на асфалт е логистично майсторско изпълнение. Трябва да се внимава постоянно да има достатъчно смес на разположение и материалът да не изстива. Незаменим е следният екип: асфалтополагачът и пътният валяк.

Пръв в отбора, извършващ полагането е шофьорът на камиона, който изсипва асфалта в бункера на асфалтополагача. Два питателя, работещи независимо един от друг, транспортират материала назад, където въртящите се шнекове между асфалтополагача и работната маса с отделно независимо управление разпределят равномерно материала. Температурата на полагане при стандартни смеси трябва да бъде винаги над 110 °C, за да има възможно най-много време за уплътняването.

При модерните асфалтополагачи уплътняващите агрегати на работната маса могат да се управляват целево. Предимно работните маси за високо уплътняване постигат много добро уплътняване. Така валяците след тях извършват необходимото окончателно уплътняване само с няколко минавания.

Уплътняване на асфалт

Уплътняването на асфалтовия слой трябва да произведе равномерна и по възможност нехлъзгава повърхност на платното и да свърже здраво и трайно отделните асфалтови слоеве, така че да се получи висока устойчивост, износоустойчивост и трайна равнинност. Валяците намаляват съдържанието на вода и влага. Така асфалтът е по-устойчив на въздействия и издържа по-дълго време.

Принципно е валидно: колкото е по-висока температурата на положения материал, толкова по-добро става уплътняването. Най-добрата температура зависи от състава на сместа, дебелината на слоя и вида свързващо вещество.

Шофьорът на валяка започва с уплътняването по фугите, от там той валира по продължение на ръба на платното. Следващото минаване служи за притискане на слоя. При основното уплътняване се използва предимно динамично уплътняване. Бандажите се преместват в хоризонтално (осцилация) или вертикално (вибрация) трептене, от което степента на уплътняване се увеличава значително. И на финала се извършва "гладко изглаждане"

Полагане на бетон Inset

Бетонът е материал с особено дълъг живот и е подходящ предимно за улици, които трябва да бъдат устойчиви на големи натоварвания. Със стандартната технология на бетонополагащите машини се строят на първо място пътни платна с широки площи, писти за излитане и кацане по Inset-метода. Първо камионите разтоварват бетона пред машината. Тя го разпределя с шнек по цялата ширина на полагане и с кофража оформя профила на бетона за пътното платно. В кофража вибрират вибратори с голяма честота и изгонват въздуха от бетона и така той бива уплътняван.

Бетонополагачът може в същото време да набива дюбели или анкери, които служат за арматура. Над арматурните елементи по-късно се режат фугите в бетоновото тяло. Така се гарантира, че нацепванията от натоварванията и температурните колебания ще се отвеждат контролирано в бетоновото тяло.

Напречни и надлъжни заглаждачи изглаждат платното. Равномерното втвърдяване на бетона се постига чрез нанасяне на дисперсия върху пресния бетон, най-често се използва уред за това.

Полагане на бетон Offset

Бордюри, предпазни стени в средната лента на магистралите, улеи за отвеждане на водата - има много форми от бетон. С технологията на пълзящия кофраж подобни монолитни профили се правят лесно и икономично.

При Offset-метода по правило бетоносмесителят предава материала в устройството за пълнене. Той се транспортира по избор с транспортна лента или шнек в офсетния кофраж, който е монтиран на машината странично. По време на движение напред на бетонополагача кофражът произвежда монолитния профил. Палитрата от всички възможни форми и размери е огромна, тук спадат и най-често използваните форми като Ню джърси или специални форми.

Офсетните приложения започват от ограниченията на пътното платно, преминават през водещите стени с максимална височина от 2 м и стигат до изкуствени канали или тесни пътища. В сравнение с ръчното полагане на готови елементи те са много бързи и ефективни.

EN BG