В началото на всяка улица са земните работи и разработването на скални участъци

В природата не винаги се намират идеални свойства на почвата - било то за ниско строителство или високоетажни проекти. Често първо трябва да се обработи земята, за да се увеличи товароносимостта. Една улица може да се построи само на стабилна основа. Кои методи полагат основите?

Уплътняване на почвата

Преди да се положат носещият, свързващият и покривен слой първо предстоят земни работи, тъй като в повечето случаи почвата е рохкава и недостатъчно товароносима. Най-важният процес в земните работи е уплътняването. То има за задача да намали обема на почвата, пълен с въздух и вода. Така тя придобива желаното качество: става устойчива на трафика и климата. Особено ефективно в земните работи се оказа динамичното уплътняване с вибрационни или осцилационни валяци, при които ефектът на уплътняването се дължи на взаимодействието на вибрациите на бандажа и теглото на валяка.

Уплътняването на свързани почви става най-ефективно с валяци за земни работи с бандажи с черупки при големи амплитуди, несвързани почви се уплътняват най-добре с гладки бандажи и по-малки амплитуди. Така почвата се подготвя за строителството на пътя, дори и влажността още да е висока. Такива почви трябва допълнително да се стабилизират.

Стабилизиране на почви

Извънредно свързани и влажни почви не се уплътняват с валяци. Първо трябва да се стабилизират преди да станат товароносими и пригодни за основа на път.

Стабилизирането има за цел да свърже водата в почвата трайно. Това се постига чрез смесване на свързващо вещество вар или цимент. При стабилизиране на почвата особено с цимент основата става трайно устойчива на натоварването от трафика, на вода и замръзване. Почви, които трябва да бъдат стабилизирани, често са мочурести и трябва да бъдат обработвани с мощни машини с управление на всички колела. Затова стабилизаторите на почви разполагат с големи гуми, високо сцепление и мощно ходово задвижване. Техните ротори смесват в един работен ход до 56 см от почвата с разпръсканото свързващо вещество. Така водното съдържание намалява и почвата става ронлива и валяците за земни работи могат да я уплътнят перфектно.

Трасиране

При улици в каменист терен се използват студени фрези или Surface Miner (машини за повърхностно разкопаване), които подготвят терена за строителството на пътя, или както казваме на професионален жаргон - трасират.

Трасиране се извършва често при основи от варовик, шифер, гранит или друг камък с взривяване. Последствията са сътресения, шум и запрашаване. Там, където взривявания заради наличие на къщи наблизо, индустриални съоръжения или железопътни линии не са възможни, трасирането става с изрязване на камъка. С този метод, щадящ околната среда, добивът на камъка става без сътресения.

Още по време на рязането с фрезови вал, снабден с твърдосплавни ножове, камъкът се товари на камиона чрез изхвърляща лента. Заради равномерната зърненост той може да се използва като запълващ материал без допълнителна обработка. На прецизно профилираната повърхност полагането на пътя вече е без проблем.

EN BG