Забележителна техника за преработка на естествен камък и рециклиране

За преработката на минерални суровини и рециклиране на строителни материали KLEEMANN доставя широка продуктова програма от челюстни, роторни и конусни трошачки и пресевни инсталации. В завода в Гъопинген се произвеждат верижни мобилни съоръжения и доразвиват водещи в световен мащаб технологии за разтрошаване и пресяване.

Високата компетенция на процеса обуславя изключителната позиция на KLEEMANN в минералните технологии и на пазара за мобилни съоръжения. Те се отличават предимно с решения, премислени в детайли и държащи под контрол целия процес с максимална полза за клиента. Благодарение на благонадежността им клиентът може да разполага с тях 24 ч в седмицата.

Към продуктовата програма
www.kleemann.info

EN BG