Най-модерните машини и водещи технологии в пътното строителство и минното дело

Виртген предлага пълната гама мобилни машини и висококачествени услуги в пътното строителство и добива на материали в рудниците. В завода във Виндхаген се произвеждат над 60 вида машини по най-модерна технология.

С иновативните, мощни и рентабилни продукти и технологии за студено фрезоване, стабилизиране на почви, студено и топло рециклиране, полагане на бетон и Surface Mining (повърхностно разкопаване) Виртген е световен лидер на пазара в пътното строителство, санирането на пътища, както и добива на естествен камък и полезни минерали. Развиват се машини и технологии.

Към продуктовата програма
www.wirtgen.de

EN BG