Добре организирани за нашите клиенти

Успехът е въпрос на структура: затова ние сме разделили нашите технологии на два раздела: технологии за пътища и минерали. Технологиите за пътища съдържат технологии за ново строителство и саниране на пътища. Към технологиите за минерали спадат технологиите за добив на кариерни материали и преработката на минерални суровини и материали от рециклиране.

С двата раздела, пет марки и съгласуваните един с друг продукти ние Ви предлагаме решения за всяка работа.

Технологии за пътища

Номер 1 в света

Винаги, когато става дума за пътища, ние сме убедителни с иновативни решения, международно признати технологии и пълна производствена програма, която отговаря на най-високите изисквания - независимо дали се касае за технологии за земни работи, ново строителство или саниране на асфалтови или бетонови пътища, за тясна велосипедна алея или писти за излитане и кацане на летища - доверете се на лидера на пазара.

Нашите марки в раздела Технологии за пътища

WIRTGENVÖGELEHAMM

Технологии за минерали

По пътя на успеха

Когато се касае за добив на кариерни материали и преработка на минерални суровини, ние сме убедителни с иновативни практични технологии, които отговарят на най-екстремните условия за работа.

Било то добив на твърд камък или въглища на 3-сменна работа, работа на свързани трошачни или пресевни инсталации: най-голямата благонадеждност и ниските експлоатационни разходи са белези, които са характерни за технологиите на Виртген Груп. На тях можете да разчитате.

Нашите марки в раздела Технологии за минерали

WIRTGENKLEEMANNBENNINGHOVEN

EN BG