Продуктовите марки на Виртген Груп - иноватори за повече мобилност в света

Мощта на Виртген Груп е резултат от силата на нейните основни марки с техния уникален опит: WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN и BENNINGHOVEN. Сътрудниците на специализираните ни марки имат решаващ принос със своята основна дейност в развитието и усъвършенстването на технологиите и машините във всеки един момент.

Така нашите клиенти печелят от множеството синергични ефекти, от високата степен на иновациите на нашите марки и по този начин те винаги са в крак с най-новата техника.

EN BG